ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 100066
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria xylophyes A.W. Archer
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 3822
Collected date

วันที่เก็บ

19 Nov 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

980
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

48    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 100063 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3892
2. 100064 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3887
3. 100065 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3682
4. 100067 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2649
5. 100068 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3264
6. 100069 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2562
7. 100070 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 1687
8. 100071 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 1685
9. 100072 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3894
10. 100073 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3891
11. 100074 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3885
12. 100075 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3814
13. 100076 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2564
14. 100077 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2640
15. 100078 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2759
16. 100079 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2747
17. 100080 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4116
18. 100081 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3351
19. 100082 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4316
20. 100083 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4251
21. 100084 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4103
22. 100085 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4188
23. 100086 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2843.1
24. 100087 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 1976
25. 100088 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2775
26. 100089 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 1817
27. 100090 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2486
28. 100091 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4129
29. 100092 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3661
30. 100093 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4058
31. 100094 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2196
32. 100095 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3701
33. 100096 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2776
34. 100097 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2669.1
35. 100051 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3468
36. 100052 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4037
37. 100053 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3467
38. 100054 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3681
39. 100055 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2641
40. 100056 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4000
41. 100057 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2952
42. 100058 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4124
43. 100059 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2352
44. 100060 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4505
45. 100061 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3416
46. 100062 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2985
47. 103405 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3902
48. 103417 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4313

ปิด

QR code