ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 101749
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius
Family name

ชื่อวงศ์

MARANTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Panyadee & W. Pongamornkul 036
Collected date

วันที่เก็บ

19 Dec 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb, 2-3 m height, perianth yellow, growth in the stream.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

24    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3841 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius W. Nanakorn et al. 3841
2. 9392 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius W. Nanakorn et al. 9392
3. 11606 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius W. Pongamornkul 205
4. 17991 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius P. Srisanga 1544
5. 19395 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius P. Suksathan 2643
6. 20829 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius P. Suksathan 2947
7. 21102 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius C. Maknoi 169
8. 23011 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius P. Suksathan 3332
9. 23038 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius P. Suksathan 3359
10. 23149 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius P. Srisanga 2529
11. 29699 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius C. Maknoi 978
12. 31630 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius W. Pongamornkul 1953
13. 50450 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius M. Tamura T-60013
14. 54944 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1857
15. 68632 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2996
16. 73170 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius M. Norsaengsri 11340
17. 78310 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius V. Nguanchoo 210
18. 80320 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-136
19. 90773 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3381
20. 90783 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3391
21. 102550 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius V. Nguanchoo 807
22. 115352 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 887
23. 118016 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-386
24. 123796 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-333

ปิด

QR code