ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 101717
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Derris sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 6258
Collected date

วันที่เก็บ

16 May 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

84    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 380 Derris sp. W. Nanakorn et al. 380
2. 1639 Derris sp. W. Nanakorn et al. 1639
3. 7215 Derris sp. W. Nanakorn et al. 7215
4. 7574 Derris sp. W. Nanakorn et al. 7574
5. 10117 Derris sp. W. Nanakorn et al. 10117
6. 19024 Derris sp. W. Nanakorn et al. 19024
7. 22583 Derris sp. W. Nanakorn et al. 22583
8. 23953 Derris sp. C. Glamwaewwong 585
9. 27596 Derris sp. C. Maknoi 783
10. 28876 Derris sp. Ton s.n.
11. 28940 Derris sp. W. Nanakorn et al. 28940
12. 28957 Derris sp. W. Nanakorn et al. 28957
13. 32830 Derris sp. N. Muangyen 146
14. 34475 Derris sp. Warintorn K. 08-306
15. 35008 Derris sp. W. Pongamornkul 1812
16. 35723 Derris sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8575
17. 36274 Derris sp. W. Pongamornkul 2221
18. 38165 Derris sp. P. Wessumritt 47
19. 38981 Derris sp. W. Pongamornkul 2326
20. 39077 Derris sp. W. Pongamornkul 2422
21. 45298 Derris sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3459
22. 45614 Derris sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon (tree climber) 3383
23. 46465 Derris sp. W. Pongamornkul 2540
24. 49806 Derris sp. M. Norsaengsri 6325
25. 53601 Derris sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1230
26. 55765 Derris sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8566
27. 56003 Derris sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8618
28. 56882 Derris sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9192
29. 57135 Derris sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 250
30. 58079 Derris sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9831
31. 63501 Derris sp. M. Norsaengsri 6760
32. 63932 Derris sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9952
33. 64418 Derris sp. W. Pongamornkul 2967
34. 64588 Derris sp. W. Pongamornkul & Lisa (P.18) 3139
35. 66469 Derris sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3288
36. 67454 Derris sp. M. Norsaengsri et al. 0016
37. 67744 Derris sp. M. Norsaengsri 5802
38. 67757 Derris sp. M. Norsaengsri 5815
39. 73171 Derris sp. M. Norsaengsri 11341
40. 71958 Derris sp. Ratchuporn Spanuchat s.n.
41. 73672 Derris sp. W. Pongamornkul 04082
42. 74801 Derris sp. W. Pongamornkul 04275
43. 77925 Derris sp. C. Maknoi 5121
44. 77926 Derris sp. C. Maknoi 5122
45. 77966 Derris sp. C. Maknoi 5163
46. 77967 Derris sp. C. Maknoi 5164
47. 78029 Derris sp. C. Maknoi 5226
48. 80771 Derris sp. K. Phoutthavong et al. 539
49. 83900 Derris sp. S. Sawangsawat 614
50. 84079 Derris sp. W. Pongamornkul 4865
51. 84098 Derris sp. W. Pongamornkul 4884
52. 84109 Derris sp. W. Pongamornkul 4895
53. 84575 Derris sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3817
54. 84581 Derris sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3823
55. 84587 Derris sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3829
56. 85682 Derris sp. W. Pongamornkul 5023
57. 85438 Derris sp. C. Maknoi 8086
58. 89343 Derris sp. W. Pongamornkul 5443
59. 89390 Derris sp. W. Pongamornkul 5490
60. 92622 Derris sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-013
61. 94418 Derris sp. N. Muangyen 1545
62. 95111 Derris sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-150
63. 95621 Derris sp. W. Pongamornkul 5982
64. 97039 Derris sp. C. Maknoi 5543
65. 98287 Derris sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-167
66. 98610 Derris sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-087
67. 98613 Derris sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-090
68. 100943 Derris sp. C. Maknoi 512
69. 102513 Derris sp. V. Nguanchoo 763
70. 102733 Derris sp. V. Nguanchoo 1032
71. 105852 Derris sp. Pimsiri PN052
72. 114435 Derris sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4782
73. 114848 Derris sp. Henrik Balslev with Sawita Yooprasert, Rumrada Meeboonya, Preecha Karaket 8730
74. 114851 Derris sp. Henrik Balslev with Sawita Yooprasert, Rumrada Meeboonya, Preecha Karaket 8733
75. 115630 Derris sp. K. Wangwasit 180123-2
76. 115721 Derris sp. K. Wangwasit 180321-17
77. 116008 Derris sp. K. Wangwasit 180911-29
78. 116787 Derris sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-410
79. 117133 Derris sp. N. Muangyen 2400
80. 117314 Derris sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, T. Pingyot and P. Tatiya 5111
81. 125365 Derris sp. W. Pongamornkul 7108
82. 129742 Derris sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4600
83. 131520 Derris sp. Chusie Trisonthi BD 97.1
84. 134397 Derris sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2747

ปิด

QR code