ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 100761
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strychnos axillaris Colebr.
Family name

ชื่อวงศ์

LOGANIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-364
Collected date

วันที่เก็บ

11 Jun 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Fruit red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

31    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 23155 Strychnos axillaris Colebr. P. Srisanga 2535
2. 38258 Strychnos axillaris Colebr. P. Wessumritt 227
3. 38063 Strychnos axillaris Colebr. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3927
4. 46085 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi 3780
5. 53291 Strychnos axillaris Colebr. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7759
6. 57651 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi 4068
7. 63706 Strychnos axillaris Colebr. M. Norsaengsri 3706
8. 68198 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi 4303
9. 79234 Strychnos axillaris Colebr. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-429
10. 81188 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi 7370
11. 81343 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi 7525
12. 85349 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi 7997
13. 86013 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-017
14. 89770 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi 4799
15. 89823 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi 4781
16. 94693 Strychnos axillaris Colebr. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4062
17. 95156 Strychnos axillaris Colebr. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-195
18. 95197 Strychnos axillaris Colebr. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-236
19. 95379 Strychnos axillaris Colebr. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4191
20. 98688 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-165
21. 98727 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-204
22. 98838 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-315
23. 105732 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi 6925
24. 114583 Strychnos axillaris Colebr. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4932
25. 115847 Strychnos axillaris Colebr. K. Wangwasit 180426-8
26. 115926 Strychnos axillaris Colebr. K. Wangwasit 180718-12
27. 121323 Strychnos axillaris Colebr. N. Boonruang 0384
28. 132104 Strychnos axillaris Colebr. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2913
29. 134902 Strychnos axillaris Colebr. T. Choopan et al. 2020-439
30. 134785 Strychnos axillaris Colebr. T. Choopan et al. 2020-258
31. 136281 Strychnos axillaris Colebr. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 200

ปิด

QR code