ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 100753
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Smilax perfoliata Lour.
Family name

ชื่อวงศ์

SMILACACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-356
Collected date

วันที่เก็บ

11 Jun 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

P. Kladwong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Fruit reddish-green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

37    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 989 Smilax perfoliata Lour. W. Nanakorn et al. 989
2. 3961 Smilax perfoliata Lour. W. Nanakorn et al. 3961
3. 5812 Smilax perfoliata Lour. W. Nanakorn et al. 5812
4. 6089 Smilax perfoliata Lour. W. Nanakorn et al. 6089
5. 9185 Smilax perfoliata Lour. W. Nanakorn et al. 9185
6. 12032 Smilax perfoliata Lour. W. Pongamornkul 318
7. 19255 Smilax perfoliata Lour. S. Watthana and T. Riyapan 966
8. 19450 Smilax perfoliata Lour. P. Suksathan 2698
9. 19453 Smilax perfoliata Lour. P. Suksathan 2701
10. 23428 Smilax perfoliata Lour. W. Pongamornkul 953
11. 23628 Smilax perfoliata Lour. P. Srisanga 2637
12. 32045 Smilax perfoliata Lour. Pranee Palee 999
13. 35061 Smilax perfoliata Lour. W. Pongamornkul 1865
14. 38863 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi 2533
15. 38915 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi 2585
16. 40409 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi 2780
17. 40420 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi 2791
18. 45695 Smilax perfoliata Lour. D. Khrueasan s.n.
19. 47936 Smilax perfoliata Lour. M. Norsaengsri 7104
20. 52913 Smilax perfoliata Lour. Yin-Jiantao 1374
21. 56774 Smilax perfoliata Lour. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1964
22. 65612 Smilax perfoliata Lour. M. Norsaengsri 10101
23. 74137 Smilax perfoliata Lour. Zhou-Shishun 7338
24. 74411 Smilax perfoliata Lour. Zhou-Shishun 8237
25. 78954 Smilax perfoliata Lour. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-150
26. 82234 Smilax perfoliata Lour. M. Norsaengsri 12238
27. 82985 Smilax perfoliata Lour. M. Norsaengsri 12369
28. 83100 Smilax perfoliata Lour. W. Pongamornkul 4635
29. 83261 Smilax perfoliata Lour. W. Pongamornkul 4796
30. 83785 Smilax perfoliata Lour. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2812
31. 85694 Smilax perfoliata Lour. W. Pongamornkul 5035
32. 86233 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-237
33. 91080 Smilax perfoliata Lour. N. Muangyen 1090
34. 95051 Smilax perfoliata Lour. Chusie & Khwanruethai Kamfachuea LL130
35. 97540 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi 5521
36. 104782 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi 5658
37. 106222 Smilax perfoliata Lour. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 678

ปิด

QR code