ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 83659
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anacolosa ilicoides Mast.
Family name

ชื่อวงศ์

OLACACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Bunma s.n.
Collected date

วันที่เก็บ

25 Jun 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

36    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3056 Anacolosa ilicoides Mast. W. Nanakorn et al. 3056
2. 8836 Anacolosa ilicoides Mast. W. Nanakorn et al. 8836
3. 9090 Anacolosa ilicoides Mast. W. Nanakorn et al. 9090
4. 9395 Anacolosa ilicoides Mast. W. Nanakorn et al. 9395
5. 11224 Anacolosa ilicoides Mast. S. Watthana & Sucheera 142
6. 14346 Anacolosa ilicoides Mast. W. Pongamornkul, S. Watthana & P. Kumphet 432
7. 14829 Anacolosa ilicoides Mast. P. Suksathan 1745
8. 20569 Anacolosa ilicoides Mast. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1468
9. 21015 Anacolosa ilicoides Mast. M. Norsaengsri 1588
10. 29829 Anacolosa ilicoides Mast. C. Maknoi 1421
11. 37186 Anacolosa ilicoides Mast. C. Maknoi 2068
12. 37801 Anacolosa ilicoides Mast. M. Norsaengsri 3756
13. 38428 Anacolosa ilicoides Mast. C. Maknoi & P. Srisanga 2200
14. 38468 Anacolosa ilicoides Mast. C. Maknoi & P. Srisanga 2240
15. 38580 Anacolosa ilicoides Mast. W. Pongamornkul 2430
16. 46455 Anacolosa ilicoides Mast. W. Pongamornkul 2530
17. 47229 Anacolosa ilicoides Mast. Chusie KY182
18. 59664 Anacolosa ilicoides Mast. T. Khambai 75
19. 59665 Anacolosa ilicoides Mast. T. Khambai 76
20. 59666 Anacolosa ilicoides Mast. T. Khambai 77
21. 59667 Anacolosa ilicoides Mast. T. Khambai 78
22. 59609 Anacolosa ilicoides Mast. T. Khambai 20
23. 59629 Anacolosa ilicoides Mast. T. Khambai 40
24. 59683 Anacolosa ilicoides Mast. T. Khambai 94
25. 67112 Anacolosa ilicoides Mast. W. Pongamornkul 3694
26. 78104 Anacolosa ilicoides Mast. W. Pongamornkul 4449
27. 83648 Anacolosa ilicoides Mast. S. Bunma s.n.
28. 83660 Anacolosa ilicoides Mast. S. Bunma s.n.
29. 82898 Anacolosa ilicoides Mast. M. Norsaengsri 12282
30. 90706 Anacolosa ilicoides Mast. N. Muangyen 968
31. 91001 Anacolosa ilicoides Mast. N. Muangyen 1011
32. 94481 Anacolosa ilicoides Mast. N. Muangyen 1608
33. 105809 Anacolosa ilicoides Mast. Pimsiri PN094
34. 117668 Anacolosa ilicoides Mast. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-038
35. 120683 Anacolosa ilicoides Mast. N. Muangyen 2665
36. 120824 Anacolosa ilicoides Mast. N. Muangyen 2806

ปิด

QR code