ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 101656
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Canoparmelia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PARMELIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Panithaphitcha PP.25
Collected date

วันที่เก็บ

12 Aug 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 101635 Canoparmelia sp. Sureeporn Jariangprasert 770/1
2. 101636 Canoparmelia sp. Sureeporn Jariangprasert 770/2
3. 101637 Canoparmelia sp. Sureeporn Jariangprasert 6151
4. 101638 Canoparmelia sp. Sureeporn Jariangprasert 774
5. 101639 Canoparmelia sp. Sureeporn Jariangprasert 3419
6. 101640 Canoparmelia sp. Sureeporn Jariangprasert 3964
7. 101641 Canoparmelia sp. Sureeporn Jariangprasert 6150
8. 101642 Canoparmelia sp. Sureeporn Jariangprasert 709
9. 101643 Canoparmelia sp. Sureeporn Jariangprasert 706
10. 101644 Canoparmelia sp. Sureeporn Jariangprasert 651
11. 101645 Canoparmelia sp. Sureeporn Jariangprasert 641
12. 101646 Canoparmelia sp. Sureeporn Jariangprasert 640/2
13. 101647 Canoparmelia sp. Sureeporn Jariangprasert 468
14. 101648 Canoparmelia sp. Sureeporn Jariangprasert 3946
15. 101649 Canoparmelia sp. Panithaphitcha PP.68
16. 101650 Canoparmelia sp. Panithaphitcha PP.65
17. 101651 Canoparmelia sp. Sureeporn Jariangprasert 717
18. 101652 Canoparmelia sp. Sureeporn Jariangprasert 693
19. 101653 Canoparmelia sp. Sureeporn Jariangprasert 6149
20. 101654 Canoparmelia sp. Panithaphitcha PP.51
21. 101655 Canoparmelia sp. Sureeporn Jariangprasert 620
22. 101657 Canoparmelia sp. Sureeporn Jariangprasert 787
23. 101658 Canoparmelia sp. Panithaphitcha PP.71
24. 101659 Canoparmelia sp. Panithaphitcha PP.8
25. 101660 Canoparmelia sp. Panithaphitcha PP.2
26. 101661 Canoparmelia sp. Sureeporn Jariangprasert 406
27. 101662 Canoparmelia sp. Panithaphitcha PP.40
28. 101663 Canoparmelia sp. Panithaphitcha PP.74
29. 119828 Canoparmelia sp. Chutima 6854

ปิด

QR code