ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 95699
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke
Family name

ชื่อวงศ์

OLEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Siriporn Pomnat PN031
Collected date

วันที่เก็บ

6 Jul 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

20    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3658 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke W. Nanakorn et al. 3658
2. 5232 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke W. Nanakorn et al. 5232
3. 8905 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke W. Nanakorn et al. 8905
4. 9044 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke W. Nanakorn et al. 9044
5. 38035 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke M. Norsaengsri & C. Lakoet 3690
6. 43317 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke Wipawan Parimontaonsakul 001
7. 46183 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke N. Romkham 271
8. 50993 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke M. Norsaengsri 5344
9. 53200 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7668
10. 52196 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke W. La-ongsri & N. Romkham 1438
11. 52417 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke W. Nanakorn et al. 951.1
12. 60068 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2229
13. 68255 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke C. Maknoi 4360
14. 68317 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke C. Maknoi 4420
15. 72053 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke W. Pongamornkul 03933
16. 72703 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke C. Maknoi 4938
17. 86547 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke W. Tanming 770
18. 108644 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5248
19. 110683 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke N. Muangyen 1889
20. 113240 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3933

ปิด

QR code