ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 102197
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eurycoma longifolia Jack
Family name

ชื่อวงศ์

SIMAROUBACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 4461
Collected date

วันที่เก็บ

22 Nov 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Rayong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

41    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3560 Eurycoma longifolia Jack W. Nanakorn et al. 3560
2. 6869 Eurycoma longifolia Jack W. Nanakorn et al. 6869
3. 9089 Eurycoma longifolia Jack W. Nanakorn et al. 9089
4. 9100 Eurycoma longifolia Jack W. Nanakorn et al. 9100
5. 13213 Eurycoma longifolia Jack T.G. Laman 655
6. 17873 Eurycoma longifolia Jack W. Pongamornkul 536
7. 25154 Eurycoma longifolia Jack K. Kertsawang 424
8. 25437 Eurycoma longifolia Jack W. La-ongsri 367
9. 27393 Eurycoma longifolia Jack P. Kumphet sn. 77
10. 29212 Eurycoma longifolia Jack S. Watthana 2211
11. 33027 Eurycoma longifolia Jack Warintorn K. 07-011
12. 34407 Eurycoma longifolia Jack Warintorn K. 08-237
13. 35969 Eurycoma longifolia Jack Jatupol K. 08-310
14. 38665 Eurycoma longifolia Jack S. Watthana 2889
15. 39588 Eurycoma longifolia Jack M. Norsaengsri 4677
16. 44082 Eurycoma longifolia Jack S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0011a
17. 46615 Eurycoma longifolia Jack M. Norsaengsri 3586
18. 50674 Eurycoma longifolia Jack K. Maneenoon 3016
19. 52370 Eurycoma longifolia Jack M. Pinyosak & P. Wessumritt 97
20. 56014 Eurycoma longifolia Jack M. Norsaengsri & N. Tathana 8629
21. 58056 Eurycoma longifolia Jack M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9158
22. 66213 Eurycoma longifolia Jack W. Pongamornkul 3251
23. 76165 Eurycoma longifolia Jack C. Maknoi 6711
24. 77820 Eurycoma longifolia Jack P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-35
25. 84453 Eurycoma longifolia Jack K. Kertsawang 3306
26. 88986 Eurycoma longifolia Jack Ubonwan Upho UBON 978
27. 93155 Eurycoma longifolia Jack D. Argyriou 388
28. 93210 Eurycoma longifolia Jack N. Turreira-Garcia 321
29. 93215 Eurycoma longifolia Jack D. Argyriou 316
30. 93289 Eurycoma longifolia Jack N. Turreira Garcia 567
31. 102012 Eurycoma longifolia Jack K. Kertsawang 4276
32. 109822 Eurycoma longifolia Jack TLBG 197
33. 110981 Eurycoma longifolia Jack K. Kertsawang 4550
34. 114893 Eurycoma longifolia Jack T. Choopan et al. 2018-100
35. 115123 Eurycoma longifolia Jack W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 658
36. 115124 Eurycoma longifolia Jack W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 659
37. 118552 Eurycoma longifolia Jack K. Kertsawang 3858
38. 118556 Eurycoma longifolia Jack K. Kertsawang 3862
39. 132005 Eurycoma longifolia Jack W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 194
40. 133835 Eurycoma longifolia Jack R. Kantasrila MSD 42
41. 135210 Eurycoma longifolia Jack W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3376

ปิด

QR code