ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 100302
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ochrolechia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 5459
Collected date

วันที่เก็บ

21 Mar 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1360
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 100286 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5441
2. 100365 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5533
3. 100392 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5560
4. 100632 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5975
5. 100639 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 6007
6. 102970 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5725
7. 102844 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5593
8. 103263 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5222
9. 103321 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5145
10. 108068 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 6901
11. 108236 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 1581
12. 119273 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 1625
13. 119908 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 6900
14. 119954 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 6985
15. 120213 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5528
16. 120232 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5443
17. 120233 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5447
18. 120234 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5460
19. 120247 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 6287
20. 124223 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 551
21. 124224 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 217
22. 124225 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 6819
23. 124227 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 3336
24. 124328 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 4922
25. 124329 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 2602

ปิด

QR code