ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 101160
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rubus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ROSACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 6181
Collected date

วันที่เก็บ

19 May 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Scandent shrub in dry evergreen forest. Flower white. Fruit red when ripened.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1000
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

112    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4385 Rubus sp. W. Nanakorn et al. 4385
2. 4829 Rubus sp. M. Norsaengsri & S. Watthana 1
3. 7020 Rubus sp. W. Nanakorn et al. 7020
4. 8746 Rubus sp. W. Nanakorn et al. 8746
5. 9560 Rubus sp. W. Nanakorn et al. 9560
6. 11443 Rubus sp. W. Pongamornkul 167
7. 10346 Rubus sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 23
8. 10630 Rubus sp. P. Srisanga et al. 232
9. 10993 Rubus sp. W. Pongamornkul 75
10. 11642 Rubus sp. W. Pongamornkul 213
11. 12014 Rubus sp. W. Pongamornkul 301
12. 12161 Rubus sp. W. Pongamornkul 345
13. 17119 Rubus sp. P. Suksathan 2448
14. 17246 Rubus sp. P. Suksathan 2555
15. 20471 Rubus sp. S. Watthana 1221
16. 27692 Rubus sp. C. Maknoi 878
17. 31862 Rubus sp. C. Maknoi 1593
18. 35127 Rubus sp. W. Pongamornkul 2205
19. 35880 Rubus sp. Jatupol K. 08-221
20. 44829 Rubus sp. Sumalee Lukhua HN622
21. 44983 Rubus sp. Piyawan Winichainan HN1217
22. 47265 Rubus sp. Chusie KY426
23. 47934 Rubus sp. M. Norsaengsri 7102
24. 47940 Rubus sp. M. Norsaengsri 7108
25. 48765 Rubus sp. Shunsuke Tsugaru T-61778
26. 48766 Rubus sp. Shunsuke Tsugaru T-61881
27. 49749 Rubus sp. H. Takahashi T-62519
28. 50053 Rubus sp. M.N. Tamura T-60209
29. 50089 Rubus sp. M.N. Tamura T-60235
30. 53136 Rubus sp. Yin-Jiantao 1557
31. 60968 Rubus sp. Ling Shein Man 087816
32. 63036 Rubus sp. Li-Jianwu 678
33. 63147 Rubus sp. Li-Jianwu 832
34. 63232 Rubus sp. Zhou-Shishun 5288
35. 63318 Rubus sp. Li Jianwu 1037
36. 65664 Rubus sp. M. Norsaengsri 10154
37. 65940 Rubus sp. K. Srithi 691
38. 65941 Rubus sp. K. Srithi 690
39. 68930 Rubus sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089479
40. 72805 Rubus sp. M. Norsaengsri 10911
41. 74875 Rubus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10857
42. 75161 Rubus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2347
43. 75198 Rubus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2368
44. 75223 Rubus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2255
45. 75271 Rubus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2473
46. 78960 Rubus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-156
47. 79393 Rubus sp. Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 133
48. 86747 Rubus sp. C. Glamwaewwong 041/58
49. 87065 Rubus sp. C. Glamwaewwong 358/58
50. 90383 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-305
51. 90288 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-211
52. 90540 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-461
53. 90559 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-480
54. 93387 Rubus sp. Aomtip petbanna 18
55. 95079 Rubus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-118
56. 95173 Rubus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-212
57. 95629 Rubus sp. W. Pongamornkul 5990
58. 96808 Rubus sp. C. Glamwaewwong 324/60
59. 98651 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-128
60. 98914 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-391
61. 98791 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-268
62. 98823 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-300
63. 98824 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-301
64. 98830 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-307
65. 101093 Rubus sp. W. Pongamornkul 6114
66. 104535 Rubus sp. W. Pongamornkul 6312
67. 104564 Rubus sp. W. Pongamornkul 6341
68. 104943 Rubus sp. C. Maknoi 6100
69. 105931 Rubus sp. W. Pongamornkul 6407
70. 106176 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 650
71. 106180 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 654
72. 106241 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 697
73. 109715 Rubus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-285
74. 110070 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 943
75. 110179 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1052
76. 111068 Rubus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-017
77. 111118 Rubus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-066
78. 111179 Rubus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-127
79. 111210 Rubus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-158
80. 111399 Rubus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-347
81. 111467 Rubus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-415
82. 111581 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-104
83. 111718 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-238
84. 111757 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-277
85. 113425 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-126
86. 113437 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-138
87. 112553 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1330
88. 112731 Rubus sp. N. Muangyen 2218
89. 113388 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-89
90. 113461 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-162
91. 113641 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-342
92. 113677 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-378
93. 113733 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-434
94. 113901 Rubus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-151
95. 113906 Rubus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-156
96. 114013 Rubus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-263
97. 114656 Rubus sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 5004
98. 115541 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1433
99. 115549 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1441
100. 116905 Rubus sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-097
101. 118008 Rubus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-378
102. 118195 Rubus sp. N. Pan-in 155
103. 118823 Rubus sp. K. Inthamma 401
104. 118841 Rubus sp. K. Inthamma 419
105. 118987 Rubus sp. K. Inthamma 574
106. 121816 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1876
107. 123199 Rubus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-193
108. 123320 Rubus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-314
109. 123543 Rubus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-081
110. 123647 Rubus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-184
111. 124676 Rubus sp. N. Muangyen 3253
112. 127275 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1910

ปิด

QR code