ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 100272
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria leiocarpella Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 5424
Collected date

วันที่เก็บ

21 Mar 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

99    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 98018 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5320
2. 98981 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1922
3. 98982 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1917
4. 98983 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3950
5. 98984 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4015
6. 98985 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3947
7. 98986 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3397
8. 98987 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3928
9. 98988 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1962
10. 98989 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2127
11. 98990 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2133
12. 98991 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2045
13. 98992 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2112
14. 98993 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2116
15. 98994 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2117
16. 98995 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2121
17. 98996 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2122
18. 98997 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2009
19. 98998 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2021
20. 98999 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2025
21. 99000 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2027
22. 99001 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2030
23. 99002 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2031
24. 99003 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2041
25. 99004 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2042
26. 99005 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2012
27. 99006 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2013
28. 99007 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2020
29. 99008 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2002
30. 99009 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2004
31. 99010 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1902
32. 99011 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1894
33. 99012 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1903
34. 99013 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1904
35. 99014 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1901
36. 99015 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1916
37. 99016 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1915
38. 99017 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1924
39. 99018 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1907
40. 99019 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2136
41. 99020 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4809
42. 99021 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2131
43. 99022 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2840
44. 99023 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2137
45. 99024 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2487
46. 99025 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1954
47. 99026 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1952
48. 99027 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1360
49. 99028 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1959
50. 99029 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1961
51. 99030 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1956
52. 99031 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1957
53. 99032 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1960
54. 99033 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1975
55. 99034 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1977
56. 99035 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1609
57. 99036 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1953
58. 99037 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1955
59. 99038 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1996
60. 99039 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1608
61. 99040 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2128
62. 99041 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2609
63. 99042 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1659
64. 99043 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4854
65. 99044 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4670
66. 99045 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4543
67. 99046 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4413
68. 99047 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4575
69. 99048 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1972
70. 99049 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1981
71. 99050 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1607
72. 99051 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1985
73. 99052 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1986
74. 99053 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1993
75. 99054 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1980
76. 99055 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1971
77. 99056 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1989
78. 99057 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1990
79. 99058 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1727.1
80. 99059 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2365
81. 99060 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3442
82. 99061 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4218
83. 99062 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3443
84. 99063 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3520
85. 99064 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1512
86. 99065 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3030
87. 99066 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2143
88. 99067 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2611
89. 100346 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5508
90. 100464 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5323
91. 100494 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5321
92. 100638 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 6006
93. 103163 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2546
94. 103331 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5208
95. 103413 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4234
96. 103427 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4629
97. 103453 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4798
98. 120169 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5347
99. 120235 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5356

ปิด

QR code