ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 33501 Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. ACTINIDIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-076803 Kochi/Japan
2 106064 Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. ACTINIDIACEAE Kenji Inoue s.n. japan
3 57342 Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. ACTINIDIACEAE N. Takeuchi FOK-613594 Kochi/Japan
4 96894 Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. ACTINIDIACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-054319 Japan
5 33770 Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. ACTINIDIACEAE K. Takeuchi FOK-613594 Kochi/Japan
6 4960 Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. ACTINIDIACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri J.131 Kyoto/Japan
7 26904 Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. ACTINIDIACEAE M. Nomura FOK-611724 Kochi/Japan
8 51979 Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. ACTINIDIACEAE K. Kamimura FOK-056534 Kochi/Japan
9 26466 Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. ACTINIDIACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066590 Kochi/Japan
10 64334 Actinidia callosa Lindl. ACTINIDIACEAE Li-Jianwu 1028 Yunnan/China
11 36991 Actinidia chinensis L. ACTINIDIACEAE P. Srisanga 3211 Chiang Mai/Thailand
12 109029 Actinidia chinensis Planch. var. setosa Li ACTINIDIACEAE C.M.Wang, C.H.Chen 06707 Taiwan
13 64331 Actinidia henryi Dunn ACTINIDIACEAE Li-Jianwu 1031 Yunnan/China
14 33001 Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Maxim. ACTINIDIACEAE M. Furusawa et al. FOK-074454 Kochi/Japan
15 26494 Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Maxim. ACTINIDIACEAE T. Matsumoto et al. FOK-066720 Kochi/Japan
16 32413 Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Maxim. ACTINIDIACEAE Kazumi Fujikawa 97014 Japan
17 52007 Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Maxim. ACTINIDIACEAE T. Nakamura, K. Yamaoka et al. FOK-056576 Kochi/Japan
18 26891 Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Maxim. ACTINIDIACEAE K. Takeuchi FOK-612239 Kochi/Japan
19 96896 Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Maxim. ACTINIDIACEAE T. Hosokawa FOK-609243 Japan
20 26311 Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Maxim. ACTINIDIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-057234 Kochi/Japan
21 32484 Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Maxim. ACTINIDIACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-067055 Kochi/Japan
22 96895 Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Maxim. ACTINIDIACEAE T. Nakamura et al. FOK-057760 Japan
23 57477 Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Maxim. ACTINIDIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-067243 Kochi/Japan
24 32442 Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Maxim. ACTINIDIACEAE K. Kuroiwa FOK-008129 Kochi/Japan
25 84124 Actinidia rubricaulis Dunn ACTINIDIACEAE W. Pongamornkul 4910 Chiang Mai/Thailand
26 35107 Actinidia rubricaulis Dunn ACTINIDIACEAE W. Pongamornkul 2185 Mae Hong Son/Thailand
27 51998 Actinidia rufa (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. ACTINIDIACEAE H. Sada et al. FOK-060295 Kochi/Japan
28 58692 Actinidia sp. ACTINIDIACEAE Zhou-Shishun 3900 Yunnan/China
29 58963 Actinidia sp. ACTINIDIACEAE Li-Jianwu 475 Laos
30 25469 Actinidia sp. ACTINIDIACEAE M. Norsaengsri 287 Chiang Mai/Thailand
31 40815 Actinidia sp. ACTINIDIACEAE P. Phonsena, Chausook W. & Loetsombunsuk N. 5748 Phetchaburi/Thailand
32 43359 Actinidia sp. ACTINIDIACEAE Zhou Shi-shun 3900 Yunnan/China
33 9397 Actinidia sp. ACTINIDIACEAE W. Nanakorn et al. 9397 Chiang Mai/Thailand
34 75551 Actinidia umbelloides C.F.Liang ACTINIDIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094492 Chin State/Myanmar
35 56448 Actinidia umbelloides C.F.Liang ACTINIDIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051179 Chin State/Myanmar
36 68868 Actinidia umbelloides C.F.Liang ACTINIDIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089511 Chin State/Myanmar
37 53094 Saurauia griffithii Dyer var. annamica Gagnep ACTINIDIACEAE Yin-Jiantao 1357 Yunnan/China
38 32017 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE Pranee Palee 957 Chiang Rai/Thailand
39 54025 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8203 Chiang Mai/Thailand
40 30128 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE S. Watthana 2399 Chiang Mai/Thailand
41 80136 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097008 Chin State/Myanmar
42 80135 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097475 Chin State/Myanmar
43 80134 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097567 Chin State/Myanmar
44 76373 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094284 Chin State/Myanmar
45 60487 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE Ling Shein Man 087935 Chin State/Myanmar
46 62038 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087448 Chin State/Myanmar
47 75112 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2504 Houa Phan/Laos
48 74086 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE Zhou-Shishun 7272 Yunnan/China
49 38599 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE W. Pongamornkul 2449 Chiang Rai/Thailand
50 69900 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053084 Chin State/Myanmar
51 69154 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089215 Chin State/Myanmar
52 68813 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089639 Chin State/Myanmar
53 68793 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089616 Chin State/Myanmar
54 118977 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE K. Inthamma 564 Phitsanulok/Thailand
55 79610 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 383 Kachin State/Myanmar
56 6381 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE W. Nanakorn et al. 6381 Chiang Mai/Thailand
57 107403 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-169 Phongsali/Laos
58 109574 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE S. Wanchan 25 Chiang Mai/Thailand
59 111637 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-160 Xiangkhouang/Laos
60 111736 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-256 Xiangkhouang/Laos
61 111746 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-266 Xiangkhouang/Laos
62 61523 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE Ling Shein Man 087090 Chin State/Myanmar
63 6629 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE W. Nanakorn et al. 6629 Chiang Mai/Thailand
64 107402 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-168 Phongsali/Laos
65 113924 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-174 Phongsali/LAOS
66 5840 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE W. Nanakorn et al. 5840 Chiang Mai/Thailand
67 4409 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE W. Nanakorn et al. 4409 Chiang Mai/Thailand
68 833 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE W. Nanakorn et al. 833 Chiang Mai/Thailand
69 118393 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE K. Inthamma 292 Uttaradit/Thailand
70 118420 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE K. Inthamma 319 Phitsanulok/Thailand
71 113595 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-296 Phongsali/LAOS
72 101267 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE N. Muangyen AKN 012 Chiang Mai/Thailand
73 90227 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-150 Luang Prabang/Laos
74 47119 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE Chusie KY309 Mae Hong Son/Thailand
75 95662 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE Chusie & Trithip Sukho KK046 Nan/Thailand
76 21167 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2041 Nan/Thailand
77 98544 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-021 Luang Prabang/Laos
78 9554 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE W. Nanakorn et al. 9554 Chiang Mai/Thailand
79 15267 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE P. Srisanga 982 Nan/Thailand
80 10368 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 45 Chiang Mai/Thailand
81 101309 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE S. Wanchan 25 Chiang Mai/Thailand
82 12209 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE W. La-ongsri 42 Chiang Mai/Thailand
83 101967 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE Phiangphak Sukkharak 22 Chiang Mai/Thailand
84 103673 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-07 Chiang Mai/Thailand
85 11116 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE L. Averyanov, N.Q. Binh, N.V. Duy, P.K. Loc VH2785 Lam Dong/Vietnam
86 104511 Saurauia napaulensis DC. ACTINIDIACEAE W. Pongamornkul 6288 Chiang Mai/Thailand
87 60390 Saurauia napaulensis DC. var. montana C.F.Liang & Y.S.Wang ACTINIDIACEAE Wang Hong 7985 Yunnan/China
88 17279 Saurauia pentapetala (Jack) Hoogland ACTINIDIACEAE P. Suksathan 2588 Phangnga/Thailand
89 51835 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7890 Chiang Rai/Thailand
90 29598 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE C. Maknoi 1340 Chiang Mai/Thailand
91 51048 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE W. Pongamornkul 2654 Chiang Mai/Thailand
92 23174 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE P. Srisanga 2554 Nan/Thailand
93 1796 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE W. Nanakorn et al. 1796 Chiang Mai/Thailand
94 9135 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE W. Nanakorn et al. 9135 Chiang Mai/Thailand
95 9570 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE W. Nanakorn et al. 9570 Chiang Mai/Thailand
96 10934 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE W. Pongamornkul 60 Chiang Mai/Thailand
97 11742 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE W. Pongamornkul 271 Chiang Mai/Thailand
98 14324 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE P. Kumphet, S. Watthana, W. Pongamornkul 410 Chiang Mai/Thailand
99 14468 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE S. Watthana 362 Chiang Rai/Thailand
100 30093 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE S. Watthana 2364 Chiang Rai/Thailand