ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 81082
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseuderanthemum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 7263
Collected date

วันที่เก็บ

2 Feb 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb; flowers pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sukhothai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

70    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2792 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 2792
2. 3573 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 3573
3. 5033 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 5033
4. 5635 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 5635
5. 7470 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 7470
6. 8001 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 8001
7. 8113 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 8113
8. 8833 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 8833
9. 10257 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 10257
10. 12256 Pseuderanthemum sp. P. Srisanga 281
11. 18069 Pseuderanthemum sp. P. Srisanga 1622
12. 25984 Pseuderanthemum sp. P. Suksathan 3640
13. 34220 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 2144
14. 36751 Pseuderanthemum sp. P. Suksathan 4495
15. 38590 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 2440
16. 43067 Pseuderanthemum sp. Zhou Shi-shun 3326
17. 46505 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 2580
18. 46525 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 2600
19. 47083 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 3573
20. 48104 Pseuderanthemum sp. M. Norsaengsri 4780
21. 51654 Pseuderanthemum sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1327
22. 51535 Pseuderanthemum sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1208
23. 51666 Pseuderanthemum sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1339
24. 52520 Pseuderanthemum sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1595
25. 52771 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 2940
26. 53267 Pseuderanthemum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7735
27. 53013 Pseuderanthemum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7583
28. 53053 Pseuderanthemum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7626
29. 53745 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 3026
30. 54885 Pseuderanthemum sp. S. Mattapha 96
31. 60350 Pseuderanthemum sp. Zhou-Shishun 3326
32. 62944 Pseuderanthemum sp. C. Lakoet 281
33. 63699 Pseuderanthemum sp. M. Norsaengsri 3645
34. 64137 Pseuderanthemum sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2539
35. 64474 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 3023
36. 65804 Pseuderanthemum sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10298
37. 66114 Pseuderanthemum sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10358
38. 70169 Pseuderanthemum sp. N. Muangyen 0056
39. 71689 Pseuderanthemum sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091133
40. 73408 Pseuderanthemum sp. C. Lakoet 0566
41. 77853 Pseuderanthemum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-68
42. 77958 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 5154
43. 80109 Pseuderanthemum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097952
44. 80110 Pseuderanthemum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097139
45. 80583 Pseuderanthemum sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3085
46. 81038 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 7219
47. 81064 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 7245
48. 81163 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 7344
49. 81210 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 7392
50. 82202 Pseuderanthemum sp. P. Phaosrichai 135
51. 82706 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 7607
52. 82717 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 7618
53. 82792 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 7693
54. 84081 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 4867
55. 84105 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 4891
56. 88758 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 8360
57. 88857 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 8458
58. 88866 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 8467
59. 88319 Pseuderanthemum sp. N. Muangyen 171
60. 88502 Pseuderanthemum sp. N. Muangyen 354
61. 89383 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 5483
62. 89455 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 5555
63. 89702 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 5688
64. 89709 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 5695
65. 90141 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-64
66. 90521 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-442
67. 93725 Pseuderanthemum sp. K. Kertsawang 3644
68. 95828 Pseuderanthemum sp. N. Muangyen 1784
69. 95879 Pseuderanthemum sp. N. Muangyen 1835
70. 106235 Pseuderanthemum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 691

ปิด

QR code