ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 10146
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lobelia nicotianaefolia Heyne
Family name

ชื่อวงศ์

CAMPANULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Thongson 79
Collected date

วันที่เก็บ

12 Dec 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 1 m. high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

28    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5850 Lobelia nicotianaefolia Heyne W. Nanakorn et al. 5850
2. 6351 Lobelia nicotianaefolia Heyne W. Nanakorn et al. 6351
3. 10328 Lobelia nicotianaefolia Heyne P. Srisanga & C. Puff 13
4. 10371 Lobelia nicotianaefolia Heyne P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 48
5. 10504 Lobelia nicotianaefolia Heyne P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 163
6. 14394 Lobelia nicotianaefolia Heyne P. Suksathan 1699
7. 16877 Lobelia nicotianaefolia Heyne P. Suksathan 2286
8. 16984 Lobelia nicotianaefolia Heyne S. Intamusik 121
9. 19546 Lobelia nicotianaefolia Heyne W. Pongamornkul 592
10. 25608 Lobelia nicotianaefolia Heyne C. Maknoi 644
11. 29273 Lobelia nicotianaefolia Heyne S. Watthana 2272
12. 31250 Lobelia nicotianaefolia Heyne P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2925
13. 31263 Lobelia nicotianaefolia Heyne P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2938
14. 34130 Lobelia nicotianaefolia Heyne W. Pongamornkul 2055
15. 35390 Lobelia nicotianaefolia Heyne Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8204
16. 36574 Lobelia nicotianaefolia Heyne C. Maknoi 1894
17. 66313 Lobelia nicotianaefolia Heyne W. Pongamornkul 3352
18. 73656 Lobelia nicotianaefolia Heyne W. Pongamornkul 04066
19. 73680 Lobelia nicotianaefolia Heyne W. Pongamornkul 04090
20. 78891 Lobelia nicotianaefolia Heyne N. Muangyen 135
21. 80800 Lobelia nicotianaefolia Heyne K. Phoutthavong et al. 494
22. 98273 Lobelia nicotianaefolia Heyne C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-153
23. 98246 Lobelia nicotianaefolia Heyne C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-126
24. 98456 Lobelia nicotianaefolia Heyne C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-336
25. 107423 Lobelia nicotianaefolia Heyne C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-190
26. 107474 Lobelia nicotianaefolia Heyne C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-248
27. 113547 Lobelia nicotianaefolia Heyne C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-248
28. 116902 Lobelia nicotianaefolia Heyne T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-094

ปิด

QR code