ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 101783
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mitragyna hirsuta Havil
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Panyadee & W. Pongamornkul 080
Collected date

วันที่เก็บ

20 Dec 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree about 5 m height, ovary green, flower caducous, a remnant in village.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

13    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 851 Mitragyna hirsuta Havil W. Nanakorn et al. 851
2. 1450 Mitragyna hirsuta Havil W. Nanakorn et al. 1450
3. 5284 Mitragyna hirsuta Havil W. Nanakorn et al. 5284
4. 8315 Mitragyna hirsuta Havil W. Nanakorn et al. 8315
5. 11215 Mitragyna hirsuta Havil S. Watthana 133
6. 32102 Mitragyna hirsuta Havil S. Chongko 560
7. 32381 Mitragyna hirsuta Havil J.F. Maxwell 06-431
8. 41125 Mitragyna hirsuta Havil M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5574
9. 41747 Mitragyna hirsuta Havil J.F. Maxwell 09-227
10. 47085 Mitragyna hirsuta Havil C. Maknoi 3575
11. 71471 Mitragyna hirsuta Havil W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1008
12. 92861 Mitragyna hirsuta Havil D. Argyriou 602
13. 93186 Mitragyna hirsuta Havil N. Turreira-Garcia 355

ปิด

QR code