ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 100471
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria cicatricosa Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 5312
Collected date

วันที่เก็บ

4 Mar 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

103    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97936 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1519
2. 97937 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4594
3. 97938 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1523
4. 97939 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1723.1
5. 97940 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1522.1
6. 97941 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3745
7. 97942 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1513
8. 97943 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4596
9. 97944 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4595
10. 97945 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3475
11. 97946 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3750
12. 97947 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4598
13. 97948 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3545
14. 97949 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4272
15. 97950 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4016
16. 97951 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1778
17. 97952 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4734
18. 97953 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4722
19. 97954 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4733
20. 97955 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1624
21. 97956 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1839
22. 97957 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4637
23. 97958 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4648
24. 97959 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1800
25. 97960 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4745
26. 97961 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4694
27. 97963 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4296
28. 97964 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4645
29. 97965 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2413
30. 97966 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4565
31. 97967 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1678
32. 97968 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1669
33. 97969 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1767
34. 97970 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2407
35. 97971 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1776
36. 97972 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1677
37. 97973 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2431
38. 97974 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4264
39. 97975 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2222
40. 97976 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2275
41. 97977 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2280
42. 97978 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3175
43. 97979 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4349
44. 97980 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4358
45. 97981 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4384
46. 97982 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4383
47. 97983 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4379
48. 97984 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4378
49. 97985 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4141
50. 97986 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4345
51. 97987 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4355
52. 97988 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4344
53. 97989 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4330
54. 97990 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4284
55. 97991 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3404
56. 97992 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3754
57. 97993 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2277
58. 97994 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2285
59. 97995 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2007
60. 97996 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1921
61. 97997 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2101
62. 97998 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2498
63. 97999 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2919
64. 98000 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4290
65. 98001 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2496
66. 98002 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2559
67. 98003 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2497
68. 98004 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1799
69. 98005 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2292
70. 98006 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2194
71. 98007 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4007
72. 98008 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2195
73. 98009 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4287
74. 98010 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3752
75. 98011 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4440
76. 98012 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2320
77. 98013 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4591
78. 98014 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4515
79. 98015 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4436
80. 98016 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4441
81. 98017 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4564
82. 100258 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5399
83. 100385 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5553
84. 100411 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5259
85. 100420 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5238
86. 100439 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5258
87. 102955 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5705
88. 102957 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5707
89. 102960 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5710
90. 102961 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5711
91. 102962 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5712
92. 102963 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5713
93. 102972 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5728
94. 102973 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5730
95. 102890 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5828
96. 103154 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4191
97. 103245 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3469
98. 102992 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5774
99. 102998 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5783
100. 103360 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5176
101. 103428 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4662
102. 120289 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5729
103. 120221 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5966

ปิด

QR code