ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 81151
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rungia pectinata (L.) Nees
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 7332
Collected date

วันที่เก็บ

3 Feb 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Deng Yunfei (IBSC)
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb; flowers blue.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sukhothai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

53    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1314 Rungia pectinata (L.) Nees W. Nanakorn et al. 1314
2. 1337 Rungia pectinata (L.) Nees W. Nanakorn et al. 1337
3. 1512 Rungia pectinata (L.) Nees W. Nanakorn et al. 1512
4. 1792 Rungia pectinata (L.) Nees W. Nanakorn et al. 1792
5. 4740 Rungia pectinata (L.) Nees W. Nanakorn et al. 4740
6. 9816 Rungia pectinata (L.) Nees W. Nanakorn et al. 9816
7. 10043 Rungia pectinata (L.) Nees W. Nanakorn et al. 10043
8. 12193 Rungia pectinata (L.) Nees W. La-ongsri 26
9. 12809 Rungia pectinata (L.) Nees Serm 38
10. 13894 Rungia pectinata (L.) Nees P. Srisanga 597
11. 15857 Rungia pectinata (L.) Nees P. Srisanga & C. Puff 1056
12. 16373 Rungia pectinata (L.) Nees P. Suksathan 2048
13. 19015 Rungia pectinata (L.) Nees W. Nanakorn et al. 19015
14. 29588 Rungia pectinata (L.) Nees C. Maknoi 1330
15. 35287 Rungia pectinata (L.) Nees Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8086
16. 35443 Rungia pectinata (L.) Nees Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8264
17. 35525 Rungia pectinata (L.) Nees Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8349
18. 36444 Rungia pectinata (L.) Nees P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3088
19. 43277 Rungia pectinata (L.) Nees Zhou Shi-shun 3136
20. 45069 Rungia pectinata (L.) Nees M. Tanaros 471
21. 50545 Rungia pectinata (L.) Nees Li-Jianwu Cx00207
22. 51657 Rungia pectinata (L.) Nees W. La-ongsri & N. Romkham 1330
23. 54908 Rungia pectinata (L.) Nees P. Chantaranothai et al. s.n.
24. 56129 Rungia pectinata (L.) Nees M. Norsaengsri & N. Tathana 8899
25. 59293 Rungia pectinata (L.) Nees Li-Jianwu 235
26. 60290 Rungia pectinata (L.) Nees Zhou Shishun 3136
27. 60214 Rungia pectinata (L.) Nees Yin-Jiantao 1986
28. 60952 Rungia pectinata (L.) Nees Ling Shein Man 087695
29. 60984 Rungia pectinata (L.) Nees Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086613
30. 61602 Rungia pectinata (L.) Nees Ling Shein Man 087211
31. 61663 Rungia pectinata (L.) Nees Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086898
32. 64431 Rungia pectinata (L.) Nees W. Pongamornkul 2980
33. 65685 Rungia pectinata (L.) Nees M. Norsaengsri 10175
34. 65733 Rungia pectinata (L.) Nees M. Norsaengsri 10225
35. 70878 Rungia pectinata (L.) Nees Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 098
36. 71617 Rungia pectinata (L.) Nees Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091053
37. 73261 Rungia pectinata (L.) Nees C. Lakoet 0419
38. 79246 Rungia pectinata (L.) Nees P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-441
39. 80108 Rungia pectinata (L.) Nees Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097136
40. 80373 Rungia pectinata (L.) Nees P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-188
41. 81077 Rungia pectinata (L.) Nees C. Maknoi 7258
42. 82699 Rungia pectinata (L.) Nees C. Maknoi 7600
43. 83859 Rungia pectinata (L.) Nees S. Sawangsawat 573
44. 88405 Rungia pectinata (L.) Nees N. Muangyen 257
45. 88519 Rungia pectinata (L.) Nees N. Muangyen 371
46. 90180 Rungia pectinata (L.) Nees C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-103
47. 90315 Rungia pectinata (L.) Nees C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-238
48. 94590 Rungia pectinata (L.) Nees W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3959
49. 95534 Rungia pectinata (L.) Nees N. Muangyen 1731
50. 98192 Rungia pectinata (L.) Nees C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-072
51. 103877 Rungia pectinata (L.) Nees S. Kamonnate 673
52. 104173 Rungia pectinata (L.) Nees S. Kamonnate 765
53. 104329 Rungia pectinata (L.) Nees S. Kamonnate 899

ปิด

QR code