ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 100582
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Pertusariaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 5958
Collected date

วันที่เก็บ

3 Feb 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1726
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

1274    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97712 Pertusaria sp. S. Watthana s.n.
2. 99086 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3958
3. 100149 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7042
4. 100150 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2418
5. 100151 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3731
6. 100152 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1615
7. 100153 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 216
8. 100154 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
9. 100155 Pertusaria sp. P.A. Wolseley, B. Aguirre-Hudson 5416
10. 100156 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1050
11. 100157 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7035
12. 100158 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2434
13. 100159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2445
14. 100160 Pertusaria sp. W. Polyiam RU 15883
15. 100098 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2081
16. 100099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2159
17. 100100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1560
18. 100101 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1521
19. 100102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1574
20. 100103 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1542
21. 100104 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1755
22. 100105 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2482
23. 100106 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2466
24. 100107 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1794
25. 100108 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1856
26. 100109 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2511
27. 100110 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2448
28. 100111 Pertusaria sp. NULL
29. 100112 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2430
30. 100113 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2453
31. 100114 Pertusaria sp. NULL
32. 100115 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2479
33. 100116 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2190
34. 100117 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1579
35. 100118 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1572
36. 100119 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1578
37. 100120 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2177
38. 100121 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1514
39. 100122 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2107
40. 100123 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4280
41. 100124 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1540
42. 100125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 9353
43. 100126 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1494
44. 100127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1458
45. 100128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
46. 100129 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7039
47. 100130 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7036
48. 100131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7040
49. 100132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2488
50. 100133 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1665
51. 100134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
52. 100135 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1415
53. 100136 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7034
54. 100137 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3121
55. 100138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1440
56. 100139 Pertusaria sp. NULL
57. 100140 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 272
58. 100141 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2047
59. 100142 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1747
60. 100143 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1865
61. 100144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 355
62. 100145 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1353
63. 100146 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 603
64. 100147 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7038
65. 100148 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7041
66. 100195 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6106
67. 100196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6109
68. 100197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6110
69. 100198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6127
70. 100199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6128
71. 100200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6298
72. 100201 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6071
73. 100202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6072
74. 100203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6073
75. 100204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6074
76. 100205 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6075
77. 100206 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6076
78. 100207 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6077
79. 100208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6078
80. 100209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6079
81. 100210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6080
82. 100211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6081
83. 100212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6082
84. 100213 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6087
85. 100214 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6088
86. 100215 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6089
87. 100216 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6090
88. 100217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6091
89. 100218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6092
90. 100219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6093
91. 100220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6094
92. 100221 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6095
93. 100222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6096
94. 100223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6097
95. 100224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6099
96. 100225 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6101
97. 100226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6102
98. 100227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6103
99. 100228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6104
100. 100229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6105
101. 100230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6129
102. 100231 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6130
103. 100232 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6137
104. 100233 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6138
105. 100234 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6139
106. 100235 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6143
107. 100236 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6146
108. 100238 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5371
109. 100244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5383
110. 100246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5385
111. 100248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5388
112. 100249 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5389
113. 100252 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5393
114. 100253 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5394
115. 100256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5397
116. 100261 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5404
117. 100266 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5409
118. 100267 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5415
119. 100268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5416
120. 100269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5419
121. 100270 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5421
122. 100271 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5422
123. 100273 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5425
124. 100274 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
125. 100275 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5429
126. 100276 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5430
127. 100277 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5431
128. 100278 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5432
129. 100280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5435
130. 100281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5436
131. 100282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5437
132. 100283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5438
133. 100284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5439
134. 100285 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5440
135. 100287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5442
136. 100289 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5445
137. 100291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5448
138. 100292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5449
139. 100294 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5451
140. 100296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5453
141. 100297 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5454
142. 100298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5455
143. 100299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5456
144. 100300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5457
145. 100301 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5458
146. 100303 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5461
147. 100304 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5462
148. 100305 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5463
149. 100306 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5464
150. 100308 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5466
151. 100310 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5469
152. 100313 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5473
153. 100314 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5474
154. 100315 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5475
155. 100316 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5476
156. 100317 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5477
157. 100318 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5478
158. 100319 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5479
159. 100320 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5480
160. 100321 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5481
161. 100322 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5482
162. 100325 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5485
163. 100326 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5486
164. 100327 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5487
165. 100328 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5488
166. 100329 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5489
167. 100331 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5491
168. 100335 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5495
169. 100336 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5496
170. 100338 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5498
171. 100339 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5500
172. 100340 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5501
173. 100341 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5502
174. 100343 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5503
175. 100344 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5505
176. 100348 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5510
177. 100349 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5511
178. 100350 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5513
179. 100351 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5514
180. 100352 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5515
181. 100353 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5517
182. 100354 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5518
183. 100355 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5519
184. 100356 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5520
185. 100359 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5525
186. 100360 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5526
187. 100361 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5529
188. 100362 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5530
189. 100364 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5532
190. 100366 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5534
191. 100367 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5535
192. 100368 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5536
193. 100369 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5537
194. 100371 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5539
195. 100372 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5540
196. 100373 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5541
197. 100374 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5542
198. 100376 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5544
199. 100377 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5545
200. 100378 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5546
201. 100379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5547
202. 100381 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5549
203. 100383 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5551
204. 100386 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5554
205. 100387 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5555
206. 100388 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5556
207. 100389 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5557
208. 100390 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5558
209. 100393 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5561
210. 100395 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5565
211. 100396 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5566
212. 100397 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5567
213. 100398 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5213
214. 100399 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5214
215. 100400 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5215
216. 100401 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5216
217. 100402 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5217
218. 100403 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5218
219. 100404 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5219
220. 100405 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5220
221. 100406 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5221
222. 100408 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5224
223. 100412 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5227
224. 100413 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5229
225. 100414 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5230
226. 100415 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5231
227. 100416 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5232
228. 100417 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5233
229. 100418 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5234
230. 100419 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5235
231. 100422 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5240
232. 100425 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5244
233. 100426 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5245
234. 100427 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5246
235. 100428 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5247
236. 100432 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5251
237. 100433 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5252
238. 100434 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5253
239. 100436 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5255
240. 100437 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5256
241. 100438 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5257
242. 100442 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5266
243. 100444 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5270
244. 100446 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5272
245. 100447 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5273
246. 100450 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5301
247. 100451 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5302
248. 100452 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5303
249. 100453 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5304
250. 100455 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5277
251. 100457 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5328
252. 100458 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5329
253. 100459 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5330
254. 100462 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5333
255. 100463 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5334
256. 100467 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5279
257. 100469 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5310
258. 100470 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5311
259. 100472 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5313
260. 100474 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5316
261. 100480 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5293
262. 100481 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5292
263. 100482 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5280
264. 100483 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5281
265. 100484 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5282
266. 100485 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5283
267. 100488 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5284
268. 100489 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5285
269. 100490 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5286
270. 100491 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5287
271. 100492 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5288
272. 100495 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5322
273. 100496 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5294
274. 100497 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5295
275. 100499 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5297
276. 100500 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5298
277. 100501 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5299
278. 100502 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5300
279. 100505 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5267
280. 100506 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5268
281. 100507 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5305
282. 100509 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5307
283. 100510 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5308
284. 100511 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5309
285. 100512 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6059
286. 100513 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5938
287. 100514 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5939
288. 100515 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5990
289. 100516 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4713
290. 100518 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5908
291. 100519 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5909
292. 100520 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5910
293. 100521 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5911
294. 100522 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5912
295. 100523 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5913
296. 100524 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5914
297. 100525 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5915
298. 100526 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5916
299. 100527 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5917
300. 100528 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5918
301. 100529 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5919
302. 100530 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5920
303. 100531 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5921
304. 100532 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5922
305. 100533 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5923
306. 100534 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5924
307. 100535 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5926
308. 100536 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5927
309. 100537 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5928
310. 100538 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5889
311. 100539 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5890
312. 100540 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5891
313. 100541 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5892
314. 100542 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5893
315. 100543 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5894
316. 100544 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5895
317. 100545 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5896
318. 100546 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5897
319. 100547 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5898
320. 100548 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6069
321. 100549 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6034
322. 100550 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6035
323. 100551 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6036
324. 100552 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6037
325. 100553 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6038
326. 100554 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6039
327. 100557 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5943
328. 100558 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5944
329. 100559 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5945
330. 100560 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5946
331. 100561 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5947
332. 100562 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5899
333. 100563 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5900
334. 100564 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5901
335. 100565 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5902
336. 100566 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5903
337. 100567 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5904
338. 100568 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5905
339. 100569 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5906
340. 100570 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5907
341. 100571 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6032
342. 100572 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6033
343. 100573 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5948
344. 100574 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5949
345. 100575 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5950
346. 100576 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5952
347. 100578 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5954
348. 100581 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5957
349. 100583 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5959
350. 100584 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5960
351. 100585 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5961
352. 100587 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5976
353. 100588 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5929
354. 100589 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5930
355. 100590 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5931
356. 100591 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5932
357. 100593 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5934
358. 100595 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5936
359. 100597 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6025
360. 100598 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6026
361. 100599 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6028
362. 100600 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6027
363. 100601 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6029
364. 100602 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6030
365. 100603 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6031
366. 100604 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6067
367. 100605 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6063
368. 100606 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6062
369. 100607 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6061
370. 100608 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6060
371. 100610 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6017
372. 100611 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6019
373. 100612 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6020
374. 100613 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6021
375. 100614 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6022
376. 100615 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6023
377. 100616 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6024
378. 100617 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6058
379. 100618 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6057
380. 100619 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6056
381. 100620 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6055
382. 100621 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6054
383. 100622 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6053
384. 100623 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6045
385. 100624 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6044
386. 100625 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6043
387. 100626 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6042
388. 100627 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6041
389. 100628 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5989
390. 100629 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6070
391. 100630 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6068
392. 100634 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5981
393. 100635 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5995
394. 100636 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6004
395. 100641 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6009
396. 100642 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6011
397. 100643 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6012
398. 100644 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6013
399. 100645 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6014
400. 100646 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6015
401. 100647 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5888
402. 100648 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5834
403. 100649 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5835
404. 100650 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5837
405. 100651 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5839
406. 100652 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5841
407. 100653 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5842
408. 100654 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5844
409. 100656 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5847
410. 100657 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5848
411. 100658 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5849
412. 100659 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5852
413. 100660 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5853
414. 100661 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5855
415. 100662 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5856
416. 100663 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5857
417. 100664 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5859
418. 100665 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5874
419. 100666 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5875
420. 100667 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5876
421. 100668 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5877
422. 100669 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5878
423. 100670 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5879
424. 100671 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5880
425. 100672 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5881
426. 100673 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5882
427. 100674 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5883
428. 100675 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5884
429. 100676 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5885
430. 100677 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5886
431. 100678 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5887
432. 100679 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6052
433. 100680 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6051
434. 100681 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6050
435. 100682 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6049
436. 100683 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6048
437. 100684 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6047
438. 100685 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6046
439. 100686 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5858
440. 100687 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5860
441. 100688 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5861
442. 100689 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5862
443. 100690 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5864
444. 100691 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5873
445. 102859 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5615
446. 102860 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5616
447. 102861 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5618
448. 102862 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5619
449. 102863 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5621
450. 102864 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5622
451. 102865 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5623
452. 102867 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5625
453. 102868 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5626
454. 102871 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5629
455. 102872 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5630
456. 102873 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5634
457. 102874 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5635
458. 102875 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5636
459. 102876 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5637
460. 102877 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5638
461. 102878 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5639
462. 102879 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5640
463. 102880 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5641
464. 102881 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5642
465. 102882 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5820
466. 102883 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5821
467. 102884 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5822
468. 102885 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5823
469. 102886 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5824
470. 102824 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5569
471. 102825 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5570
472. 102826 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5571
473. 102827 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5572
474. 102828 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5574
475. 102829 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5575
476. 102830 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5576
477. 102831 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5577
478. 102832 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5578
479. 102835 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5581
480. 102838 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5586
481. 102839 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5587
482. 102840 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5588
483. 102841 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5589
484. 102842 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5590
485. 102843 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5591
486. 102846 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5598
487. 102847 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5600
488. 102848 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5601
489. 102849 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5602
490. 102851 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5605
491. 102854 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5608
492. 102855 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5609
493. 102856 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5610
494. 102887 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5825
495. 102888 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5826
496. 102889 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5827
497. 102892 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5795
498. 102893 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5797
499. 102895 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5800
500. 102896 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5801
501. 102897 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5802
502. 102898 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5803
503. 102899 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5804
504. 102901 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5808
505. 102903 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5810
506. 102904 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5811
507. 102905 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5812
508. 102906 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5813
509. 102908 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5815
510. 102909 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5816
511. 102910 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5817
512. 102912 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5819
513. 102914 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5682
514. 102915 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5683
515. 102916 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5684
516. 102917 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5685
517. 102920 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5690
518. 102921 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5691
519. 102922 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5692
520. 102923 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5693
521. 102926 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5696
522. 102927 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5697
523. 102929 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5643
524. 102931 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5647
525. 102934 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5650
526. 102935 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5651
527. 102936 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5653
528. 102937 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5654
529. 102938 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5655
530. 102939 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5656
531. 102940 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5657
532. 102942 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5659
533. 102943 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5660
534. 102945 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5662
535. 102946 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5663
536. 102947 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5679
537. 102948 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5680
538. 102949 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5699
539. 102953 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5703
540. 102954 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5704
541. 102956 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5706
542. 102959 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5709
543. 102966 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5717
544. 102967 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5718
545. 102971 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5726
546. 102974 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5744
547. 102975 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5749
548. 102976 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5755
549. 102977 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5756
550. 102978 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5757
551. 102982 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5761
552. 102983 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5762
553. 102984 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5763
554. 102985 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5764
555. 102988 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5768
556. 102989 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5769
557. 102990 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5770
558. 102991 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5773
559. 102993 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5775
560. 102994 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5779
561. 102995 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5780
562. 102996 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5781
563. 102997 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5782
564. 102999 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5784
565. 103001 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5787
566. 103002 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5788
567. 103005 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5791
568. 103006 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5925
569. 103007 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5793
570. 103008 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5794
571. 103009 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4937
572. 103011 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4939
573. 103012 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4940
574. 103013 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4942
575. 103014 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4943
576. 103016 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4951
577. 103017 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4952
578. 103018 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4953
579. 103019 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4955
580. 103020 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4956
581. 103022 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4958
582. 103024 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4960
583. 103025 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4964
584. 103026 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4966
585. 103028 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4968
586. 103031 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4971
587. 103032 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4973
588. 103033 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4974
589. 103034 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4975
590. 103035 Pertusaria sp. NULL
591. 103037 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4981
592. 103040 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4992
593. 103041 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4994
594. 103042 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4995
595. 103043 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4996
596. 103044 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5000
597. 103045 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5001
598. 103046 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5002
599. 103047 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5003
600. 103048 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5004
601. 103049 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5005
602. 103052 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5008
603. 103055 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5016
604. 103056 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5017
605. 103060 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5018
606. 103063 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4961
607. 103065 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5063
608. 103066 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5064
609. 103067 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4965
610. 103068 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5067
611. 103070 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5069
612. 103071 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5047
613. 103072 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5048
614. 103075 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5051
615. 103076 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4954
616. 103077 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5056
617. 103078 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5030
618. 103079 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5032
619. 103080 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5031
620. 103081 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5040
621. 103082 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5041
622. 103083 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5042
623. 103084 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5043
624. 103086 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5045
625. 103087 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5037
626. 103092 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4991
627. 103093 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4993
628. 103094 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4997
629. 103095 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4999
630. 103096 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4998
631. 103097 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5019
632. 103099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5022
633. 103100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5023
634. 103102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5025
635. 103103 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5026
636. 103104 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5033
637. 103107 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5036
638. 103108 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5070
639. 103109 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5071
640. 103110 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5072
641. 103111 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5073
642. 103112 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5074
643. 103115 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5077
644. 103116 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5078
645. 103118 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5081
646. 103119 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5082
647. 103120 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5083
648. 103121 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5084
649. 103122 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5085
650. 103123 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5086
651. 103125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5080
652. 103126 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5088
653. 103127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5089
654. 103128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5090
655. 103130 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4861
656. 103131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4774
657. 103132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4877
658. 103133 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4817
659. 103134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4835
660. 103135 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4093
661. 103136 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4094
662. 103137 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4096
663. 103138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4097
664. 103139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4118
665. 103141 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4216
666. 103142 Pertusaria sp. NULL
667. 103143 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3627
668. 103144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2593
669. 103145 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2658
670. 103148 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2796
671. 103149 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2580
672. 103150 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2653
673. 103151 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2804
674. 103152 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2811
675. 103153 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3517
676. 103157 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3638
677. 103158 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3738
678. 103159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3781
679. 103161 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2537
680. 103162 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2544
681. 103164 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2570
682. 103165 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2597
683. 103166 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2614
684. 103167 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2615
685. 103168 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2651
686. 103169 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2678
687. 103170 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2706
688. 103171 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2711
689. 103172 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3364
690. 103173 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3833
691. 103174 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3532
692. 103175 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3563
693. 103176 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3724
694. 103177 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3726
695. 103178 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3740
696. 103179 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3847
697. 103180 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3855
698. 103181 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3997
699. 103182 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4763
700. 103183 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4832
701. 103184 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2753
702. 103185 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2847
703. 103186 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3002
704. 103187 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3004
705. 103188 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3183
706. 103189 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3297
707. 103190 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3296
708. 103191 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3298
709. 103192 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3325
710. 103193 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3326
711. 103194 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3327
712. 103195 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3329
713. 103196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3349
714. 103197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3360
715. 103198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3361
716. 103199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3362
717. 103202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4052
718. 103203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4089
719. 103204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4128
720. 103208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4521
721. 103209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4522
722. 103210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4560
723. 103211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4576
724. 103212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4604
725. 103213 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4606
726. 103214 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4690
727. 103215 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4071
728. 103216 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4635
729. 103217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4893
730. 103218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4090
731. 103219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3119
732. 103220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4017
733. 103221 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4132
734. 103222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4152
735. 103223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4891
736. 103224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4910
737. 103225 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4887
738. 103226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2692
739. 103227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2701
740. 103228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2709
741. 103229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2732
742. 103230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2799
743. 103231 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3095
744. 103232 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2621
745. 103234 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4361
746. 103235 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4347
747. 103236 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4558
748. 103237 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3623
749. 103238 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4685
750. 103239 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2588
751. 103520 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2710
752. 103521 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2712
753. 103524 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2766
754. 103525 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2798
755. 103526 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2814
756. 103527 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2850
757. 103528 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2852
758. 103529 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2866
759. 103530 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2945
760. 103532 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3654
761. 103240 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4892
762. 103241 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3116
763. 103242 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3123
764. 103243 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3159
765. 103244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3212
766. 103246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3537
767. 103247 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3592
768. 103248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3897
769. 103250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3951
770. 103253 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3923
771. 103254 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4046
772. 103255 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4356
773. 103256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4755
774. 103257 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4387
775. 103258 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4540
776. 103259 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4667
777. 103260 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2901
778. 103261 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4182
779. 103262 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2596
780. 103264 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4918
781. 103266 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3012
782. 103268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3493
783. 103269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2540
784. 103270 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2563
785. 103271 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3590
786. 103272 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3589
787. 103273 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2903
788. 103274 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5091
789. 103275 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5092
790. 103276 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5093
791. 103277 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5094
792. 103278 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5095
793. 103279 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5096
794. 103280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5097
795. 103281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5098
796. 103282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5099
797. 103283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5100
798. 103284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5101
799. 103285 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5102
800. 103286 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5105
801. 103287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5104
802. 103288 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5103
803. 103289 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5106
804. 103290 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5107
805. 103291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5108
806. 103292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5109
807. 103293 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5110
808. 103294 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5111
809. 103295 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5112
810. 103296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5113
811. 103297 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5114
812. 103298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5115
813. 103299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5116
814. 103300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5117
815. 103301 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5118
816. 103302 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5119
817. 103306 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5123
818. 103309 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5126
819. 103310 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5127
820. 103311 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5128
821. 103312 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5130
822. 103313 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5131
823. 103314 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5138
824. 103315 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5139
825. 103316 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5140
826. 103317 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5141
827. 103318 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5142
828. 103319 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5143
829. 103320 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5144
830. 103324 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5147
831. 103325 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5148
832. 103328 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5205
833. 103329 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5206
834. 103330 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5207
835. 103332 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5209
836. 103334 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5212
837. 103335 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5132
838. 103336 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5133
839. 103337 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5134
840. 103338 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5135
841. 103339 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5136
842. 103340 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5137
843. 103341 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5191
844. 103344 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5194
845. 103345 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5195
846. 103346 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5196
847. 103347 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5197
848. 103348 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5198
849. 103349 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5199
850. 103351 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5201
851. 103352 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5202
852. 103353 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5203
853. 103354 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5170
854. 103355 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5171
855. 103356 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5172
856. 103357 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5173
857. 103358 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5174
858. 103359 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5175
859. 103361 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5177
860. 103362 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5178
861. 103363 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5179
862. 103364 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5180
863. 103365 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5181
864. 103366 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5182
865. 103367 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5183
866. 103368 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5184
867. 103369 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5185
868. 103371 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5187
869. 103372 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5188
870. 103373 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5189
871. 103374 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5190
872. 103375 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5150
873. 103376 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5151
874. 103377 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5152
875. 103378 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5153
876. 103379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5154
877. 103380 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5155
878. 103381 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5156
879. 103382 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5157
880. 103383 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5158
881. 103384 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5159
882. 103385 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5163
883. 103386 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5164
884. 103387 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5165
885. 103389 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5160
886. 103390 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5161
887. 103391 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5162
888. 103392 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5168
889. 103393 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5169
890. 103394 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3439
891. 103395 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3441
892. 103396 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3423
893. 103397 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3428
894. 103398 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3494
895. 103399 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3500
896. 103400 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3569
897. 103401 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3743
898. 103406 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3987
899. 103407 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4194
900. 103408 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4195
901. 103410 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4231
902. 103412 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4235
903. 103415 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4283
904. 103418 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4332
905. 103421 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4468
906. 103423 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4545
907. 103424 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4577
908. 103425 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4482
909. 103429 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4663
910. 103430 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4666
911. 103431 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4679
912. 103432 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4681
913. 103433 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4682
914. 103434 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4688
915. 103435 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4692
916. 103438 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4699
917. 103439 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4704
918. 103440 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4703
919. 103441 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4706
920. 103442 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4709
921. 103443 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4748
922. 103445 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4808
923. 103447 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4794
924. 103448 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4819
925. 103449 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4783
926. 103450 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4784
927. 103451 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4859
928. 103452 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4882
929. 103454 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4799
930. 103456 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3013
931. 103457 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3063
932. 103458 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3462
933. 103459 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3540
934. 103463 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2553
935. 103464 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2555
936. 103465 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2561
937. 103466 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2560
938. 103467 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2558
939. 103468 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2518
940. 103469 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2523
941. 103470 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2531
942. 103471 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2571
943. 103472 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2579
944. 103473 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2583
945. 103474 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2634
946. 103475 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2598
947. 103477 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2660
948. 103478 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2661
949. 103479 Pertusaria sp. NULL
950. 103480 Pertusaria sp. NULL
951. 103481 Pertusaria sp. NULL
952. 103482 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4811
953. 103484 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4803
954. 103485 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4827
955. 103486 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4830
956. 103487 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4838
957. 103488 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4842
958. 103489 Pertusaria sp. NULL
959. 103492 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4898
960. 103493 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4902
961. 103494 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4896
962. 103495 Pertusaria sp. NULL
963. 103496 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4684
964. 103497 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4767
965. 103498 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4765
966. 103499 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4779
967. 103500 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4801
968. 103501 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4813
969. 103504 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4828
970. 103505 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4829
971. 103506 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4879
972. 103507 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1597
973. 103509 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2638
974. 103510 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2642
975. 103511 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667
976. 103516 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2695
977. 103517 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2699
978. 103518 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2702
979. 103519 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2713
980. 103533 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3669
981. 103534 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3689
982. 103535 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3761
983. 103536 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3783
984. 103537 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3869
985. 103538 Pertusaria sp. NULL
986. 106548 Pertusaria sp. Orrapin OP 71
987. 106551 Pertusaria sp. Orrapin OP 61
988. 108091 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6716
989. 108092 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6725
990. 108093 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6729
991. 108094 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6734
992. 108095 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6736
993. 108096 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6793
994. 108097 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6799
995. 108098 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6808
996. 108099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6826
997. 108100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6828
998. 108101 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6881
999. 108102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7071
1000. 108200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3368
1001. 108217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4062
1002. 108218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2931
1003. 108219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2954
1004. 108220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2943
1005. 108222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3983
1006. 108246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5845
1007. 108247 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5850
1008. 108248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5829
1009. 108250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5836
1010. 108254 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1651
1011. 119920 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6913
1012. 119268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3318
1013. 119783 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6798
1014. 119786 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6803
1015. 119816 Pertusaria sp. Juthamanee 6840
1016. 119827 Pertusaria sp. Chutima 6853
1017. 119862 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6885
1018. 119874 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6897
1019. 119880 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6938
1020. 119958 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6990
1021. 120125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5597
1022. 120127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5727
1023. 120128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5962
1024. 120129 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5994
1025. 120131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6200
1026. 120132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6273
1027. 120134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5327
1028. 120138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5350
1029. 120139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5351
1030. 120144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5364
1031. 120159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5411
1032. 120160 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5413
1033. 120161 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5417
1034. 120166 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5344
1035. 120171 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6228
1036. 120172 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6222
1037. 120173 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6223
1038. 120174 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6224
1039. 120175 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6225
1040. 120176 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6226
1041. 120177 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6227
1042. 120178 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6229
1043. 120179 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6230
1044. 120181 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5977
1045. 120182 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5410
1046. 120183 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5423
1047. 120184 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5970
1048. 120185 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5971
1049. 120186 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5972
1050. 120187 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5974
1051. 120188 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5973
1052. 120190 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5979
1053. 120191 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5983
1054. 120192 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5984
1055. 120193 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5985
1056. 120194 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5986
1057. 120196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5964
1058. 120197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5963
1059. 120198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5969
1060. 120199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5988
1061. 120200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5992
1062. 120201 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6001
1063. 120202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5863
1064. 120203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5987
1065. 120204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5998
1066. 120206 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5997
1067. 120207 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6000
1068. 120208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5999
1069. 120209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5996
1070. 120210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6002
1071. 120211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6003
1072. 120212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5338
1073. 120218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6297
1074. 120220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5968
1075. 120223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6284
1076. 120224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5967
1077. 120226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5854
1078. 120227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5427
1079. 120228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5428
1080. 120229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5434
1081. 120230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5373
1082. 120240 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5360
1083. 120241 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6276
1084. 120242 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6277
1085. 120243 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6278
1086. 120244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6280
1087. 120245 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6285
1088. 120246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6286
1089. 120248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6153
1090. 120249 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6152
1091. 120250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5326
1092. 120255 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5833
1093. 120256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5799
1094. 120257 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5772
1095. 120258 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5767
1096. 120259 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5372
1097. 120267 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5838
1098. 120268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6154
1099. 120269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5361
1100. 120279 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5379
1101. 120280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5381
1102. 120281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5382
1103. 120282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5400
1104. 120283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5941
1105. 120284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5341
1106. 120286 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6212
1107. 120287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6157
1108. 120291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5604
1109. 120292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5583
1110. 120296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5471
1111. 120298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5840
1112. 120299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5420
1113. 120300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5418
1114. 120302 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5412
1115. 120304 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5370
1116. 120332 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 19
1117. 120379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 68
1118. 124238 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3202
1119. 124239 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4480
1120. 124240 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4740
1121. 124241 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4547
1122. 124242 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4555
1123. 124244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4370
1124. 124245 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4219
1125. 124247 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4175
1126. 124248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4158
1127. 124249 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1611
1128. 124250 Pertusaria sp. NULL
1129. 124251 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1566
1130. 124252 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1734
1131. 123953 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2687
1132. 124087 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7093
1133. 124088 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7100
1134. 124089 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7115
1135. 124090 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7101
1136. 124188 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 10
1137. 124189 Pertusaria sp. NULL
1138. 124190 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 321
1139. 124191 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1320
1140. 124192 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1327
1141. 124193 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 572
1142. 124194 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 985
1143. 124196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4916
1144. 124197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6315
1145. 124253 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1773
1146. 124254 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1700
1147. 124277 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5386
1148. 124278 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5599
1149. 124279 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3829
1150. 124280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4180
1151. 124286 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1816
1152. 124287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2686
1153. 124288 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2700
1154. 124289 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2698
1155. 124290 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2802
1156. 124291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3010
1157. 124292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1606
1158. 124293 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1554
1159. 124294 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1732
1160. 124295 Pertusaria sp. NULL
1161. 124296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1842
1162. 124297 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1843
1163. 124298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1846
1164. 124299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1849
1165. 124300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1852
1166. 124301 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1861
1167. 124302 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1863
1168. 124303 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1827
1169. 124304 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1830
1170. 124305 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1831
1171. 124306 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1832
1172. 124307 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1834
1173. 124308 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1835
1174. 124309 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1836
1175. 124310 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1840
1176. 124311 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1841
1177. 124312 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2271
1178. 124313 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1761
1179. 124314 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1763
1180. 124315 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1753
1181. 124316 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1757
1182. 124317 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1823
1183. 124318 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1994
1184. 124319 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1789
1185. 124320 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1790
1186. 124321 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1791
1187. 124322 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1803
1188. 124323 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1806
1189. 124324 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1810
1190. 124325 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2182
1191. 124327 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2152
1192. 124331 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4695
1193. 124332 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2715
1194. 124333 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2065
1195. 124334 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2657
1196. 124335 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3420
1197. 124336 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4553
1198. 124337 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4143
1199. 124338 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4114
1200. 124342 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4155
1201. 124343 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4085
1202. 124344 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4013
1203. 124345 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3953
1204. 124346 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3952
1205. 124347 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3884
1206. 124348 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3890
1207. 124349 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3905
1208. 124350 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3956
1209. 124351 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4567
1210. 124352 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4570
1211. 124353 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4428
1212. 124354 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1982
1213. 124358 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1749
1214. 124359 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1750
1215. 124360 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1751
1216. 124363 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1874
1217. 124364 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1812
1218. 124365 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1815
1219. 124366 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3541
1220. 124367 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3522
1221. 124368 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 8070
1222. 124369 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3703
1223. 124370 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3704
1224. 124371 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3502
1225. 124375 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1404
1226. 124376 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1339
1227. 124377 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1364
1228. 124378 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1386
1229. 124379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1409
1230. 124380 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1489
1231. 124381 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1469
1232. 124384 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1368
1233. 124394 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1406
1234. 124395 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1362
1235. 124396 Pertusaria sp. Orawan 3
1236. 124401 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1657
1237. 124404 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6357
1238. 124405 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1568
1239. 124406 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1561
1240. 124407 Pertusaria sp. NULL
1241. 124408 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1587
1242. 124409 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1586
1243. 124410 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1564
1244. 124411 Pertusaria sp. NULL
1245. 124412 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1656
1246. 124413 Pertusaria sp. NULL
1247. 124414 Pertusaria sp. NULL
1248. 124415 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1565
1249. 124416 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1562
1250. 124417 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1941
1251. 124418 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1927
1252. 124420 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1876
1253. 124421 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1736
1254. 124422 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1739
1255. 124423 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1740
1256. 124424 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1825
1257. 124425 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1589
1258. 124428 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1743
1259. 124429 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1744
1260. 124430 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1745
1261. 124431 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1783
1262. 124432 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1944
1263. 124433 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1942
1264. 124436 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1638
1265. 124438 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1673
1266. 124439 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1524
1267. 124440 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1631
1268. 124441 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1660
1269. 124442 Pertusaria sp. NULL
1270. 124443 Pertusaria sp. NULL
1271. 124444 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1537
1272. 124445 Pertusaria sp. NULL
1273. 131758 Pertusaria sp. Pranom Thamsura PT 41
1274. 131759 Pertusaria sp. Pranom Thamsura PT 42

ปิด

QR code