ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 100097
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria xylophyes A.W. Archer
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 2669.1
Collected date

วันที่เก็บ

16 Sep 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1120
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

48    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 100056 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4000
2. 100057 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2952
3. 100058 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4124
4. 100059 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2352
5. 100060 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4505
6. 100061 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3416
7. 100062 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2985
8. 100063 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3892
9. 100064 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3887
10. 100065 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3682
11. 100066 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3822
12. 100067 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2649
13. 100068 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3264
14. 100051 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3468
15. 100052 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4037
16. 100053 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3467
17. 100054 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3681
18. 100055 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2641
19. 100069 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2562
20. 100070 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 1687
21. 100071 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 1685
22. 100072 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3894
23. 100073 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3891
24. 100074 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3885
25. 100075 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3814
26. 100076 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2564
27. 100077 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2640
28. 100078 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2759
29. 100079 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2747
30. 100080 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4116
31. 100081 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3351
32. 100082 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4316
33. 100083 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4251
34. 100084 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4103
35. 100085 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4188
36. 100086 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2843.1
37. 100087 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 1976
38. 100088 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2775
39. 100089 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 1817
40. 100090 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2486
41. 100091 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4129
42. 100092 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3661
43. 100093 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4058
44. 100094 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2196
45. 100095 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3701
46. 100096 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2776
47. 103405 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3902
48. 103417 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4313

ปิด

QR code