ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 88908
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetrastigma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 8509
Collected date

วันที่เก็บ

27 Jan 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber, fruits green, glaucous.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sukhothai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

80    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 371 Tetrastigma sp. W. Nanakorn et al. 371
2. 30205 Tetrastigma sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-3-79B
3. 35767 Tetrastigma sp. C. Maknoi 1699
4. 39859 Tetrastigma sp. M. Norsaengsri 4966
5. 46781 Tetrastigma sp. M. Tanaros 182
6. 50893 Tetrastigma sp. S. Watthana 3625
7. 51756 Tetrastigma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7810
8. 59199 Tetrastigma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9736
9. 75347 Tetrastigma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095046
10. 75525 Tetrastigma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095238
11. 79230 Tetrastigma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-425
12. 79239 Tetrastigma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-434
13. 81106 Tetrastigma sp. C. Maknoi 7287
14. 81107 Tetrastigma sp. C. Maknoi 7288
15. 81029 Tetrastigma sp. C. Maknoi 7210
16. 81048 Tetrastigma sp. C. Maknoi 7229
17. 81220 Tetrastigma sp. C. Maknoi 7402
18. 81361 Tetrastigma sp. C. Maknoi 7543
19. 81744 Tetrastigma sp. M. Norsaengsri 11779
20. 81900 Tetrastigma sp. M. Norsaengsri 11934
21. 81955 Tetrastigma sp. M. Norsaengsri 11988
22. 82085 Tetrastigma sp. M. Norsaengsri 12117
23. 82118 Tetrastigma sp. M. Norsaengsri 12150
24. 82669 Tetrastigma sp. C. Maknoi 7570
25. 83251 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 4786
26. 82877 Tetrastigma sp. M. Norsaengsri 12261
27. 83747 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2774
28. 83764 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2791
29. 85082 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3317
30. 86161 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-165
31. 86636 Tetrastigma sp. W. Tanming 859
32. 88798 Tetrastigma sp. C. Maknoi 8400
33. 88842 Tetrastigma sp. C. Maknoi 8443
34. 88865 Tetrastigma sp. C. Maknoi 8466
35. 88538 Tetrastigma sp. N. Muangyen 390
36. 89307 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 5407
37. 89318 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 5418
38. 89388 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 5488
39. 89713 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 5699
40. 90263 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-186
41. 90327 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-250
42. 90333 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-256
43. 90334 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-257
44. 91161 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3528
45. 92692 Tetrastigma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-083
46. 92693 Tetrastigma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-084
47. 95195 Tetrastigma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-234
48. 96063 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4247
49. 96226 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4411
50. 96581 Tetrastigma sp. C. Glamwaewwong 097/60
51. 97126 Tetrastigma sp. P. Phaosrichai 510
52. 97486 Tetrastigma sp. C. Maknoi 5449
53. 98749 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-226
54. 98626 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-103
55. 98812 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-289
56. 98848 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-325
57. 100731 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-334
58. 100733 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-336
59. 100797 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-400
60. 104201 Tetrastigma sp. S. Kamonnate 736
61. 104526 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 6303
62. 105168 Tetrastigma sp. C. Maknoi 6404
63. 105296 Tetrastigma sp. C. Maknoi 6532
64. 105586 Tetrastigma sp. C. Maknoi 7014
65. 106027 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 6503
66. 106406 Tetrastigma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 861
67. 106995 Tetrastigma sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 707
68. 107355 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-118
69. 108637 Tetrastigma sp. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5239
70. 111063 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-012
71. 111228 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-176
72. 111256 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-204
73. 111468 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-416
74. 111646 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-169
75. 111647 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-170
76. 111660 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-183
77. 112770 Tetrastigma sp. N. Muangyen 2257
78. 113458 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-159
79. 113594 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-295
80. 113786 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-036

ปิด

QR code