ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 101961
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Saurauia roxburghii Wall.
Family name

ชื่อวงศ์

Actinidiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Phiangphak Sukkharak 16
Collected date

วันที่เก็บ

1 Apr 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree; flower pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

830
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

84    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 691 Saurauia roxburghii Wall. W. Nanakorn et al. 691
2. 1796 Saurauia roxburghii Wall. W. Nanakorn et al. 1796
3. 9135 Saurauia roxburghii Wall. W. Nanakorn et al. 9135
4. 9570 Saurauia roxburghii Wall. W. Nanakorn et al. 9570
5. 10934 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 60
6. 11742 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 271
7. 12159 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 8540
8. 14324 Saurauia roxburghii Wall. P. Kumphet, S. Watthana, W. Pongamornkul 410
9. 14468 Saurauia roxburghii Wall. S. Watthana 362
10. 15711 Saurauia roxburghii Wall. P. Suksathan, David J. Middleton 1813
11. 22949 Saurauia roxburghii Wall. C. Glamwaewwong 198
12. 23174 Saurauia roxburghii Wall. P. Srisanga 2554
13. 29598 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi 1340
14. 29854 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi 1447
15. 30093 Saurauia roxburghii Wall. S. Watthana 2364
16. 35055 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 1859
17. 35056 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 1860
18. 35856 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi 1788
19. 38434 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi, P. Srisanga 2206
20. 38837 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi 2507
21. 47120 Saurauia roxburghii Wall. Chusie KY 95
22. 51048 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 2654
23. 51835 Saurauia roxburghii Wall. M. Norsaengsri, N. Tathana 7890
24. 54821 Saurauia roxburghii Wall. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1814
25. 56417 Saurauia roxburghii Wall. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga, Ling Shing Mang 51338
26. 56762 Saurauia roxburghii Wall. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1952
27. 61987 Saurauia roxburghii Wall. Ling Shein Mang 87504
28. 65136 Saurauia roxburghii Wall. K. Srithi 646
29. 66587 Saurauia roxburghii Wall. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2847
30. 71936 Saurauia roxburghii Wall. Ratchuporn Spanuchat s.n.
31. 72802 Saurauia roxburghii Wall. M. Norsaengsri 10908
32. 73198 Saurauia roxburghii Wall. M. Norsaengsri 11370
33. 74049 Saurauia roxburghii Wall. K. Khwan 187
34. 74790 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 4264
35. 76433 Saurauia roxburghii Wall. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Tun Tin, Law Shine 94327
36. 80106 Saurauia roxburghii Wall. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97972
37. 82997 Saurauia roxburghii Wall. M. Norsaengsri 12381
38. 83885 Saurauia roxburghii Wall. S. Sawangsawat 599
39. 85040 Saurauia roxburghii Wall. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3274
40. 85730 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul et al. 5070
41. 85914 Saurauia roxburghii Wall. M. Norsaengsri 12567
42. 86105 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 109
43. 86718 Saurauia roxburghii Wall. C. Glamwaewwong 58 12
44. 88431 Saurauia roxburghii Wall. N. Muangyen 283
45. 88531 Saurauia roxburghii Wall. N. Muangyen 383
46. 89345 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 5445
47. 90625 Saurauia roxburghii Wall. N. Muangyen 888
48. 90769 Saurauia roxburghii Wall. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3377
49. 92619 Saurauia roxburghii Wall. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 10
50. 94478 Saurauia roxburghii Wall. N. Muangyen 1605
51. 95094 Saurauia roxburghii Wall. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 133
52. 95681 Saurauia roxburghii Wall. Chusie, K. Srithi KK 57
53. 96805 Saurauia roxburghii Wall. C. Glamwaewwong 60 321
54. 98262 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 142
55. 98602 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 79
56. 98622 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 99
57. 98918 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 395
58. 101081 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 6102
59. 101310 Saurauia roxburghii Wall. S. Wanchan 26
60. 101666 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 6207
61. 104510 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 6287
62. 109567 Saurauia roxburghii Wall. S. Wanchan 26
63. 110200 Saurauia roxburghii Wall. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1073
64. 113611 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 312
65. 114653 Saurauia roxburghii Wall. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 5001
66. 115241 Saurauia roxburghii Wall. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 776
67. 115539 Saurauia roxburghii Wall. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1431
68. 115581 Saurauia roxburghii Wall. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1473
69. 117496 Saurauia roxburghii Wall. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1588
70. 117997 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 367
71. 122764 Saurauia roxburghii Wall. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 234
72. 123794 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 331
73. 125402 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 7145
74. 127265 Saurauia roxburghii Wall. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1900
75. 127282 Saurauia roxburghii Wall. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1917
76. 130543 Saurauia roxburghii Wall. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 820
77. 131018 Saurauia roxburghii Wall. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1291
78. 131148 Saurauia roxburghii Wall. W. Laongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya , S. Satatha 2339
79. 131430 Saurauia roxburghii Wall. Chusie Trisonthi BD 12
80. 132558 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 7496
81. 132853 Saurauia roxburghii Wall. Supalak Pumikong 2019 5
82. 137891 Saurauia roxburghii Wall. K. Inthamma 1475
83. 142121 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 8634
84. 142594 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul, A. Inta 8862

ปิด

QR code