ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 72981 Achyranthes ancistrophora C.C.Towns. AMARANTHACEAE M. Norsaengsri 10762 Mae Hong Son/Thailand
2 75989 Achyranthes ancistrophora C.C.Towns. AMARANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095385 Chin State/Myanmar
3 80614 Achyranthes ancistrophora C.C.Towns. AMARANTHACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3116 Phayao/Thailand
4 64197 Achyranthes ancistrophora C.C.Towns. AMARANTHACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2599 Phayao/Thailand
5 62812 Achyranthes ancistrophora C.C.Towns. AMARANTHACEAE M. Norsaengsri 10024 Mae Hong Son/Thailand
6 73366 Achyranthes ancistrophora C.C.Towns. AMARANTHACEAE C. Lakoet 0524 Mae Hong Son/Thailand
7 55322 Achyranthes aspera L. var. rubro-fusca Wight AMARANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8279 Chiang Rai/Thailand
8 7749 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE W. Nanakorn et al. 7749 Lamphun/Thailand
9 98526 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-003 Luang Prabang/Laos
10 87493 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-335 Sainyabuli/Laos
11 60981 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086616 Chin State/Myanmar
12 41537 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 144 Rayong/Thailand
13 53749 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE C. Maknoi 3030 Phitsanulok/Thailand
14 53999 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE KKU Staff. s.n. Khon Kaen/Thailand
15 51209 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE M. Norsaengsri 2627 Khon Kaen/Thailand
16 88595 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 446 Maha Sarakham/Thailand
17 40202 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE M. Norsaengsri 5390 Khon Kaen/Thailand
18 44449 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE Zhou Shi-shun 3156 Yunnan/China
19 46921 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE M. Tanaros 394 Chumphon/Thailand
20 47070 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE C. Maknoi 3560 Phetchabun/Thailand
21 98634 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-111 Luang Prabang/Laos
22 10125 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE S. Watthana 45 Chiang Mai/Thailand
23 67160 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE Jatupol K. & C. Maknoi 563 Lampang/Thailand
24 104346 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE S. Kamonnate 921 Chiang Mai/Thailand
25 54000 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Phetchabun/Thailand
26 44914 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE Piyawan Winichainan HN1011 Chiang Mai/Thailand
27 55468 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8456 Loei/Thailand
28 61408 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE Law Shein 088353 Chin State/Myanmar
29 39225 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE M. Norsaengsri 4312 Khon Kaen/Thailand
30 69077 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089332 Magway/Myanmar
31 67147 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE Jatupol K. & C. Maknoi 550 Lampang/Thailand
32 110315 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5432 Kanchanaburi/THAILAND
33 88474 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE N. Muangyen 326 Phayao/Thailand
34 111578 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-101 Xiangkhouang/Laos
35 33127 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE Warintorn K. 07-111 Chiang Mai/Thailand
36 88581 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 432 Maha Sarakham/Thailand
37 74125 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE Zhou-Shishun 7324 Yunnan/China
38 5360 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE W. Nanakorn et al. 5360 Chiang Mai/Thailand
39 80296 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-112 Shan State/Myanmar
40 33322 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE Jatupol K. 07-103 Chiang Mai/Thailand
41 110980 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE K. Kertsawang 4549 Surin/THAILAND
42 92133 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021252 Mandalay/Myanmar
43 71888 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
44 94265 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE N. Muangyen 1393 Surin/Thailand
45 33943 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE J.F. Maxwell 07-716 Chiang Rai/Thailand
46 73344 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE C. Lakoet 0502 Mae Hong Son/Thailand
47 87696 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE Saensouk et al. 82 Maha Sarakham/Thailand
48 61677 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086863 Chin State/Myanmar
49 42278 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE Zhou Shi-shun 2107 Yunnan/China
50 90115 Achyranthes aspera Linn. AMARANTHACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-38 Luang Prabang/Laos
51 17366 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE M. Norsaengsri 918 Chiang Rai/Thailand
52 61045 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086747 Chin State/Myanmar
53 13881 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE M. Norsaengsri 584 Nan/Thailand
54 61111 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086552 Chin State/Myanmar
55 13718 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE P. Suksathan 1489 Chiang Mai/Thailand
56 50102 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE T. Shimizu & M. Hutoh T-10236 Chiang Mai/Thailand
57 50068 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE K. Iwatsuki, N. Fukuoka & A. Chintayungkun T-9676 Chiang Rai/Thailand
58 50107 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-338 Loei/Thailand
59 50099 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh & D. Chaiglom T-11635 Phitsanulok/Thailand
60 37328 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE J.F. Maxwell 06-739 Chiang Rai/Thailand
61 23599 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE P. Srisanga 2608 Nan/Thailand
62 53167 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1480 Yunnan/China
63 35551 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8379 Mae Hong Son/Thailand
64 95855 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE N. Muangyen 1811 Tak/Thailand
65 50101 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom & A. Nalamphoon T-11520 Phitsanulok/Thailand
66 50036 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE M. Tagawa, T. Shimizu, M. Hutoh, H. Koyama & A. Nalamphoon T-9875 Chiang Mai/Thailand
67 61142 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086575 Chin State/Myanmar
68 27538 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE C. Maknoi 725 Loei/Thailand
69 80527 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-342 Shan State/Myanmar
70 2390 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE W. Nanakorn et al. 2390 Chiang Mai/Thailand
71 80132 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097553 Chin State/Myanmar
72 4599 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE W. Nanakorn et al. 4599 Chiang Mai/Thailand
73 60268 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE Wang Hong 8341 Yunnan/China
74 78202 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE V. Nguanchoo 320 Chiang Mai/Thailand
75 40399 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE C. Maknoi 2770 Loei/Thailand
76 108729 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE C.H.Chen, C.M. Wang, S.Y.Hsu & C.Y.Cheng 05136 Taiwan
77 60424 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE Wang Hong 8339 Yunnan/China
78 10632 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE P. Srisanga, D.D. Tirvengadum & C. Glamwaewwong 234 Nan/Thailand
79 4022 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE W. Nanakorn et al. 4022 Loei/Thailand
80 7604 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE W. Nanakorn et al. 7604 Chiang Mai/Thailand
81 9714 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE W. Nanakorn et al. 9714 Chiang Mai/Thailand
82 78208 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE V. Nguanchoo 330 Chiang Mai/Thailand
83 10287 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE W. Nanakorn et al. 10287 Chiang Mai/Thailand
84 12236 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE Serm 144 Chiang Mai/Thailand
85 68398 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE C. Maknoi 4501 Phitsanulok/Thailand
86 102566 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE V. Nguanchoo 824 Nan/Thailand
87 12251 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE P. Srisanga 276 Nan/Thailand
88 78361 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE V. Nguanchoo 128 Chiang Mai/Thailand
89 4516 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE W. Nanakorn et al. 4516 Chiang Mai/Thailand
90 60372 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE Wang Hong 8337 Yunnan/China
91 96897 Achyranthes bidentata Blume var. japonica Miq. AMARANTHACEAE S. Kobayashi and Y. Kurahashi FOK-074067 Laos
92 32954 Achyranthes bidentata Blume var. japonica Miq. AMARANTHACEAE M. Furusawa et al. FOK-074190 Kochi/Japan
93 54258 Achyranthes bidentata Blume var. tomentosa (Honda) Hara AMARANTHACEAE N. Kuroiwa et al. FOk-074869 Kochi/Japan
94 32455 Achyranthes bidentata Blume var. tomentosa (Honda) Hara AMARANTHACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-059886 Kochi/Japan
95 47590 Achyranthes bidentata Blume var. tomentosa (Honda) Hara AMARANTHACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, H. Fukuhara, A. Sakamota et al. FOK-070016 Kochi/Japan
96 47748 Achyranthes bidentata Blume var. tomentosa (Honda) Hara AMARANTHACEAE M. Nomura FOK-606434 Kochi/Japan
97 65164 Achyranthes longifolia (Makino) Makino AMARANTHACEAE K. Srithi 14 Nan/Thailand
98 80131 Achyranthes longifolia (Makino) Makino AMARANTHACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097663 Chin State/Myanmar
99 94406 Achyranthes sp. AMARANTHACEAE N. Muangyen 1533 Ubon Ratchathani/Thailand
100 61416 Achyranthes sp. AMARANTHACEAE Law Shein 088343 Chin State/Myanmar