ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 82660
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Harpullia arborea (Blanco) Radlk.
Family name

ชื่อวงศ์

SAPINDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 7561
Collected date

วันที่เก็บ

29 Mar 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree; flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sukhothai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

23    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 610 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. Nanakorn et al. 610
2. 8572 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. Nanakorn et al. 8572
3. 46407 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. P. Wessumritt & W. Boonchai 59
4. 51085 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. Pongamornkul 2691
5. 51785 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. M. Norsaengsri & N. Tathana 7839
6. 55780 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. M. Norsaengsri 5493
7. 56152 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. M. Norsaengsri & N. Tathana 8922
8. 56965 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2050
9. 68527 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2891
10. 68630 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2994
11. 73165 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. M. Norsaengsri 11335
12. 74908 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. C. Maknoi 6554
13. 77896 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11168
14. 79034 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-230
15. 81732 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. M. Norsaengsri 11767
16. 91105 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3472
17. 95301 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4113
18. 95228 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-267
19. 95386 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4198
20. 104708 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. C. Maknoi 5583
21. 108582 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5184
22. 110435 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5553
23. 110383 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5500

ปิด

QR code