ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 102194
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mangifera sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ANACARDIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 4458
Collected date

วันที่เก็บ

22 Nov 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Rayong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

17    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 13939 Mangifera sp. P. Srisanga & S. Watthana 605
2. 29313 Mangifera sp. S. Watthana 2312
3. 36922 Mangifera sp. P. Srisanga with C. Maknoi & P. Panyachan 3138
4. 42940 Mangifera sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3515
5. 45011 Mangifera sp. W. Promtep s.n.
6. 56158 Mangifera sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8928
7. 56290 Mangifera sp. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051245
8. 63943 Mangifera sp. M. Pinyosak & P. Wessumritt 118
9. 66762 Mangifera sp. C. Maknoi 4256
10. 71706 Mangifera sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091153
11. 75534 Mangifera sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095407
12. 80146 Mangifera sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097130
13. 85000 Mangifera sp. S. Watthana 3848
14. 85674 Mangifera sp. W. Pongamornkul 5015
15. 105498 Mangifera sp. C. Maknoi 6841
16. 106382 Mangifera sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 837
17. 133885 Mangifera sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3405

ปิด

QR code