ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 102389
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

V. Nguanchoo 624
Collected date

วันที่เก็บ

16 Feb 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

520
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

70    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 23594 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. P. Srisanga 2603
2. 24020 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. K. Kertsawang 163
3. 33323 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Jatupol K. 07-104
4. 34051 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 1976
5. 34611 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. M. Norsaengsri 3237
6. 35425 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8245
7. 36025 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Jatupol K. 08-366
8. 38635 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 2485
9. 39426 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. M. Norsaengsri 4512
10. 39040 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 2385
11. 39578 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. M. Norsaengsri 4667
12. 41887 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. P. Wessumritt 320
13. 45023 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Piyawan Winichainan HN1072
14. 45244 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. D. Khrueasan MS750
15. 45729 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Sermsak Nunphithak s.n.
16. 46234 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. M. Norsaengsri 3237
17. 53951 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. S. Sriboonrueng 5
18. 61420 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Law Shein 088336
19. 62406 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Romklao Botanical Garden 0346/2554
20. 62623 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul & Lisa (D1) 2876
21. 64604 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul & Lisa (I15) 3239
22. 65652 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. M. Norsaengsri 10142
23. 65999 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. K. Srithi 495
24. 66324 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 3364
25. 66391 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul & Pongsri 3176
26. 67025 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 3607
27. 67140 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Jatupol K. & C. Maknoi 543
28. 70693 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Khin Myo Htwe 032867
29. 71311 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 3751
30. 71437 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 3877
31. 71909 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. J. Towaranonte s.n.
32. 73622 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 04032
33. 78116 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 4461
34. 78268 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. V. Nguanchoo 515
35. 78277 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. V. Nguanchoo 541
36. 78890 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. N. Muangyen 134
37. 82330 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. S. Watthana 4319
38. 83684 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. S. Bunma s.n.
39. 83094 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 4629
40. 83142 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 4677
41. 83992 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. M. Pinyosak & P. Wessumritt 315
42. 84761 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. K. Kertsawang 2247
43. 84797 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. K. Kertsawang 2283
44. 87695 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Saensouk et al. 81
45. 88119 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3594
46. 88238 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 5244
47. 88572 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 423
48. 88625 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 476
49. 89308 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 5408
50. 89362 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 5462
51. 92204 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Man, Thaw Min Min Moe 084024
52. 94294 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. N. Muangyen 1422
53. 94550 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. N. Muangyen 1676
54. 95617 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 5978
55. 96367 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Mahasarakham University 50
56. 101760 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. P. Panyadee & W. Pongamornkul 048
57. 102679 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. V. Nguanchoo 970
58. 103967 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Nittaya Sangwan 58
59. 105767 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Pimsiri PN021
60. 106043 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Suphanan Putta 02
61. 120778 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. N. Muangyen 2760
62. 120793 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. N. Muangyen 2775
63. 122017 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1351
64. 125625 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. N. Muangyen 3705
65. 126548 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9901
66. 126707 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10077
67. 133820 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. R. Kantasrila MSD 20
68. 137477 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. K. Kertsawang 2731
69. 138476 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. K. Inthamma 1752
70. 139283 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Natdanai Pan-in 640

ปิด

QR code