ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 102179
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Fimbristylis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 4443
Collected date

วันที่เก็บ

22 Nov 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Rayong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

221    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1116 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. 1116
2. 2023 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. 2023
3. 2219 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. 2219
4. 2249 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. 2249
5. 3755 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. 3755
6. 6485 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. 6485
7. 6365 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. 6365
8. 7206 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. 7206
9. 13348 Fimbristylis sp. McDonald et al. 5731
10. 16095 Fimbristylis sp. P. Suksathan 1960
11. 18897 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 1145
12. 19985 Fimbristylis sp. C. Maknoi 34
13. 19989 Fimbristylis sp. C. Maknoi 38
14. 20248 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 1307
15. 20252 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 1311
16. 20256 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 1315
17. 22358 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 1928
18. 31037 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 743
19. 31038 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 744
20. 31040 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 746
21. 31064 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 770
22. 31332 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 796
23. 31335 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 799
24. 31337 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 801
25. 34589 Fimbristylis sp. P. Suksathan 4396
26. 39182 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 4268
27. 40660 Fimbristylis sp. S. Watthana 3060
28. 41158 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5861
29. 46716 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 2892
30. 48891 Fimbristylis sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51810
31. 49797 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6316
32. 50161 Fimbristylis sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33303
33. 50657 Fimbristylis sp. S. Sawangsawat 163
34. 56489 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 753
35. 56081 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8860
36. 56832 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2022
37. 57227 Fimbristylis sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0074
38. 57728 Fimbristylis sp. N. Tathana 13
39. 57950 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9052
40. 58417 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9452
41. 58420 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9455
42. 58421 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9456
43. 58423 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9458
44. 58424 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9459
45. 58193 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8725
46. 58194 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8726
47. 58235 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8767
48. 58246 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8778
49. 58441 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9476
50. 58447 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9482
51. 58464 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9499
52. 58500 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9535
53. 58539 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9574
54. 58564 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9599
55. 58579 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9614
56. 58580 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9615
57. 58604 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9639
58. 58609 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9644
59. 58624 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9659
60. 58629 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9664
61. 58646 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9681
62. 58662 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 9384
63. 59257 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9794
64. 59262 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9799
65. 59268 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9805
66. 59502 Fimbristylis sp. Romklao Botanical Garden 0108/2553
67. 59775 Fimbristylis sp. C. Pitaksantipap 9
68. 59868 Fimbristylis sp. Romklao Botanical Garden 0259/2554
69. 59901 Fimbristylis sp. Romklao Botanical Garden 0292/2554
70. 59915 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2071
71. 60114 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5903
72. 60116 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5905
73. 60117 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5906
74. 60122 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5911
75. 60147 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5936
76. 60154 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5943
77. 60163 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5993
78. 60167 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5997
79. 60170 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6000
80. 60171 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6001
81. 60172 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6002
82. 60181 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6016
83. 60183 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6018
84. 62195 Fimbristylis sp. W. Boonprakop 0456
85. 62201 Fimbristylis sp. W. Boonprakop 0462
86. 64722 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. s.n.
87. 64723 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. s.n.
88. 62748 Fimbristylis sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1172
89. 63475 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6733.1
90. 63505 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6763
91. 63509 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6767
92. 63511 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6769
93. 63521 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6781
94. 63833 Fimbristylis sp. P. Thongson 18
95. 64606 Fimbristylis sp. W. Pongamornkul & Lisa (I121) 3241
96. 67417 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 2032
97. 67722 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5780
98. 67728 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5786
99. 67767 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5825
100. 67775 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5833
101. 67793 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5851
102. 68654 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3018
103. 70900 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5706
104. 70901 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5707
105. 70909 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5719
106. 70918 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5734
107. 71209 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & K. Waengwasit 3002
108. 71508 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1045
109. 71244 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 953
110. 71250 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 959
111. 71253 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 962
112. 71578 Fimbristylis sp. W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1115
113. 72861 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 10977
114. 72862 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 10978
115. 74570 Fimbristylis sp. Zhou-Shishun 7185
116. 74868 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10850
117. 75228 Fimbristylis sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2250
118. 76799 Fimbristylis sp. C. Maknoi 4760
119. 76806 Fimbristylis sp. C. Maknoi 4767
120. 79101 Fimbristylis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-296
121. 80379 Fimbristylis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-194
122. 81388 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 12183
123. 82094 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 12126
124. 82189 Fimbristylis sp. C. Maknoi 7781
125. 82203 Fimbristylis sp. P. Phaosrichai 136
126. 82210 Fimbristylis sp. P. Phaosrichai 143
127. 82444 Fimbristylis sp. K. Wangwasit 050518-7
128. 82946 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 12330
129. 83283 Fimbristylis sp. C. Maknoi 7800
130. 83291 Fimbristylis sp. C. Maknoi 7808
131. 84322 Fimbristylis sp. W. Khattiyot 413
132. 84295 Fimbristylis sp. W. Khattiyot 386
133. 84299 Fimbristylis sp. W. Khattiyot 390
134. 84305 Fimbristylis sp. W. Khattiyot 396
135. 84307 Fimbristylis sp. W. Khattiyot 398
136. 84486 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 3339
137. 84527 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 3380
138. 84665 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 3446
139. 84669 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 3450
140. 84959 Fimbristylis sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4050
141. 84963 Fimbristylis sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4054
142. 85922 Fimbristylis sp. K. Wangwasit 041123-4
143. 85962 Fimbristylis sp. K. Wangwasit 050617-11
144. 85983 Fimbristylis sp. K. Wangwasit 050924-48
145. 85984 Fimbristylis sp. K. Wangwasit 050924-40
146. 85987 Fimbristylis sp. K. Wangwasit 050925-33
147. 86655 Fimbristylis sp. W. Tanming 878
148. 86659 Fimbristylis sp. W. Tanming 882
149. 87272 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-114
150. 87275 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-117
151. 87290 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-132
152. 87296 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-138
153. 87169 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-012
154. 87207 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-050
155. 87208 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-051
156. 87511 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-353
157. 87513 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-355
158. 87530 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-372
159. 87531 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-373
160. 87560 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-400
161. 87572 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-412
162. 87700 Fimbristylis sp. Saensouk et al. 86
163. 87737 Fimbristylis sp. Saensouk et al. 123
164. 89994 Fimbristylis sp. T. Pingyot 008
165. 90239 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-162
166. 91008 Fimbristylis sp. N. Muangyen 1018
167. 91871 Fimbristylis sp. N. Muangyen 1239
168. 93700 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 3619
169. 94269 Fimbristylis sp. N. Muangyen 1397
170. 94334 Fimbristylis sp. N. Muangyen 1461
171. 94387 Fimbristylis sp. N. Muangyen 1514
172. 95101 Fimbristylis sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-140
173. 95558 Fimbristylis sp. N. Muangyen 1755
174. 100859 Fimbristylis sp. P. Phaosrichai 586
175. 102061 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4325
176. 102112 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4376
177. 102007 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4271
178. 102126 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4390
179. 102164 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4428
180. 102169 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4433
181. 102171 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4435
182. 102173 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4437
183. 105528 Fimbristylis sp. C. Maknoi 6871
184. 106450 Fimbristylis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 905
185. 110797 Fimbristylis sp. N. Muangyen 2010
186. 110965 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4534
187. 110973 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4542
188. 111287 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-235
189. 111298 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-246
190. 111441 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-389
191. 111557 Fimbristylis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-080
192. 112659 Fimbristylis sp. N. Muangyen 2146
193. 112808 Fimbristylis sp. N. Muangyen 2295
194. 112809 Fimbristylis sp. N. Muangyen 2296
195. 113310 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-11
196. 113368 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-69
197. 113827 Fimbristylis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-077
198. 114998 Fimbristylis sp. T. Choopan et al. 2018-315
199. 115024 Fimbristylis sp. T. Choopan et al. 2018-350
200. 115162 Fimbristylis sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 697
201. 115212 Fimbristylis sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 747
202. 115331 Fimbristylis sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 866
203. 117450 Fimbristylis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1542
204. 118598 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 3904
205. 118158 Fimbristylis sp. N. Pan-in 118
206. 118635 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 3941
207. 121669 Fimbristylis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1730
208. 121712 Fimbristylis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1773
209. 122109 Fimbristylis sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1442
210. 122114 Fimbristylis sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1447
211. 123195 Fimbristylis sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-189
212. 123476 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-014
213. 125122 Fimbristylis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 744
214. 125129 Fimbristylis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 751
215. 125228 Fimbristylis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1643
216. 128278 Fimbristylis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2079
217. 134880 Fimbristylis sp. T. Choopan et al. 2020-413
218. 136612 Fimbristylis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3637
219. 138799 Fimbristylis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3678
220. 138838 Fimbristylis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3717
221. 138884 Fimbristylis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3763

ปิด

QR code