ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 58983
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hydrolea zeylanica (L.) Vahl
Family name

ชื่อวงศ์

HYDROLEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Li-Jianwu 349
Collected date

วันที่เก็บ

20 Dec 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Yan-Lichun
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

In weeds of the field. Herb.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Yunnan, China
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

600
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

21    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 10604 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl S.D. 1
2. 16696 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl S. Sasrirat 145
3. 31899 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl Pranee Palee 930
4. 39485 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl M. Norsaengsri 4569
5. 39641 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl M. Norsaengsri 4729
6. 40252 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl M. Norsaengsri 5441
7. 42285 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl Zhou Shi-shun 3114
8. 47424 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl S. Sawangsawat & W. Boonchai 26
9. 52989 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl C. Maknoi 3988
10. 53444 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl M. Norsaengsri & N. Tathana 7440
11. 55429 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl M. Norsaengsri & N. Tathana 8417
12. 55665 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl M. Norsaengsri & N. Tathana 8465
13. 55708 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl M. Norsaengsri & N. Tathana 8508
14. 57689 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl C. Maknoi 4106
15. 58625 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl M. Norsaengsri & N. Tathana 9660
16. 70246 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl M. Pinyosak & S. Sawangsawat 96
17. 73642 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl W. Pongamornkul 04052
18. 84530 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl K. Kertsawang 3383
19. 92035 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl K. Kertsawang 3600
20. 94246 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl N. Muangyen 1374
21. 107254 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-011

ปิด

QR code