ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 8944
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acorus calamus L.
Family name

ชื่อวงศ์

ACORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 8944
Collected date

วันที่เก็บ

8 Apr 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb on rock by stream.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 868 Acorus calamus L. W. Nanakorn et al. 868
2. 8816 Acorus calamus L. W. Nanakorn et al. 8816
3. 10529 Acorus calamus L. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 190
4. 11347 Acorus calamus L. W. Pongamornkul 124
5. 16797 Acorus calamus L. P. Srisanga 1274
6. 19390 Acorus calamus L. C. Glamwaewwong 21
7. 27446 Acorus calamus L. P. Kumphet sn. 130
8. 28311 Acorus calamus L. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220804-16
9. 30397 Acorus calamus L. W. Pongamornkul 1905
10. 31202 Acorus calamus L. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2877
11. 33106 Acorus calamus L. Warintorn K. 07-090
12. 33393 Acorus calamus L. Jatupol K. 08-174
13. 34262 Acorus calamus L. W. Pongamornkul 1620
14. 35968 Acorus calamus L. Jatupol K. 08-309
15. 36628 Acorus calamus L. C. Maknoi 1948
16. 52202 Acorus calamus L. W. La-ongsri & N. Romkham 1444
17. 52219 Acorus calamus L. W. La-ongsri & N. Romkham 1461
18. 52263 Acorus calamus L. W. La-ongsri & N. Romkham 1505
19. 62484 Acorus calamus L. Romklao Botanical Garden 0424/2555
20. 65130 Acorus calamus L. K. Srithi 52
21. 66256 Acorus calamus L. W. Pongamornkul 3294
22. 70592 Acorus calamus L. Khin Myo Htwe 032666
23. 70126 Acorus calamus L. N. Muangyen 0013
24. 71908 Acorus calamus L. J. Towaranonte s.n.
25. 73657 Acorus calamus L. W. Pongamornkul 04067
26. 78397 Acorus calamus L. V. Nguanchoo 198
27. 89312 Acorus calamus L. W. Pongamornkul 5412
28. 92531 Acorus calamus L. W. Pongamornkul 5334
29. 102514 Acorus calamus L. V. Nguanchoo 764

ปิด

QR code