ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 100025
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria velata (Turner) Nyl.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 4895
Collected date

วันที่เก็บ

16 Aug 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nakhon Ratchasima, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

840
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

44    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 100011 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2173
2. 100012 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1639
3. 100013 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4409
4. 100014 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4011
5. 100015 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2266
6. 100016 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2060
7. 100017 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2061
8. 100018 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1543
9. 100019 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4302
10. 100020 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2388
11. 100021 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3586
12. 100022 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3418
13. 100023 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3413
14. 100024 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2139
15. 100026 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2353
16. 100027 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2336
17. 100028 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2312
18. 100029 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3180
19. 100030 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2864
20. 100031 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1784
21. 100032 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3694
22. 100033 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2215
23. 100034 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2363
24. 100035 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4443
25. 100036 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1559
26. 100037 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2592
27. 100038 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2552
28. 100039 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2528
29. 100040 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 772
30. 100041 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 765
31. 100460 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5331
32. 100468 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5279.1
33. 100478 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5290
34. 100479 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5291
35. 100493 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5289
36. 102930 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5646
37. 102869 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5627
38. 102924 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5694
39. 103090 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4983
40. 103091 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4984
41. 103029 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4969
42. 103342 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5192
43. 108251 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2573
44. 124426 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1569

ปิด

QR code