ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 10589
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Congea tomentosa Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 10589
Collected date

วันที่เก็บ

11 Feb 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

67    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5957 Congea tomentosa Roxb. W. Nanakorn et al. 5957
2. 8251 Congea tomentosa Roxb. W. Nanakorn et al. 8251
3. 10801 Congea tomentosa Roxb. W. Nanakorn et al. 10801
4. 13115 Congea tomentosa Roxb. P. Srisanga 511
5. 23928 Congea tomentosa Roxb. K. Kertsawang 158
6. 24900 Congea tomentosa Roxb. C. Glamwaewwong 896
7. 28489 Congea tomentosa Roxb. Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-18
8. 29215 Congea tomentosa Roxb. S. Watthana 2214
9. 30557 Congea tomentosa Roxb. J.F. Maxwell 09-100
10. 31985 Congea tomentosa Roxb. Pranee Palee 899
11. 39706 Congea tomentosa Roxb. M. Norsaengsri 4813
12. 39846 Congea tomentosa Roxb. M. Norsaengsri 4953
13. 41879 Congea tomentosa Roxb. P. Wessumritt 307
14. 46507 Congea tomentosa Roxb. W. Pongamornkul 2582
15. 47088 Congea tomentosa Roxb. C. Maknoi 3578
16. 48154 Congea tomentosa Roxb. W. Boonprakop 0174
17. 51230 Congea tomentosa Roxb. M. Norsaengsri 2652
18. 51473 Congea tomentosa Roxb. M. Norsaengsri & N. Tathana 7543
19. 55982 Congea tomentosa Roxb. M. Norsaengsri & N. Tathana 8597
20. 55922 Congea tomentosa Roxb. Pavlos Georgiadis 474
21. 57645 Congea tomentosa Roxb. C. Maknoi 4061
22. 59405 Congea tomentosa Roxb. Romklao Botanical Garden 0011/2553
23. 59564 Congea tomentosa Roxb. Romklao Botanical Garden 0170/2554
24. 61629 Congea tomentosa Roxb. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086912
25. 61830 Congea tomentosa Roxb. Ling Shein Man 087002
26. 62911 Congea tomentosa Roxb. C. Lakoet 248
27. 65054 Congea tomentosa Roxb. K. Srithi 457
28. 65747 Congea tomentosa Roxb. M. Norsaengsri 10239
29. 66420 Congea tomentosa Roxb. W. Pongamornkul 3412
30. 66734 Congea tomentosa Roxb. C. Maknoi 4228
31. 68412 Congea tomentosa Roxb. C. Maknoi 4515
32. 69837 Congea tomentosa Roxb. Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035310
33. 71708 Congea tomentosa Roxb. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091155
34. 73699 Congea tomentosa Roxb. W. Pongamornkul 04109
35. 78846 Congea tomentosa Roxb. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-124
36. 80797 Congea tomentosa Roxb. K. Phoutthavong et al. 497
37. 81287 Congea tomentosa Roxb. C. Maknoi 7469
38. 81012 Congea tomentosa Roxb. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097866
39. 81013 Congea tomentosa Roxb. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097087
40. 81751 Congea tomentosa Roxb. M. Norsaengsri 11786
41. 81910 Congea tomentosa Roxb. M. Norsaengsri 11944
42. 86428 Congea tomentosa Roxb. M. Wongnak 341
43. 89150 Congea tomentosa Roxb. N. Muangyen 741
44. 89808 Congea tomentosa Roxb. C. Maknoi 4727
45. 90640 Congea tomentosa Roxb. N. Muangyen 903
46. 94547 Congea tomentosa Roxb. N. Muangyen 1674
47. 94014 Congea tomentosa Roxb. N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021887
48. 95566 Congea tomentosa Roxb. W. Pongamornkul 5928
49. 101338 Congea tomentosa Roxb. Jittiporn Thasaniyakorn 192-194
50. 106168 Congea tomentosa Roxb. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 642
51. 107491 Congea tomentosa Roxb. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-267
52. 109615 Congea tomentosa Roxb. Jittiporn Tassaniyakorn 194
53. 113133 Congea tomentosa Roxb. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6738
54. 115683 Congea tomentosa Roxb. K. Wangwasit 180124-39
55. 116720 Congea tomentosa Roxb. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-343
56. 116581 Congea tomentosa Roxb. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-205
57. 117673 Congea tomentosa Roxb. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-043
58. 120619 Congea tomentosa Roxb. N. Muangyen 2602
59. 121002 Congea tomentosa Roxb. N. Muangyen 2984
60. 121836 Congea tomentosa Roxb. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1171
61. 121501 Congea tomentosa Roxb. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1121
62. 122552 Congea tomentosa Roxb. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1512
63. 125044 Congea tomentosa Roxb. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 666
64. 125580 Congea tomentosa Roxb. N. Muangyen 3660
65. 130970 Congea tomentosa Roxb. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1243
66. 131195 Congea tomentosa Roxb. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4545
67. 137722 Congea tomentosa Roxb. K. Inthamma 1306

ปิด

QR code