ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 100100
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 1560
Collected date

วันที่เก็บ

31 Jun 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1550
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

1010    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97712 Pertusaria sp. S. Watthana s.n.
2. 99086 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3958
3. 100098 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2081
4. 100099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2159
5. 100101 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1521
6. 100102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1574
7. 100103 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1542
8. 100104 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1755
9. 100105 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2482
10. 100106 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2466
11. 100107 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1794
12. 100108 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1856
13. 100109 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2511
14. 100110 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2448
15. 100111 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2588.1
16. 100112 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2430
17. 100113 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2453
18. 100114 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1514.1
19. 100115 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2479
20. 100116 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2190
21. 100117 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1579
22. 100118 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1572
23. 100119 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1578
24. 100120 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2177
25. 100121 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1514
26. 100122 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2107
27. 100123 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4280
28. 100124 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1540
29. 100125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 9353
30. 100126 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1494
31. 100127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1458
32. 100128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
33. 100129 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7039
34. 100130 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7036
35. 100131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7040
36. 100132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2488
37. 100133 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1665
38. 100134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
39. 100135 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1415
40. 100136 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7034
41. 100137 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3121
42. 100138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1440
43. 100139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 8442.2
44. 100140 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 272
45. 100141 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2047
46. 100142 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1747
47. 100143 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1865
48. 100144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 355
49. 100145 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1353
50. 100146 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 603
51. 100147 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7038
52. 100148 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7041
53. 100149 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7042
54. 100150 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2418
55. 100151 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3731
56. 100152 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1615
57. 100153 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 216
58. 100154 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
59. 100155 Pertusaria sp. P.A. Wolseley & B. Aguirre-Hudson 5416
60. 100156 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1050
61. 100157 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7035
62. 100158 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2434
63. 100159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2445
64. 100160 Pertusaria sp. W. Polyiam RU-15883
65. 100195 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6106
66. 100196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6109
67. 100197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6110
68. 100198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6127
69. 100199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6128
70. 100200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6298
71. 100201 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6071
72. 100202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6072
73. 100203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6073
74. 100204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6074
75. 100205 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6075
76. 100206 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6076
77. 100207 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6077
78. 100208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6078
79. 100209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6079
80. 100210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6080
81. 100211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6081
82. 100212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6082
83. 100213 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6087
84. 100214 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6088
85. 100215 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6089
86. 100216 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6090
87. 100217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6091
88. 100218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6092
89. 100219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6093
90. 100220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6094
91. 100221 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6095
92. 100222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6096
93. 100223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6097
94. 100224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6099
95. 100225 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6101
96. 100226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6102
97. 100227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6103
98. 100228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6104
99. 100229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6105
100. 100230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6129
101. 100231 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6130
102. 100232 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6137
103. 100233 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6138
104. 100234 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6139
105. 100235 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6143
106. 100236 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6146
107. 100238 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5371
108. 100325 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5485
109. 100326 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5486
110. 100327 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5487
111. 100328 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5488
112. 100329 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5489
113. 100331 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5491
114. 100335 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5495
115. 100336 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5496
116. 100338 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5498
117. 100339 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5500
118. 100340 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5501
119. 100341 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5502
120. 100343 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5503
121. 100344 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5505
122. 100348 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5510
123. 100244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5383
124. 100246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5385
125. 100248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5388
126. 100249 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5389
127. 100252 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5393
128. 100253 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5394
129. 100256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5397
130. 100261 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5404
131. 100266 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5409
132. 100267 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5415
133. 100268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5416
134. 100269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5419
135. 100270 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5421
136. 100271 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5422
137. 100273 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5425
138. 100274 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
139. 100275 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5429
140. 100276 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5430
141. 100277 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5431
142. 100278 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5432
143. 100280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5435
144. 100281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5436
145. 100282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5437
146. 100283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5438
147. 100284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5439
148. 100285 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5440
149. 100287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5442
150. 100289 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5445
151. 100291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5448
152. 100292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5449
153. 100294 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5451
154. 100296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5453
155. 100297 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5454
156. 100298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5455
157. 100299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5456
158. 100300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5457
159. 100301 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5458
160. 100303 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5461
161. 100304 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5462
162. 100305 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5463
163. 100306 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5464
164. 100308 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5466
165. 100310 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5469
166. 100313 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5473
167. 100314 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5474
168. 100315 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5475
169. 100316 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5476
170. 100317 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5477
171. 100318 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5478
172. 100319 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5479
173. 100320 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5480
174. 100321 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5481
175. 100322 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5482
176. 100349 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5511
177. 100350 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5513
178. 100351 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5514
179. 100352 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5515
180. 100353 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5517
181. 100354 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5518
182. 100355 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5519
183. 100356 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5520
184. 100359 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5525
185. 100360 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5526
186. 100361 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5529
187. 100362 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5530
188. 100364 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5532
189. 100366 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5534
190. 100367 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5535
191. 100368 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5536
192. 100369 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5537
193. 100371 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5539
194. 100372 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5540
195. 100373 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5541
196. 100374 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5542
197. 100376 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5544
198. 100377 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5545
199. 100378 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5546
200. 100379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5547
201. 100381 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5549
202. 100383 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5551
203. 100386 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5554
204. 100387 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5555
205. 100388 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5556
206. 100389 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5557
207. 100390 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5558
208. 100393 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5561
209. 100395 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5565
210. 100396 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5566
211. 100397 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5567
212. 100398 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5213
213. 100399 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5214
214. 100400 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5215
215. 100401 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5216
216. 100402 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5217
217. 100403 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5218
218. 100404 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5219
219. 100405 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5220
220. 100406 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5221
221. 100408 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5224
222. 100412 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5227
223. 100413 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5229
224. 100414 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5230
225. 100415 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5231
226. 100416 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5232
227. 100417 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5233
228. 100418 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5234
229. 100419 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5235
230. 100422 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5240
231. 100425 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5244
232. 100426 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5245
233. 100427 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5246
234. 100428 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5247
235. 100432 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5251
236. 100433 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5252
237. 100434 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5253
238. 100436 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5255
239. 100437 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5256
240. 100438 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5257
241. 100442 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5266
242. 100444 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5270
243. 100446 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5272
244. 100447 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5273
245. 100450 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5301
246. 100451 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5302
247. 100452 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5303
248. 100453 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5304
249. 100455 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5277
250. 100570 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5907
251. 100571 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6032
252. 100572 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6033
253. 100573 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5948
254. 100574 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5949
255. 100575 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5950
256. 100576 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5952
257. 100578 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5954
258. 100581 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5957
259. 100582 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5958
260. 100583 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5959
261. 100584 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5960
262. 100585 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5961
263. 100587 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5976
264. 100588 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5929
265. 100589 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5930
266. 100590 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5931
267. 100591 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5932
268. 100593 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5934
269. 100595 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5936
270. 100457 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5328
271. 100458 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5329
272. 100459 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5330
273. 100462 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5333
274. 100463 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5334
275. 100467 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5279
276. 100469 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5310
277. 100470 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5311
278. 100472 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5313
279. 100474 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5316
280. 100480 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5293
281. 100481 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5292
282. 100482 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5280
283. 100483 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5281
284. 100484 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5282
285. 100485 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5283
286. 100488 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5284
287. 100489 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5285
288. 100490 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5286
289. 100491 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5287
290. 100492 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5288
291. 100495 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5322
292. 100496 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5294
293. 100497 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5295
294. 100499 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5297
295. 100500 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5298
296. 100501 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5299
297. 100502 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5300
298. 100505 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5267
299. 100506 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5268
300. 100507 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5305
301. 100509 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5307
302. 100510 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5308
303. 100511 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5309
304. 100512 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6059
305. 100513 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5938
306. 100514 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5939
307. 100515 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5990
308. 100516 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4713
309. 100518 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5908
310. 100519 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5909
311. 100520 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5910
312. 100521 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5911
313. 100522 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5912
314. 100523 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5913
315. 100524 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5914
316. 100525 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5915
317. 100526 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5916
318. 100527 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5917
319. 100528 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5918
320. 100529 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5919
321. 100530 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5920
322. 100531 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5921
323. 100532 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5922
324. 100533 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5923
325. 100534 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5924
326. 100535 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5926
327. 100536 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5927
328. 100537 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5928
329. 100538 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5889
330. 100539 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5890
331. 100540 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5891
332. 100541 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5892
333. 100542 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5893
334. 100543 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5894
335. 100544 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5895
336. 100545 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5896
337. 100546 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5897
338. 100547 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5898
339. 100548 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6069
340. 100549 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6034
341. 100550 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6035
342. 100551 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6036
343. 100552 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6037
344. 100553 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6038
345. 100554 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6039
346. 100557 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5943
347. 100558 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5944
348. 100559 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5945
349. 100560 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5946
350. 100561 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5947
351. 100562 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5899
352. 100563 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5900
353. 100564 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5901
354. 100565 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5902
355. 100566 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5903
356. 100567 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5904
357. 100568 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5905
358. 100569 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5906
359. 100672 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5881
360. 100673 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5882
361. 100674 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5883
362. 100675 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5884
363. 100676 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5885
364. 100677 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5886
365. 100678 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5887
366. 100679 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6052
367. 100680 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6051
368. 100681 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6050
369. 100682 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6049
370. 100683 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6048
371. 100684 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6047
372. 100685 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6046
373. 100686 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5858
374. 100687 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5860
375. 100688 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5861
376. 100689 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5862
377. 100690 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5864
378. 100691 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5873
379. 100597 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6025
380. 100598 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6026
381. 100599 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6028
382. 100600 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6027
383. 100601 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6029
384. 100602 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6030
385. 100603 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6031
386. 100604 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6067
387. 100605 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6063
388. 100606 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6062
389. 100607 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6061
390. 100608 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6060
391. 100610 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6017
392. 100611 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6019
393. 100612 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6020
394. 100613 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6021
395. 100614 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6022
396. 100615 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6023
397. 100616 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6024
398. 100617 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6058
399. 100618 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6057
400. 100619 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6056
401. 100620 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6055
402. 100621 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6054
403. 100622 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6053
404. 100623 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6045
405. 100624 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6044
406. 100625 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6043
407. 100626 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6042
408. 100627 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6041
409. 100628 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5989
410. 100629 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6070
411. 100630 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6068
412. 100634 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5981
413. 100635 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5995
414. 100636 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6004
415. 100641 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6009
416. 100642 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6011
417. 100643 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6012
418. 100644 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6013
419. 100645 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6014
420. 100646 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6015
421. 100647 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5888
422. 100648 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5834
423. 100649 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5835
424. 100650 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5837
425. 100651 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5839
426. 100652 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5841
427. 100653 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5842
428. 100654 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5844
429. 100656 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5847
430. 100657 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5848
431. 100658 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5849
432. 100659 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5852
433. 100660 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5853
434. 100661 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5855
435. 100662 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5856
436. 100663 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5857
437. 100664 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5859
438. 100665 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5874
439. 100666 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5875
440. 100667 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5876
441. 100668 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5877
442. 100669 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5878
443. 100670 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5879
444. 100671 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5880
445. 102824 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5569
446. 102825 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5570
447. 102826 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5571
448. 102827 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5572
449. 102828 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5574
450. 102829 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5575
451. 102830 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5576
452. 102831 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5577
453. 102832 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5578
454. 102835 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5581
455. 102838 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5586
456. 102839 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5587
457. 102840 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5588
458. 102841 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5589
459. 102842 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5590
460. 102843 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5591
461. 102846 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5598
462. 102847 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5600
463. 102848 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5601
464. 102849 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5602
465. 102851 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5605
466. 102854 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5608
467. 102855 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5609
468. 102856 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5610
469. 102859 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5615
470. 102860 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5616
471. 102861 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5618
472. 103031 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4971
473. 103032 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4973
474. 103033 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4974
475. 103034 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4975
476. 103035 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4976.1
477. 103037 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4981
478. 103040 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4992
479. 103041 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4994
480. 103042 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4995
481. 103043 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4996
482. 103044 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5000
483. 103045 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5001
484. 103046 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5002
485. 103047 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5003
486. 103048 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5004
487. 103049 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5005
488. 103052 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5008
489. 103055 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5016
490. 103056 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5017
491. 103060 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5018
492. 103063 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4961
493. 103065 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5063
494. 103066 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5064
495. 103067 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4965
496. 103068 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5067
497. 103070 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5069
498. 103071 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5047
499. 103072 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5048
500. 103075 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5051
501. 103076 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4954
502. 103077 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5056
503. 103078 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5030
504. 103079 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5032
505. 103080 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5031
506. 103081 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5040
507. 103082 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5041
508. 103083 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5042
509. 103084 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5043
510. 102862 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5619
511. 102863 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5621
512. 102864 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5622
513. 102865 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5623
514. 102867 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5625
515. 102868 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5626
516. 102871 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5629
517. 102872 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5630
518. 102873 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5634
519. 102874 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5635
520. 102875 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5636
521. 102876 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5637
522. 102877 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5638
523. 102878 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5639
524. 102879 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5640
525. 102880 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5641
526. 102881 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5642
527. 102882 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5820
528. 102883 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5821
529. 102884 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5822
530. 102885 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5823
531. 102886 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5824
532. 102887 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5825
533. 102888 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5826
534. 102889 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5827
535. 102892 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5795
536. 102893 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5797
537. 102895 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5800
538. 102896 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5801
539. 102897 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5802
540. 102898 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5803
541. 102899 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5804
542. 102901 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5808
543. 102903 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5810
544. 102904 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5811
545. 102905 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5812
546. 102906 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5813
547. 102908 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5815
548. 102909 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5816
549. 102910 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5817
550. 102912 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5819
551. 102914 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5682
552. 102915 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5683
553. 102916 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5684
554. 102917 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5685
555. 102920 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5690
556. 102921 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5691
557. 102922 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5692
558. 102923 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5693
559. 102926 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5696
560. 102927 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5697
561. 102929 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5643
562. 102931 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5647
563. 102934 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5650
564. 102935 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5651
565. 102936 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5653
566. 102937 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5654
567. 102938 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5655
568. 102939 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5656
569. 102940 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5657
570. 102942 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5659
571. 102943 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5660
572. 102945 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5662
573. 102946 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5663
574. 102947 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5679
575. 102948 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5680
576. 102949 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5699
577. 102953 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5703
578. 102954 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5704
579. 102956 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5706
580. 102959 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5709
581. 102966 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5717
582. 102967 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5718
583. 102971 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5726
584. 102974 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5744
585. 102975 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5749
586. 102976 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5755
587. 102977 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5756
588. 102978 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5757
589. 102982 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5761
590. 102983 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5762
591. 102984 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5763
592. 102985 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5764
593. 102988 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5768
594. 102989 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5769
595. 102990 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5770
596. 102991 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5773
597. 102993 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5775
598. 102994 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5779
599. 102995 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5780
600. 102996 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5781
601. 102997 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5782
602. 102999 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5784
603. 103001 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5787
604. 103002 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5788
605. 103005 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5791
606. 103006 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5925
607. 103007 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5793
608. 103008 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5794
609. 103009 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4937
610. 103011 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4939
611. 103012 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4940
612. 103013 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4942
613. 103014 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4943
614. 103016 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4951
615. 103017 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4952
616. 103018 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4953
617. 103019 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4955
618. 103020 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4956
619. 103022 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4958
620. 103024 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4960
621. 103025 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4964
622. 103026 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4966
623. 103028 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4968
624. 103478 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2661
625. 103479 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.1
626. 103480 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.3
627. 103481 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.2
628. 103482 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4811
629. 103484 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4803
630. 103485 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4827
631. 103486 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4830
632. 103487 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4838
633. 103488 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4842
634. 103489 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4850.1
635. 103492 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4898
636. 103493 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4902
637. 103494 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4896
638. 103495 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4933.1
639. 103496 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4684
640. 103497 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4767
641. 103498 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4765
642. 103499 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4779
643. 103500 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4801
644. 103501 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4813
645. 103504 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4828
646. 103505 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4829
647. 103506 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4879
648. 103507 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1597
649. 103509 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2638
650. 103510 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2642
651. 103511 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667
652. 103086 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5045
653. 103087 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5037
654. 103092 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4991
655. 103093 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4993
656. 103094 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4997
657. 103095 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4999
658. 103096 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4998
659. 103097 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5019
660. 103099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5022
661. 103100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5023
662. 103102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5025
663. 103103 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5026
664. 103104 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5033
665. 103107 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5036
666. 103108 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5070
667. 103109 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5071
668. 103110 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5072
669. 103111 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5073
670. 103112 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5074
671. 103115 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5077
672. 103116 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5078
673. 103118 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5081
674. 103119 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5082
675. 103120 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5083
676. 103121 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5084
677. 103122 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5085
678. 103123 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5086
679. 103125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5080
680. 103126 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5088
681. 103127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5089
682. 103128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5090
683. 103130 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4861
684. 103131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4774
685. 103132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4877
686. 103133 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4817
687. 103134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4835
688. 103135 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4093
689. 103136 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4094
690. 103137 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4096
691. 103138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4097
692. 103139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4118
693. 103141 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4216
694. 103142 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3476.1
695. 103143 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3627
696. 103144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2593
697. 103145 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2658
698. 103148 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2796
699. 103149 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2580
700. 103150 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2653
701. 103151 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2804
702. 103152 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2811
703. 103153 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3517
704. 103157 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3638
705. 103158 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3738
706. 103159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3781
707. 103161 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2537
708. 103162 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2544
709. 103164 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2570
710. 103165 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2597
711. 103166 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2614
712. 103167 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2615
713. 103168 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2651
714. 103169 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2678
715. 103170 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2706
716. 103171 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2711
717. 103172 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3364
718. 103173 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3833
719. 103174 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3532
720. 103175 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3563
721. 103176 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3724
722. 103177 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3726
723. 103178 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3740
724. 103179 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3847
725. 103180 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3855
726. 103181 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3997
727. 103182 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4763
728. 103183 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4832
729. 103184 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2753
730. 103185 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2847
731. 103186 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3002
732. 103187 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3004
733. 103188 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3183
734. 103189 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3297
735. 103190 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3296
736. 103191 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3298
737. 103192 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3325
738. 103193 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3326
739. 103194 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3327
740. 103195 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3329
741. 103196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3349
742. 103197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3360
743. 103198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3361
744. 103199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3362
745. 103202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4052
746. 103203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4089
747. 103204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4128
748. 103208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4521
749. 103209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4522
750. 103210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4560
751. 103211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4576
752. 103212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4604
753. 103213 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4606
754. 103214 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4690
755. 103215 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4071
756. 103216 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4635
757. 103217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4893
758. 103218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4090
759. 103219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3119
760. 103220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4017
761. 103221 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4132
762. 103222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4152
763. 103223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4891
764. 103224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4910
765. 103225 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4887
766. 103226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2692
767. 103227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2701
768. 103228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2709
769. 103229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2732
770. 103230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2799
771. 103231 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3095
772. 103232 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2621
773. 103234 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4361
774. 103235 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4347
775. 103236 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4558
776. 103237 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3623
777. 103238 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4685
778. 103239 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2588
779. 103240 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4892
780. 103241 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3116
781. 103242 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3123
782. 103243 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3159
783. 103244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3212
784. 103246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3537
785. 103247 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3592
786. 103248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3897
787. 103250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3951
788. 103253 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3923
789. 103254 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4046
790. 103255 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4356
791. 103256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4755
792. 103257 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4387
793. 103258 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4540
794. 103259 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4667
795. 103260 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2901
796. 103261 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4182
797. 103262 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2596
798. 103264 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4918
799. 103266 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3012
800. 103268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3493
801. 103269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2540
802. 103270 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2563
803. 103271 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3590
804. 103272 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3589
805. 103273 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2903
806. 103274 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5091
807. 103275 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5092
808. 103276 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5093
809. 103277 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5094
810. 103278 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5095
811. 103279 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5096
812. 103280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5097
813. 103281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5098
814. 103282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5099
815. 103283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5100
816. 103284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5101
817. 103285 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5102
818. 103286 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5105
819. 103287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5104
820. 103288 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5103
821. 103289 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5106
822. 103290 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5107
823. 103291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5108
824. 103292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5109
825. 103293 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5110
826. 103294 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5111
827. 103295 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5112
828. 103296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5113
829. 103297 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5114
830. 103298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5115
831. 103299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5116
832. 103300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5117
833. 103301 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5118
834. 103302 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5119
835. 103306 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5123
836. 103309 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5126
837. 103310 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5127
838. 103311 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5128
839. 103312 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5130
840. 103313 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5131
841. 103314 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5138
842. 103315 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5139
843. 103316 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5140
844. 103317 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5141
845. 103318 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5142
846. 103319 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5143
847. 103320 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5144
848. 103324 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5147
849. 103325 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5148
850. 103328 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5205
851. 103329 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5206
852. 103330 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5207
853. 103332 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5209
854. 103334 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5212
855. 103335 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5132
856. 103336 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5133
857. 103337 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5134
858. 103338 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5135
859. 103339 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5136
860. 103340 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5137
861. 103341 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5191
862. 103344 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5194
863. 103345 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5195
864. 103346 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5196
865. 103347 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5197
866. 103348 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5198
867. 103349 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5199
868. 103351 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5201
869. 103352 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5202
870. 103353 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5203
871. 103354 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5170
872. 103355 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5171
873. 103356 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5172
874. 103357 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5173
875. 103358 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5174
876. 103359 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5175
877. 103361 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5177
878. 103362 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5178
879. 103363 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5179
880. 103364 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5180
881. 103365 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5181
882. 103366 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5182
883. 103367 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5183
884. 103368 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5184
885. 103369 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5185
886. 103371 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5187
887. 103372 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5188
888. 103373 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5189
889. 103374 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5190
890. 103375 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5150
891. 103376 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5151
892. 103377 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5152
893. 103378 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5153
894. 103379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5154
895. 103380 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5155
896. 103381 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5156
897. 103382 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5157
898. 103383 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5158
899. 103384 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5159
900. 103385 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5163
901. 103386 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5164
902. 103387 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5165
903. 103389 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5160
904. 103390 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5161
905. 103391 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5162
906. 103392 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5168
907. 103393 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5169
908. 103394 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3439
909. 103395 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3441
910. 103396 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3423
911. 103397 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3428
912. 103398 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3494
913. 103399 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3500
914. 103400 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3569
915. 103401 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3743
916. 103406 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3987
917. 103407 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4194
918. 103408 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4195
919. 103410 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4231
920. 103412 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4235
921. 103415 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4283
922. 103418 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4332
923. 103421 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4468
924. 103423 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4545
925. 103424 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4577
926. 103425 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4482
927. 103429 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4663
928. 103430 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4666
929. 103431 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4679
930. 103432 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4681
931. 103433 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4682
932. 103434 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4688
933. 103435 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4692
934. 103438 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4699
935. 103439 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4704
936. 103440 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4703
937. 103441 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4706
938. 103442 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4709
939. 103443 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4748
940. 103445 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4808
941. 103447 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4794
942. 103448 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4819
943. 103449 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4783
944. 103450 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4784
945. 103451 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4859
946. 103452 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4882
947. 103454 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4799
948. 103456 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3013
949. 103457 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3063
950. 103458 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3462
951. 103459 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3540
952. 103463 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2553
953. 103464 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2555
954. 103465 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2561
955. 103466 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2560
956. 103467 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2558
957. 103468 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2518
958. 103469 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2523
959. 103470 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2531
960. 103471 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2571
961. 103472 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2579
962. 103473 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2583
963. 103474 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2634
964. 103475 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2598
965. 103477 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2660
966. 103516 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2695
967. 103517 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2699
968. 103518 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2702
969. 103519 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2713
970. 103520 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2710
971. 103521 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2712
972. 103524 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2766
973. 103525 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2798
974. 103526 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2814
975. 103527 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2850
976. 103528 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2852
977. 103529 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2866
978. 103530 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2945
979. 103532 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3654
980. 103533 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3669
981. 103534 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3689
982. 103535 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3761
983. 103536 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3783
984. 103537 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3869
985. 103538 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4369.1
986. 106548 Pertusaria sp. Orrapin OP71
987. 106551 Pertusaria sp. Orrapin OP61
988. 108200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3368
989. 108217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4062
990. 108218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2931
991. 108219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2954
992. 108220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2943
993. 108222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3983
994. 108246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5845
995. 108247 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5850
996. 108248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5829
997. 108250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5836
998. 108254 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1651
999. 108091 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6716
1000. 108092 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6725
1001. 108093 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6729
1002. 108094 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6734
1003. 108095 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6736
1004. 108096 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6793
1005. 108097 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6799
1006. 108098 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6808
1007. 108099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6826
1008. 108100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6828
1009. 108101 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6881
1010. 108102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7071

ปิด

QR code