ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 86563
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus hirta Vahl
Family name

ชื่อวงศ์

MORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Tanming 786
Collected date

วันที่เก็บ

9 Feb 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1 m high. Figs yellow. In degraded hill evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

118    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1181 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 1181
2. 1953 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 1953
3. 2598 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 2598
4. 4634 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 4634
5. 4746 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 4746
6. 7545 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 7545
7. 7703 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 7703
8. 9004 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 9004
9. 9746 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 9746
10. 9274 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 9074
11. 9369 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 9369
12. 11076 Ficus hirta Vahl W. Pongamornkul 94
13. 9465 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 9465
14. 9466 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 9466
15. 9538 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 9538
16. 11442 Ficus hirta Vahl W. Pongamornkul 166
17. 12540 Ficus hirta Vahl P. Srisanga 301
18. 27859 Ficus hirta Vahl K. Wangwasit 050615-1
19. 28482 Ficus hirta Vahl Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-12C
20. 30321 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1276
21. 31199 Ficus hirta Vahl P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2874
22. 32251 Ficus hirta Vahl J.F. Maxwell 06-500
23. 35624 Ficus hirta Vahl Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8460
24. 42591 Ficus hirta Vahl P. Chantaranothai et al. 570
25. 42592 Ficus hirta Vahl P. Chantaranothai et al. 913
26. 43555 Ficus hirta Vahl S. Gardner & P. Tippayasri ST1427
27. 44488 Ficus hirta Vahl Zhou Shi-shun 2964
28. 45047 Ficus hirta Vahl M. Tanaros 449
29. 45643 Ficus hirta Vahl D. Khrueasan MS846
30. 46544 Ficus hirta Vahl M. Norsaengsri 3515
31. 50502 Ficus hirta Vahl Li-Jianwu Cx00067
32. 52274 Ficus hirta Vahl W. La-ongsri & N. Romkham 1516
33. 53481 Ficus hirta Vahl Yin-Jiantao 1290
34. 53557 Ficus hirta Vahl Yin-Jiantao 1246
35. 53820 Ficus hirta Vahl C. Maknoi 3101
36. 55157 Ficus hirta Vahl P. Chantaranothai et al. 570
37. 58369 Ficus hirta Vahl K. Chanta 17
38. 58584 Ficus hirta Vahl M. Norsaengsri & N. Tathana 9619
39. 58834 Ficus hirta Vahl Zhou-Shishun 3377
40. 59112 Ficus hirta Vahl Yin-Jiantao 1857
41. 59998 Ficus hirta Vahl W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2158
42. 60204 Ficus hirta Vahl Zhou Shishun 2964
43. 64410 Ficus hirta Vahl W. Pongamornkul 2959
44. 65225 Ficus hirta Vahl K. Srithi s.n.
45. 65759 Ficus hirta Vahl M. Norsaengsri 10251
46. 67007 Ficus hirta Vahl W. Pongamornkul 3589
47. 67828 Ficus hirta Vahl M. Norsaengsri 10508
48. 67845 Ficus hirta Vahl M. Norsaengsri 10525
49. 68719 Ficus hirta Vahl M. Norsaengsri 10630
50. 69357 Ficus hirta Vahl Zhou-Shishun 6730
51. 69581 Ficus hirta Vahl Zhou-Shishun 7036
52. 71960 Ficus hirta Vahl Ratchuporn Spanuchat s.n.
53. 72839 Ficus hirta Vahl M. Norsaengsri 10952
54. 73480 Ficus hirta Vahl C. Lakoet 0640
55. 73770 Ficus hirta Vahl W. Pongamornkul 04180
56. 73920 Ficus hirta Vahl M. Norsaengsri 11450
57. 74006 Ficus hirta Vahl K. Khwan 107
58. 74315 Ficus hirta Vahl Zhou-Shishun 7391
59. 74478 Ficus hirta Vahl Zhou-Shishun 8361
60. 75270 Ficus hirta Vahl Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2472
61. 75645 Ficus hirta Vahl W. Tanming 533
62. 75724 Ficus hirta Vahl W. Pongamornkul 4309
63. 75847 Ficus hirta Vahl Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095150
64. 77649 Ficus hirta Vahl M. Norsaengsri 11573
65. 78923 Ficus hirta Vahl W. Tanming 190
66. 79129 Ficus hirta Vahl P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-324
67. 78897 Ficus hirta Vahl W. Tanming 29
68. 78898 Ficus hirta Vahl W. Tanming 62
69. 78899 Ficus hirta Vahl W. Tanming 30
70. 78900 Ficus hirta Vahl W. Tanming 32
71. 78908 Ficus hirta Vahl W. Tanming 64
72. 78916 Ficus hirta Vahl W. Tanming 146
73. 80402 Ficus hirta Vahl P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-217
74. 80768 Ficus hirta Vahl K. Phoutthavong et al. 542
75. 82055 Ficus hirta Vahl M. Norsaengsri 12088
76. 82253 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 9074
77. 82917 Ficus hirta Vahl M. Norsaengsri 12301
78. 83084 Ficus hirta Vahl W. Pongamornkul 4619
79. 86042 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-046
80. 86082 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-086
81. 86185 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-189
82. 86579 Ficus hirta Vahl W. Tanming 802
83. 86584 Ficus hirta Vahl W. Tanming 807
84. 86567 Ficus hirta Vahl W. Tanming 790
85. 87434 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-276
86. 89074 Ficus hirta Vahl N. Muangyen 665
87. 89303 Ficus hirta Vahl W. Pongamornkul 5403
88. 89389 Ficus hirta Vahl W. Pongamornkul 5489
89. 91913 Ficus hirta Vahl N. Muangyen 1281
90. 92470 Ficus hirta Vahl W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3942
91. 92707 Ficus hirta Vahl W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-098
92. 93259 Ficus hirta Vahl N. Turreira Garcia 533
93. 94160 Ficus hirta Vahl W. Pongamornkul 5860
94. 94309 Ficus hirta Vahl N. Muangyen 1437
95. 94458 Ficus hirta Vahl N. Muangyen 1585
96. 98333 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-213
97. 98291 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-171
98. 98242 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-122
99. 98497 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-377
100. 98645 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-122
101. 98663 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-140
102. 98814 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-291
103. 100812 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-415
104. 101104 Ficus hirta Vahl W. Pongamornkul 6125
105. 104318 Ficus hirta Vahl S. Kamonnate 885
106. 104587 Ficus hirta Vahl W. Pongamornkul 6364
107. 107320 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-082
108. 108498 Ficus hirta Vahl T. Choopan et al. 2017-169
109. 109712 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-282
110. 110812 Ficus hirta Vahl N. Muangyen 2025
111. 111106 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-054
112. 111201 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-149
113. 113400 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-101
114. 113412 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-113
115. 113494 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-195
116. 113634 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-335
117. 113674 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-375
118. 113782 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-032

ปิด

QR code