ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 76690
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyclea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MENISPERMACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11126
Collected date

วันที่เก็บ

31 May 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flowers green. By stream bank.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

842
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

24    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 34960 Cyclea sp. W. Pongamornkul 1764
2. 37859 Cyclea sp. M. Norsaengsri 3825
3. 38547 Cyclea sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2319
4. 40410 Cyclea sp. C. Maknoi 2781
5. 53730 Cyclea sp. C. Maknoi 3011
6. 64531 Cyclea sp. W. Pongamornkul 3080
7. 66712 Cyclea sp. C. Maknoi 4206
8. 71585 Cyclea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1001
9. 72685 Cyclea sp. C. Maknoi 4920
10. 75446 Cyclea sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095103
11. 75791 Cyclea sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094506
12. 78571 Cyclea sp. Ling Shein Mang 092941
13. 78756 Cyclea sp. N. Kuroiwa, K. Fujikawa & H. Sonoki 030462
14. 78757 Cyclea sp. Kazumi Fujikawa & Atsushi Nomachi 035725
15. 78758 Cyclea sp. Nobuyuki Tanaka & Tomohisa Yukawa 081175
16. 81403 Cyclea sp. M. Norsaengsri 12198
17. 81904 Cyclea sp. M. Norsaengsri 11938
18. 86072 Cyclea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-076
19. 95093 Cyclea sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-132
20. 101074 Cyclea sp. W. Pongamornkul 6095
21. 107493 Cyclea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-270
22. 109854 Cyclea sp. TLBG 243
23. 111133 Cyclea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-081
24. 111247 Cyclea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-195

ปิด

QR code