ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 101478
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Graphis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

GRAPHIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Somphong SP.16
Collected date

วันที่เก็บ

10 Jul 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

87    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 101420 Graphis sp. Somphong SP.4
2. 101421 Graphis sp. Pranom Thamsura 125
3. 101422 Graphis sp. S. Khamplew SS.40
4. 101423 Graphis sp. S. Khamplew SS.10
5. 101424 Graphis sp. Panithaphitcha PP.11
6. 101425 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6155
7. 101426 Graphis sp. S. Khamplew SS.45
8. 101427 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6156
9. 101428 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6304
10. 101429 Graphis sp. S. Khamplew SS.2
11. 101435 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 584
12. 101468 Graphis sp. Somphong SP.21
13. 101469 Graphis sp. Somphong SP.17
14. 101470 Graphis sp. Somphong SP.3
15. 101471 Graphis sp. Somphong SP.2
16. 101472 Graphis sp. Somphong SP.24
17. 101473 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6731
18. 101474 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6751
19. 101475 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6795
20. 101476 Graphis sp. Somphong SP.23
21. 101477 Graphis sp. Somphong SP.18
22. 101479 Graphis sp. Somphong SP.13
23. 101480 Graphis sp. Somphong SP.12
24. 101481 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 58(5)
25. 101482 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 89(1)
26. 101483 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 1(1)
27. 101484 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 3(3)
28. 101485 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 76(3)
29. 101486 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 44(1)
30. 101487 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 2(1)
31. 101488 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 823
32. 101489 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 824
33. 101490 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 827
34. 101491 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 828
35. 101492 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 829
36. 101493 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 512
37. 101494 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 537
38. 101495 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 539
39. 101496 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 575
40. 101497 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 590
41. 101498 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 636
42. 101499 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 680
43. 101500 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 688
44. 101501 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 721
45. 101502 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 758
46. 101503 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 921
47. 101504 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 778
48. 101505 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 920
49. 101506 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 966
50. 101507 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 743
51. 101508 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 924
52. 101509 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 686
53. 101510 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 684
54. 101511 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 677
55. 101512 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 607
56. 101513 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 509
57. 101514 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 564
58. 101515 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 814
59. 101516 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 992
60. 101517 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 805
61. 101518 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 740
62. 101519 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 513
63. 101520 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 929
64. 101521 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 928
65. 101522 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 753
66. 101523 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 492
67. 106706 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6449
68. 106707 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6444
69. 106708 Graphis sp. Pranom Thamsura 6349
70. 106709 Graphis sp. Pranom Thamsura 6367
71. 106710 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6409
72. 106711 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6396
73. 106726 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6384
74. 106729 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6304
75. 106731 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6389
76. 106732 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6646
77. 106733 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6397
78. 106734 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6425
79. 106735 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6392
80. 106736 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6342
81. 106737 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6422
82. 106738 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6410
83. 106739 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6343
84. 106740 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6341
85. 106741 Graphis sp. Sasiwan Kamplew 6437
86. 106742 Graphis sp. Sasiwan Kamplew 6423
87. 108252 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 5852

ปิด

QR code