ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 77883
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Catunaregam sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 11145
Collected date

วันที่เก็บ

31 May 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 7 m high. Dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

842
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

60    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4162 Catunaregam sp. W. Nanakorn et al. 4162
2. 10669 Catunaregam sp. S. Watthana 73
3. 7075 Catunaregam sp. W. Nanakorn et al. 7075
4. 10908 Catunaregam sp. W. Pongamornkul s.n.
5. 10909 Catunaregam sp. W. Pongamornkul s.n.
6. 8606 Catunaregam sp. W. Nanakorn et al. 8606
7. 8941 Catunaregam sp. W. Nanakorn et al. 8941
8. 9010 Catunaregam sp. W. Nanakorn et al. 9010
9. 9389 Catunaregam sp. W. Nanakorn et al. 9389
10. 11694 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 242
11. 16246 Catunaregam sp. C. Puff 990910.2.2
12. 16254 Catunaregam sp. C. Puff 990912.1.1
13. 17705 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 631
14. 24036 Catunaregam sp. C. Glamwaewwong 638
15. 24974 Catunaregam sp. C. Glamwaewwong 949
16. 25107 Catunaregam sp. C. Glamwaewwong 1057
17. 31698 Catunaregam sp. C. Maknoi 1656
18. 31845 Catunaregam sp. C. Maknoi 1568
19. 35231 Catunaregam sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8021
20. 35807 Catunaregam sp. C. Maknoi 1739
21. 36608 Catunaregam sp. C. Maknoi 1928
22. 37803 Catunaregam sp. M. Norsaengsri 3758
23. 38351 Catunaregam sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2123
24. 41231 Catunaregam sp. M. Norsaengsri 5620
25. 43469 Catunaregam sp. D. Khrueasan MS68
26. 48698 Catunaregam sp. M. Norsaengsri s.n.
27. 48983 Catunaregam sp. K. Iwatsuki, N. Fukuoka & M. Hutoh M-13687
28. 55407 Catunaregam sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8395
29. 55832 Catunaregam sp. P. Chantaranothai et al. 1137
30. 58504 Catunaregam sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9539
31. 64359 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 2908
32. 66973 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 3555
33. 67593 Catunaregam sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 860
34. 67638 Catunaregam sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 905
35. 71404 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 3844
36. 71405 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 3845
37. 71406 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 3846
38. 73363 Catunaregam sp. C. Lakoet 0521
39. 73947 Catunaregam sp. M. Norsaengsri 11477
40. 75326 Catunaregam sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095016
41. 75605 Catunaregam sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094631
42. 79102 Catunaregam sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-297
43. 84550 Catunaregam sp. K. Kertsawang 3402
44. 86198 Catunaregam sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-202
45. 86689 Catunaregam sp. W. Tanming 912
46. 87472 Catunaregam sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-314
47. 89795 Catunaregam sp. C. Maknoi 4713
48. 91912 Catunaregam sp. N. Muangyen 1280
49. 93294 Catunaregam sp. D. Argyriou 572
50. 93567 Catunaregam sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5750
51. 97033 Catunaregam sp. C. Maknoi 5473
52. 97034 Catunaregam sp. C. Maknoi 5474
53. 104893 Catunaregam sp. C. Maknoi 6049
54. 105548 Catunaregam sp. C. Maknoi 6891
55. 105994 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 6470
56. 110984 Catunaregam sp. K. Kertsawang 4553
57. 110988 Catunaregam sp. K. Kertsawang 4557
58. 112479 Catunaregam sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1256
59. 112746 Catunaregam sp. N. Muangyen 2233
60. 113090 Catunaregam sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6695

ปิด

QR code