ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 10478
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC.
Family name

ชื่อวงศ์

PIPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 137
Collected date

วันที่เก็บ

9 Jan 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Chalermpol Suwanphakdee
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Semi-evergreen forest, by stream. Undershrub 80 cm high. Inflorescence pale green-white, drooping.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

950
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

63    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 154 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Nanakorn et al. 154
2. 3836 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Nanakorn et al. 3836
3. 6209 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Nanakorn et al. 6209
4. 6346 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Nanakorn et al. 6346
5. 8738 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Nanakorn et al. 8738
6. 8758 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. P. Thongson 20
7. 9406 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Nanakorn et al. 9406
8. 10389 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 66
9. 10652 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Nanakorn et al. 10652
10. 11570 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. P. Suksathan 1180
11. 13634 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. P. Suksathan 1400
12. 13716 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. P. Suksathan 1487
13. 15704 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 1014
14. 16473 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. P. Suksathan 2146
15. 16782 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. P. Srisanga 1259
16. 19336 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. M. Norsaengsri 1215
17. 22527 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. P. Srisanga 2366
18. 31138 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2813
19. 33425 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. Jatupol K. 08-206
20. 35012 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Pongamornkul 1816
21. 36708 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. P. Suksathan 4452
22. 38883 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. C. Maknoi 2553
23. 46467 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Pongamornkul 2542
24. 49919 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. M. Norsaengsri 6439
25. 50843 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. S. Watthana 3576
26. 51408 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. M. Norsaengsri & N. Tathana 7478
27. 51669 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. La-ongsri & N. Romkham 1342
28. 51534 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. La-ongsri & N. Romkham 1207
29. 51543 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. La-ongsri & N. Romkham 1216
30. 51732 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. M. Norsaengsri & N. Tathana 7786
31. 52223 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. La-ongsri & N. Romkham 1465
32. 53470 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1488
33. 53599 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. Yin-Jiantao 1333
34. 55050 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. C. Suwanphakdee 82
35. 55055 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. C. Suwanphakdee 67
36. 56090 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. M. Norsaengsri & N. Tathana 8956
37. 56805 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1995
38. 56953 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. M. Norsaengsri & N. Tathana 9263
39. 57063 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. M. Norsaengsri & N. Tathana 9342
40. 63041 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. Li-Jianwu 725
41. 65457 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. K. Srithi 5
42. 65463 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. K. Srithi 703
43. 66080 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10324
44. 66434 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Pongamornkul 3426
45. 74751 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Pongamornkul 04225
46. 75105 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2494
47. 80664 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Pongamornkul 4521
48. 80770 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. K. Phoutthavong et al. 540
49. 83223 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Pongamornkul 4758
50. 84137 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Pongamornkul 4923
51. 85831 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. M. Norsaengsri 12484
52. 89328 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Pongamornkul 5428
53. 93606 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5789
54. 94999 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. A. Jampetong 23
55. 97385 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. QBG. Staff s.n.
56. 105022 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. C. Maknoi 6211
57. 105591 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. C. Maknoi 7019
58. 107373 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-139
59. 116901 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-093
60. 116940 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-132
61. 122663 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-133
62. 122747 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-217
63. 122792 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-262

ปิด

QR code