ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 100475
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 5317
Collected date

วันที่เก็บ

4 Mar 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

28    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99379 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 2670
2. 99380 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 3835
3. 99381 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 1872
4. 99382 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 3715
5. 99383 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 4051
6. 99384 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 3601
7. 99385 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 3533
8. 99386 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 2681
9. 99387 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 2652
10. 99388 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 2631
11. 99389 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 1688
12. 99390 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 2384
13. 99391 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 1869
14. 99392 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 3837
15. 99393 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 4042
16. 99394 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 4039
17. 99395 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 2367
18. 99396 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 2343
19. 99397 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 4462
20. 99398 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 3628
21. 99399 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 4909
22. 99400 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 3359
23. 99401 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 1493
24. 99402 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 2989
25. 99403 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 1826
26. 100254 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 5395
27. 100257 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 5398
28. 103233 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 3106

ปิด

QR code