ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 100338
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 5498
Collected date

วันที่เก็บ

22 Mar 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

1118    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97712 Pertusaria sp. S. Watthana s.n.
2. 99086 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3958
3. 100195 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6106
4. 100196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6109
5. 100197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6110
6. 100198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6127
7. 100199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6128
8. 100200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6298
9. 100201 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6071
10. 100202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6072
11. 100203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6073
12. 100204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6074
13. 100098 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2081
14. 100099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2159
15. 100100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1560
16. 100101 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1521
17. 100102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1574
18. 100103 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1542
19. 100104 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1755
20. 100105 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2482
21. 100106 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2466
22. 100107 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1794
23. 100108 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1856
24. 100109 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2511
25. 100110 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2448
26. 100111 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2588.1
27. 100112 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2430
28. 100113 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2453
29. 100114 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1514.1
30. 100115 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2479
31. 100116 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2190
32. 100117 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1579
33. 100118 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1572
34. 100119 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1578
35. 100120 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2177
36. 100121 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1514
37. 100122 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2107
38. 100123 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4280
39. 100124 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1540
40. 100125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 9353
41. 100126 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1494
42. 100127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1458
43. 100128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
44. 100129 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7039
45. 100130 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7036
46. 100131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7040
47. 100132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2488
48. 100133 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1665
49. 100134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
50. 100135 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1415
51. 100136 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7034
52. 100137 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3121
53. 100138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1440
54. 100139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 8442.2
55. 100140 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 272
56. 100141 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2047
57. 100142 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1747
58. 100143 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1865
59. 100144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 355
60. 100145 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1353
61. 100146 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 603
62. 100147 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7038
63. 100148 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7041
64. 100149 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7042
65. 100150 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2418
66. 100151 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3731
67. 100152 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1615
68. 100153 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 216
69. 100154 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
70. 100155 Pertusaria sp. P.A. Wolseley & B. Aguirre-Hudson 5416
71. 100156 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1050
72. 100157 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7035
73. 100158 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2434
74. 100159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2445
75. 100160 Pertusaria sp. W. Polyiam RU-15883
76. 100205 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6075
77. 100206 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6076
78. 100207 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6077
79. 100208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6078
80. 100209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6079
81. 100210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6080
82. 100211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6081
83. 100212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6082
84. 100213 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6087
85. 100214 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6088
86. 100215 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6089
87. 100216 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6090
88. 100217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6091
89. 100218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6092
90. 100219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6093
91. 100220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6094
92. 100221 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6095
93. 100222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6096
94. 100223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6097
95. 100224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6099
96. 100225 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6101
97. 100226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6102
98. 100227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6103
99. 100228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6104
100. 100229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6105
101. 100230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6129
102. 100231 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6130
103. 100232 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6137
104. 100233 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6138
105. 100234 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6139
106. 100235 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6143
107. 100236 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6146
108. 100238 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5371
109. 100244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5383
110. 100246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5385
111. 100248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5388
112. 100249 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5389
113. 100252 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5393
114. 100253 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5394
115. 100256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5397
116. 100261 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5404
117. 100266 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5409
118. 100267 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5415
119. 100268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5416
120. 100269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5419
121. 100270 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5421
122. 100271 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5422
123. 100273 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5425
124. 100274 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
125. 100275 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5429
126. 100276 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5430
127. 100277 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5431
128. 100278 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5432
129. 100280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5435
130. 100281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5436
131. 100282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5437
132. 100283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5438
133. 100284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5439
134. 100285 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5440
135. 100287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5442
136. 100289 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5445
137. 100291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5448
138. 100292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5449
139. 100294 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5451
140. 100296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5453
141. 100297 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5454
142. 100298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5455
143. 100299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5456
144. 100300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5457
145. 100301 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5458
146. 100303 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5461
147. 100304 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5462
148. 100305 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5463
149. 100306 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5464
150. 100308 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5466
151. 100310 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5469
152. 100313 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5473
153. 100314 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5474
154. 100315 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5475
155. 100316 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5476
156. 100317 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5477
157. 100318 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5478
158. 100319 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5479
159. 100320 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5480
160. 100321 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5481
161. 100322 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5482
162. 100325 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5485
163. 100326 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5486
164. 100327 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5487
165. 100328 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5488
166. 100329 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5489
167. 100331 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5491
168. 100335 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5495
169. 100336 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5496
170. 100339 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5500
171. 100340 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5501
172. 100341 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5502
173. 100343 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5503
174. 100344 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5505
175. 100582 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5958
176. 100583 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5959
177. 100584 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5960
178. 100585 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5961
179. 100587 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5976
180. 100588 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5929
181. 100589 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5930
182. 100590 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5931
183. 100591 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5932
184. 100593 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5934
185. 100595 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5936
186. 100597 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6025
187. 100598 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6026
188. 100599 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6028
189. 100600 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6027
190. 100601 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6029
191. 100602 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6030
192. 100603 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6031
193. 100604 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6067
194. 100605 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6063
195. 100606 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6062
196. 100607 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6061
197. 100608 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6060
198. 100610 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6017
199. 100611 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6019
200. 100612 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6020
201. 100613 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6021
202. 100614 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6022
203. 100615 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6023
204. 100616 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6024
205. 100617 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6058
206. 100618 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6057
207. 100619 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6056
208. 100620 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6055
209. 100621 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6054
210. 100622 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6053
211. 100623 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6045
212. 100624 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6044
213. 100625 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6043
214. 100626 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6042
215. 100627 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6041
216. 100628 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5989
217. 100629 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6070
218. 100630 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6068
219. 100634 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5981
220. 100635 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5995
221. 100636 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6004
222. 100641 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6009
223. 100642 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6011
224. 100643 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6012
225. 100644 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6013
226. 100645 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6014
227. 100646 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6015
228. 100348 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5510
229. 100349 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5511
230. 100350 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5513
231. 100351 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5514
232. 100352 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5515
233. 100353 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5517
234. 100354 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5518
235. 100355 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5519
236. 100356 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5520
237. 100359 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5525
238. 100360 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5526
239. 100361 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5529
240. 100362 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5530
241. 100364 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5532
242. 100366 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5534
243. 100367 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5535
244. 100368 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5536
245. 100369 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5537
246. 100371 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5539
247. 100372 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5540
248. 100373 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5541
249. 100374 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5542
250. 100376 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5544
251. 100377 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5545
252. 100378 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5546
253. 100379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5547
254. 100381 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5549
255. 100383 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5551
256. 100386 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5554
257. 100387 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5555
258. 100388 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5556
259. 100389 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5557
260. 100390 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5558
261. 100393 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5561
262. 100395 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5565
263. 100396 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5566
264. 100397 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5567
265. 100398 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5213
266. 100399 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5214
267. 100400 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5215
268. 100401 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5216
269. 100402 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5217
270. 100403 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5218
271. 100404 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5219
272. 100405 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5220
273. 100406 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5221
274. 100408 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5224
275. 100412 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5227
276. 100413 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5229
277. 100414 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5230
278. 100415 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5231
279. 100416 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5232
280. 100417 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5233
281. 100418 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5234
282. 100419 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5235
283. 100422 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5240
284. 100425 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5244
285. 100426 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5245
286. 100427 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5246
287. 100428 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5247
288. 100432 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5251
289. 100433 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5252
290. 100434 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5253
291. 100436 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5255
292. 100437 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5256
293. 100438 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5257
294. 100442 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5266
295. 100444 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5270
296. 100446 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5272
297. 100447 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5273
298. 100450 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5301
299. 100451 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5302
300. 100452 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5303
301. 100453 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5304
302. 100455 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5277
303. 100457 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5328
304. 100458 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5329
305. 100459 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5330
306. 100462 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5333
307. 100463 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5334
308. 100467 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5279
309. 100469 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5310
310. 100470 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5311
311. 100472 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5313
312. 100474 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5316
313. 100480 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5293
314. 100481 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5292
315. 100482 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5280
316. 100483 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5281
317. 100484 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5282
318. 100485 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5283
319. 100488 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5284
320. 100489 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5285
321. 100490 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5286
322. 100491 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5287
323. 100492 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5288
324. 100495 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5322
325. 100496 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5294
326. 100497 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5295
327. 100499 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5297
328. 100500 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5298
329. 100501 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5299
330. 100502 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5300
331. 100505 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5267
332. 100506 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5268
333. 100507 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5305
334. 100509 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5307
335. 100510 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5308
336. 100511 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5309
337. 100512 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6059
338. 100513 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5938
339. 100514 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5939
340. 100515 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5990
341. 100516 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4713
342. 100518 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5908
343. 100519 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5909
344. 100520 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5910
345. 100521 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5911
346. 100522 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5912
347. 100523 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5913
348. 100524 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5914
349. 100525 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5915
350. 100526 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5916
351. 100527 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5917
352. 100528 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5918
353. 100529 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5919
354. 100530 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5920
355. 100531 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5921
356. 100532 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5922
357. 100533 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5923
358. 100534 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5924
359. 100535 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5926
360. 100536 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5927
361. 100537 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5928
362. 100538 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5889
363. 100539 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5890
364. 100540 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5891
365. 100541 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5892
366. 100542 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5893
367. 100543 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5894
368. 100544 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5895
369. 100545 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5896
370. 100546 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5897
371. 100547 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5898
372. 100548 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6069
373. 100549 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6034
374. 100550 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6035
375. 100551 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6036
376. 100552 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6037
377. 100553 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6038
378. 100554 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6039
379. 100647 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5888
380. 100648 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5834
381. 100649 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5835
382. 100650 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5837
383. 100651 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5839
384. 100652 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5841
385. 100653 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5842
386. 100654 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5844
387. 100656 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5847
388. 100657 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5848
389. 100658 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5849
390. 100659 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5852
391. 100660 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5853
392. 100661 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5855
393. 100662 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5856
394. 100663 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5857
395. 100664 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5859
396. 100665 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5874
397. 100666 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5875
398. 100667 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5876
399. 100668 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5877
400. 100669 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5878
401. 100670 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5879
402. 100671 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5880
403. 100672 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5881
404. 100673 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5882
405. 100674 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5883
406. 100675 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5884
407. 100676 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5885
408. 100677 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5886
409. 100678 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5887
410. 100679 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6052
411. 100680 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6051
412. 100681 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6050
413. 100682 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6049
414. 100683 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6048
415. 100684 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6047
416. 100685 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6046
417. 100686 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5858
418. 100687 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5860
419. 100688 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5861
420. 100689 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5862
421. 100690 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5864
422. 100691 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5873
423. 100557 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5943
424. 100558 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5944
425. 100559 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5945
426. 100560 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5946
427. 100561 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5947
428. 100562 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5899
429. 100563 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5900
430. 100564 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5901
431. 100565 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5902
432. 100566 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5903
433. 100567 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5904
434. 100568 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5905
435. 100569 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5906
436. 100570 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5907
437. 100571 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6032
438. 100572 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6033
439. 100573 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5948
440. 100574 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5949
441. 100575 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5950
442. 100576 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5952
443. 100578 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5954
444. 100581 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5957
445. 102943 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5660
446. 102945 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5662
447. 102946 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5663
448. 102947 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5679
449. 102948 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5680
450. 102949 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5699
451. 102953 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5703
452. 102954 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5704
453. 102956 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5706
454. 102959 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5709
455. 102966 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5717
456. 102967 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5718
457. 102971 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5726
458. 102974 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5744
459. 102975 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5749
460. 102976 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5755
461. 102977 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5756
462. 102978 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5757
463. 102982 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5761
464. 102983 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5762
465. 102984 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5763
466. 102985 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5764
467. 102988 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5768
468. 102989 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5769
469. 102990 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5770
470. 102991 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5773
471. 102993 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5775
472. 102994 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5779
473. 102995 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5780
474. 102996 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5781
475. 102997 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5782
476. 102999 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5784
477. 103001 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5787
478. 103002 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5788
479. 103005 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5791
480. 103006 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5925
481. 103007 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5793
482. 103008 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5794
483. 103009 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4937
484. 103011 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4939
485. 103012 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4940
486. 103013 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4942
487. 103014 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4943
488. 103016 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4951
489. 103017 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4952
490. 103018 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4953
491. 103019 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4955
492. 103020 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4956
493. 103022 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4958
494. 103024 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4960
495. 103025 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4964
496. 103026 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4966
497. 103028 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4968
498. 102824 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5569
499. 102825 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5570
500. 102826 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5571
501. 102827 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5572
502. 102828 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5574
503. 102829 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5575
504. 102830 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5576
505. 102831 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5577
506. 102832 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5578
507. 102835 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5581
508. 102838 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5586
509. 102839 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5587
510. 102840 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5588
511. 102841 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5589
512. 102842 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5590
513. 102843 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5591
514. 102846 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5598
515. 102847 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5600
516. 102848 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5601
517. 102849 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5602
518. 102851 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5605
519. 102854 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5608
520. 102855 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5609
521. 102856 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5610
522. 102859 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5615
523. 102860 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5616
524. 102861 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5618
525. 102862 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5619
526. 102863 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5621
527. 102864 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5622
528. 102865 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5623
529. 102867 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5625
530. 102868 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5626
531. 102871 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5629
532. 102872 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5630
533. 102873 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5634
534. 102874 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5635
535. 102875 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5636
536. 102876 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5637
537. 102877 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5638
538. 102878 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5639
539. 102879 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5640
540. 102880 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5641
541. 102881 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5642
542. 102882 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5820
543. 102883 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5821
544. 102884 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5822
545. 102885 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5823
546. 102886 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5824
547. 102887 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5825
548. 102888 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5826
549. 102889 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5827
550. 102892 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5795
551. 102893 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5797
552. 102895 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5800
553. 102896 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5801
554. 102897 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5802
555. 102898 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5803
556. 102899 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5804
557. 102901 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5808
558. 102903 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5810
559. 102904 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5811
560. 102905 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5812
561. 102906 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5813
562. 102908 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5815
563. 102909 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5816
564. 102910 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5817
565. 102912 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5819
566. 102914 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5682
567. 102915 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5683
568. 102916 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5684
569. 102917 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5685
570. 102920 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5690
571. 102921 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5691
572. 102922 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5692
573. 102923 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5693
574. 102926 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5696
575. 102927 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5697
576. 102929 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5643
577. 102931 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5647
578. 102934 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5650
579. 102935 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5651
580. 102936 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5653
581. 102937 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5654
582. 102938 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5655
583. 102939 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5656
584. 102940 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5657
585. 102942 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5659
586. 103060 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5018
587. 103063 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4961
588. 103065 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5063
589. 103066 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5064
590. 103067 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4965
591. 103068 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5067
592. 103070 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5069
593. 103071 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5047
594. 103072 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5048
595. 103075 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5051
596. 103076 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4954
597. 103077 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5056
598. 103078 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5030
599. 103079 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5032
600. 103080 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5031
601. 103081 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5040
602. 103082 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5041
603. 103083 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5042
604. 103084 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5043
605. 103086 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5045
606. 103087 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5037
607. 103092 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4991
608. 103093 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4993
609. 103094 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4997
610. 103095 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4999
611. 103096 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4998
612. 103097 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5019
613. 103099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5022
614. 103100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5023
615. 103102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5025
616. 103103 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5026
617. 103104 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5033
618. 103107 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5036
619. 103108 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5070
620. 103109 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5071
621. 103110 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5072
622. 103111 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5073
623. 103112 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5074
624. 103115 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5077
625. 103116 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5078
626. 103118 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5081
627. 103119 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5082
628. 103120 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5083
629. 103121 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5084
630. 103122 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5085
631. 103123 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5086
632. 103125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5080
633. 103126 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5088
634. 103127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5089
635. 103128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5090
636. 103130 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4861
637. 103131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4774
638. 103132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4877
639. 103133 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4817
640. 103134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4835
641. 103135 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4093
642. 103136 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4094
643. 103137 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4096
644. 103138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4097
645. 103139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4118
646. 103141 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4216
647. 103142 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3476.1
648. 103143 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3627
649. 103144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2593
650. 103145 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2658
651. 103148 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2796
652. 103149 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2580
653. 103150 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2653
654. 103151 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2804
655. 103152 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2811
656. 103153 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3517
657. 103157 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3638
658. 103158 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3738
659. 103159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3781
660. 103161 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2537
661. 103162 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2544
662. 103164 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2570
663. 103165 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2597
664. 103166 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2614
665. 103167 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2615
666. 103168 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2651
667. 103169 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2678
668. 103170 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2706
669. 103171 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2711
670. 103172 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3364
671. 103173 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3833
672. 103174 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3532
673. 103175 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3563
674. 103176 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3724
675. 103177 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3726
676. 103178 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3740
677. 103179 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3847
678. 103180 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3855
679. 103181 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3997
680. 103182 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4763
681. 103183 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4832
682. 103184 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2753
683. 103185 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2847
684. 103186 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3002
685. 103187 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3004
686. 103188 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3183
687. 103189 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3297
688. 103190 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3296
689. 103191 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3298
690. 103192 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3325
691. 103193 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3326
692. 103194 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3327
693. 103195 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3329
694. 103196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3349
695. 103197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3360
696. 103198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3361
697. 103199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3362
698. 103202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4052
699. 103203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4089
700. 103204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4128
701. 103208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4521
702. 103209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4522
703. 103210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4560
704. 103211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4576
705. 103212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4604
706. 103213 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4606
707. 103214 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4690
708. 103215 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4071
709. 103216 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4635
710. 103217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4893
711. 103218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4090
712. 103219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3119
713. 103220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4017
714. 103221 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4132
715. 103222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4152
716. 103223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4891
717. 103224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4910
718. 103225 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4887
719. 103226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2692
720. 103227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2701
721. 103228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2709
722. 103229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2732
723. 103230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2799
724. 103231 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3095
725. 103232 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2621
726. 103234 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4361
727. 103235 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4347
728. 103236 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4558
729. 103237 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3623
730. 103238 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4685
731. 103239 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2588
732. 103240 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4892
733. 103241 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3116
734. 103242 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3123
735. 103243 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3159
736. 103244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3212
737. 103246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3537
738. 103247 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3592
739. 103248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3897
740. 103250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3951
741. 103253 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3923
742. 103254 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4046
743. 103255 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4356
744. 103256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4755
745. 103257 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4387
746. 103258 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4540
747. 103259 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4667
748. 103260 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2901
749. 103261 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4182
750. 103262 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2596
751. 103264 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4918
752. 103031 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4971
753. 103032 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4973
754. 103033 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4974
755. 103034 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4975
756. 103035 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4976.1
757. 103037 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4981
758. 103040 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4992
759. 103041 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4994
760. 103042 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4995
761. 103043 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4996
762. 103044 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5000
763. 103045 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5001
764. 103046 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5002
765. 103047 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5003
766. 103048 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5004
767. 103049 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5005
768. 103052 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5008
769. 103055 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5016
770. 103056 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5017
771. 103266 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3012
772. 103268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3493
773. 103269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2540
774. 103270 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2563
775. 103271 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3590
776. 103272 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3589
777. 103273 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2903
778. 103274 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5091
779. 103275 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5092
780. 103276 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5093
781. 103277 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5094
782. 103278 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5095
783. 103279 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5096
784. 103280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5097
785. 103281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5098
786. 103282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5099
787. 103283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5100
788. 103284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5101
789. 103285 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5102
790. 103286 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5105
791. 103287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5104
792. 103288 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5103
793. 103289 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5106
794. 103290 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5107
795. 103291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5108
796. 103292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5109
797. 103293 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5110
798. 103294 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5111
799. 103295 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5112
800. 103296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5113
801. 103297 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5114
802. 103298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5115
803. 103299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5116
804. 103300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5117
805. 103301 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5118
806. 103302 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5119
807. 103306 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5123
808. 103309 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5126
809. 103310 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5127
810. 103311 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5128
811. 103312 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5130
812. 103313 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5131
813. 103314 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5138
814. 103315 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5139
815. 103316 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5140
816. 103317 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5141
817. 103318 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5142
818. 103319 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5143
819. 103320 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5144
820. 103324 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5147
821. 103325 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5148
822. 103328 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5205
823. 103329 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5206
824. 103330 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5207
825. 103332 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5209
826. 103334 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5212
827. 103335 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5132
828. 103336 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5133
829. 103337 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5134
830. 103338 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5135
831. 103339 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5136
832. 103340 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5137
833. 103341 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5191
834. 103344 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5194
835. 103345 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5195
836. 103346 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5196
837. 103347 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5197
838. 103348 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5198
839. 103349 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5199
840. 103351 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5201
841. 103352 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5202
842. 103353 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5203
843. 103354 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5170
844. 103355 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5171
845. 103356 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5172
846. 103357 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5173
847. 103358 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5174
848. 103359 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5175
849. 103361 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5177
850. 103362 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5178
851. 103363 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5179
852. 103364 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5180
853. 103365 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5181
854. 103366 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5182
855. 103367 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5183
856. 103368 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5184
857. 103369 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5185
858. 103371 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5187
859. 103372 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5188
860. 103373 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5189
861. 103374 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5190
862. 103375 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5150
863. 103376 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5151
864. 103377 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5152
865. 103378 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5153
866. 103379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5154
867. 103380 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5155
868. 103381 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5156
869. 103382 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5157
870. 103383 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5158
871. 103384 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5159
872. 103385 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5163
873. 103386 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5164
874. 103387 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5165
875. 103389 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5160
876. 103390 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5161
877. 103391 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5162
878. 103392 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5168
879. 103393 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5169
880. 103394 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3439
881. 103395 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3441
882. 103396 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3423
883. 103397 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3428
884. 103398 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3494
885. 103399 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3500
886. 103400 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3569
887. 103401 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3743
888. 103406 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3987
889. 103407 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4194
890. 103408 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4195
891. 103410 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4231
892. 103412 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4235
893. 103415 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4283
894. 103418 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4332
895. 103421 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4468
896. 103423 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4545
897. 103424 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4577
898. 103425 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4482
899. 103429 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4663
900. 103430 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4666
901. 103431 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4679
902. 103432 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4681
903. 103433 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4682
904. 103434 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4688
905. 103435 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4692
906. 103438 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4699
907. 103439 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4704
908. 103440 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4703
909. 103441 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4706
910. 103442 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4709
911. 103443 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4748
912. 103445 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4808
913. 103447 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4794
914. 103448 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4819
915. 103449 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4783
916. 103450 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4784
917. 103451 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4859
918. 103452 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4882
919. 103454 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4799
920. 103456 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3013
921. 103457 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3063
922. 103458 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3462
923. 103459 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3540
924. 103463 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2553
925. 103464 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2555
926. 103465 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2561
927. 103466 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2560
928. 103467 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2558
929. 103468 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2518
930. 103469 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2523
931. 103470 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2531
932. 103471 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2571
933. 103472 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2579
934. 103473 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2583
935. 103474 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2634
936. 103475 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2598
937. 103477 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2660
938. 103478 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2661
939. 103479 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.1
940. 103480 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.3
941. 103481 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.2
942. 103482 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4811
943. 103484 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4803
944. 103485 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4827
945. 103486 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4830
946. 103487 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4838
947. 103488 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4842
948. 103489 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4850.1
949. 103492 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4898
950. 103493 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4902
951. 103494 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4896
952. 103495 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4933.1
953. 103496 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4684
954. 103497 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4767
955. 103498 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4765
956. 103499 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4779
957. 103500 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4801
958. 103501 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4813
959. 103504 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4828
960. 103505 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4829
961. 103506 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4879
962. 103507 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1597
963. 103509 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2638
964. 103510 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2642
965. 103511 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667
966. 103516 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2695
967. 103517 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2699
968. 103518 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2702
969. 103519 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2713
970. 103520 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2710
971. 103521 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2712
972. 103524 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2766
973. 103525 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2798
974. 103526 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2814
975. 103527 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2850
976. 103528 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2852
977. 103529 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2866
978. 103530 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2945
979. 103532 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3654
980. 103533 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3669
981. 103534 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3689
982. 103535 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3761
983. 103536 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3783
984. 103537 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3869
985. 103538 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4369.1
986. 106548 Pertusaria sp. Orrapin OP71
987. 106551 Pertusaria sp. Orrapin OP61
988. 108091 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6716
989. 108092 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6725
990. 108093 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6729
991. 108094 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6734
992. 108095 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6736
993. 108096 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6793
994. 108097 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6799
995. 108098 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6808
996. 108099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6826
997. 108100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6828
998. 108101 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6881
999. 108102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7071
1000. 108200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3368
1001. 108217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4062
1002. 108218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2931
1003. 108219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2954
1004. 108220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2943
1005. 108222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3983
1006. 108246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5845
1007. 108247 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5850
1008. 108248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5829
1009. 108250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5836
1010. 108254 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1651
1011. 119268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3318
1012. 119783 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6798
1013. 119786 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6803
1014. 119816 Pertusaria sp. Juthamanee 6840
1015. 119827 Pertusaria sp. Chutima 6853
1016. 119862 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6885
1017. 120203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5987
1018. 120204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5998
1019. 120206 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5997
1020. 120207 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6000
1021. 120208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5999
1022. 120209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5996
1023. 120210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6002
1024. 120211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6003
1025. 120212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5338
1026. 120218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6297
1027. 120220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5968
1028. 120223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6284
1029. 120224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5967
1030. 120226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5854
1031. 120227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5427
1032. 120228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5428
1033. 120229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5434
1034. 120230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5373
1035. 120240 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5360
1036. 120241 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6276
1037. 120242 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6277
1038. 120243 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6278
1039. 120244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6280
1040. 120245 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6285
1041. 120246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6286
1042. 120248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6153
1043. 120249 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6152
1044. 120250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5326
1045. 120255 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5833
1046. 120256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5799
1047. 120257 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5772
1048. 120258 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5767
1049. 120259 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5372
1050. 120267 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5838
1051. 120268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6154
1052. 120269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5361
1053. 120279 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5379
1054. 120280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5381
1055. 120281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5382
1056. 120282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5400
1057. 120283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5941
1058. 120284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5341
1059. 120286 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6212
1060. 120287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6157
1061. 120291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5604
1062. 120292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5583
1063. 120296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5471
1064. 120298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5840
1065. 120299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5420
1066. 120300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5418
1067. 120302 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5412
1068. 120304 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5370
1069. 120332 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 19
1070. 120379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 68
1071. 119874 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6897
1072. 119880 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6938
1073. 119920 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6913
1074. 119958 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6990
1075. 120125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5597
1076. 120127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5727
1077. 120128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5962
1078. 120129 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5994
1079. 120130 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6018
1080. 120131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6200
1081. 120132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6273
1082. 120134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5327
1083. 120138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5350
1084. 120139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5351
1085. 120144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5364
1086. 120159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5411
1087. 120160 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5413
1088. 120161 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5417
1089. 120166 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5344
1090. 120171 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6228
1091. 120172 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6222
1092. 120173 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6223
1093. 120174 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6224
1094. 120175 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6225
1095. 120176 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6226
1096. 120177 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6227
1097. 120178 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6229
1098. 120179 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6230
1099. 120181 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5977
1100. 120182 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5410
1101. 120183 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5423
1102. 120184 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5970
1103. 120185 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5971
1104. 120186 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5972
1105. 120187 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5974
1106. 120188 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5973
1107. 120190 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5979
1108. 120191 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5983
1109. 120192 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5984
1110. 120193 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5985
1111. 120194 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5986
1112. 120196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5964
1113. 120197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5963
1114. 120198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5969
1115. 120199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5988
1116. 120200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5992
1117. 120201 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6001
1118. 120202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5863

ปิด

QR code