ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 78208 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE V. Nguanchoo 330 Chiang Mai/Thailand
102 78202 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE V. Nguanchoo 320 Chiang Mai/Thailand
103 2390 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE W. Nanakorn et al. 2390 Chiang Mai/Thailand
104 80132 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097553 Chin State/Myanmar
105 50101 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom & A. Nalamphoon T-11520 Phitsanulok/Thailand
106 15722 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE P. Suksathan & David J. Middleton 1824 Chiang Mai/Thailand
107 4022 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE W. Nanakorn et al. 4022 Loei/Thailand
108 126646 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10009 Chiang Mai/THAILAND
109 4516 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE W. Nanakorn et al. 4516 Chiang Mai/Thailand
110 50102 Achyranthes bidentata Blume AMARANTHACEAE T. Shimizu & M. Hutoh T-10236 Chiang Mai/Thailand
111 96897 Achyranthes bidentata Blume var. japonica Miq. AMARANTHACEAE S. Kobayashi and Y. Kurahashi FOK-074067 Laos
112 32954 Achyranthes bidentata Blume var. japonica Miq. AMARANTHACEAE M. Furusawa et al. FOK-074190 Kochi/Japan
113 32455 Achyranthes bidentata Blume var. tomentosa (Honda) Hara AMARANTHACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-059886 Kochi/Japan
114 47748 Achyranthes bidentata Blume var. tomentosa (Honda) Hara AMARANTHACEAE M. Nomura FOK-606434 Kochi/Japan
115 47590 Achyranthes bidentata Blume var. tomentosa (Honda) Hara AMARANTHACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, H. Fukuhara, A. Sakamota et al. FOK-070016 Kochi/Japan
116 54258 Achyranthes bidentata Blume var. tomentosa (Honda) Hara AMARANTHACEAE N. Kuroiwa et al. FOk-074869 Kochi/Japan
117 80131 Achyranthes longifolia (Makino) Makino AMARANTHACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097663 Chin State/Myanmar
118 65164 Achyranthes longifolia (Makino) Makino AMARANTHACEAE K. Srithi 14 Nan/Thailand
119 102498 Achyranthes sp. AMARANTHACEAE V. Nguanchoo 746 Nan/Thailand
120 61416 Achyranthes sp. AMARANTHACEAE Law Shein 088343 Chin State/Myanmar
121 116555 Achyranthes sp. AMARANTHACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-179 Xaignabouri/LAOS
122 129117 Achyranthes sp. AMARANTHACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2664 Chiang Mai/THAILAND
123 105000 Achyranthes sp. AMARANTHACEAE C. Maknoi 6189 Phetchabun/Thailand
124 105205 Achyranthes sp. AMARANTHACEAE C. Maknoi 6441 Phetchabun/Thailand
125 61217 Achyranthes sp. AMARANTHACEAE Ling Shein Man 087973 Chin State/Myanmar
126 116578 Achyranthes sp. AMARANTHACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-202 Xaignabouri/LAOS
127 27737 Achyranthes sp. AMARANTHACEAE C. Maknoi 923 Loei/Thailand
128 79203 Achyranthes sp. AMARANTHACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-398 Xaignabouri/Laos
129 120854 Achyranthes sp. AMARANTHACEAE N. Muangyen 2836 Kanchanaburi/Thailand
130 123328 Achyranthes sp. AMARANTHACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-322 Phongsaly/LAOS
131 60725 Achyranthes sp. AMARANTHACEAE Ling Shein Man 087832 Chin State/Myanmar
132 94406 Achyranthes sp. AMARANTHACEAE N. Muangyen 1533 Ubon Ratchathani/Thailand
133 80549 Achyranthes sp. AMARANTHACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-364 Shan State/Myanmar
134 123329 Achyranthes sp. AMARANTHACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-323 Phongsaly/LAOS
135 123123 Achyranthes sp. AMARANTHACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-117 Phongsaly /LAOS
136 41941 Aerva glabrata Hook.f. AMARANTHACEAE Wang Hong 3636 Yunnan/China
137 52839 Aerva glabrata Hook.f. AMARANTHACEAE Yin-Jiantao 1799 Yunnan/China
138 74533 Aerva glabrata Hook.f. AMARANTHACEAE Zhou-Shishun 7839 Yunnan/China
139 92134 Aerva javanica (Burm.f.) Juss. ex Schult. AMARANTHACEAE N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe & Kyaw Kine 028806 Mandalay/Myanmar
140 83397 Aerva lanata (L.) Juss. AMARANTHACEAE Ubonwan Upho UBON 1304 Pattani/THAILAND
141 13503 Aerva leucura Moq. AMARANTHACEAE Burgoyne, P.M. & Snow N. 4716 Northwest/South Africa
142 13555 Aerva leucura Moq. AMARANTHACEAE Burgoyne, P.M. & Snow N. 4806 Northwest/South Africa
143 55741 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8541 Loei/Thailand
144 60630 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE Ling Shein Man 088017 Chin State/Myanmar
145 98428 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-308 Luang Prabang/Laos
146 98478 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-358 Luang Prabang/Laos
147 89597 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE W. Pongamornkul 5616 Chiang Mai/Thailand
148 80645 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3147 Chiang Rai/Thailand
149 101759 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 047 Chiang Mai/Thailand
150 41000 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE K. Kertsawang 916 Mae Hong Son/Thailand
151 56719 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1909 Nan/Thailand
152 101292 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE S. Wanchan 02 Chiang Mai/Thailand
153 74823 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE Zhou-Shishun 8350 Yunnan/China
154 80130 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097679 Chin State/Myanmar
155 55811 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE P. Chantaranothai et al. 1556 Sakon Nakhon/Thailand
156 60780 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE Ling Shein Man 088238 Chin State/Myanmar
157 84118 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE W. Pongamornkul 4904 Chiang Mai/Thailand
158 51643 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1316 Nan/Thailand
159 48635 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7386 Chiang Rai/Thailand
160 74141 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE Zhou-Shishun 7343 Yunnan/China
161 55820 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE S. Mattapha 527 Tak/Thailand
162 93601 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5784 Chiang Mai/Thailand
163 95628 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE W. Pongamornkul 5989 Chiang Mai/Thailand
164 92401 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3874 Lampang/Thailand
165 51655 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1328 Nan/Thailand
166 95922 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE N. Muangyen 1878 Kanchanaburi/Thailand
167 90252 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-175 Luang Prabang/Laos
168 90480 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-402 Luang Prabang/Laos
169 89130 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE N. Muangyen 721 Phayao/Thailand
170 72974 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE M. Norsaengsri 10755 Mae Hong Son/Thailand
171 56138 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8908 Chiang Rai/Thailand
172 72070 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE W. Pongamornkul 03950 Mae Hong Son/Thailand
173 90082 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-5 Luang Prabang/Laos
174 83185 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE W. Pongamornkul 4721 Chiang Mai/Thailand
175 81951 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE M. Norsaengsri 11984 Chiang Rai/Thailand
176 50027 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-317 Loei/Thailand
177 81893 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE M. Norsaengsri 11927 Lampang/Thailand
178 81813 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE M. Norsaengsri 11847 Chiang Rai/Thailand
179 65430 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2643 Chiang Rai/Thailand
180 50028 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-1987 Loei/Thailand
181 73368 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE C. Lakoet 0526 Mae Hong Son/Thailand
182 72905 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE M. Norsaengsri 10686 Mae Hong Son/Thailand
183 88390 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE N. Muangyen 242 Chiang Rai/Thailand
184 98148 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-028 Luang Prabang/Laos
185 53008 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7578 Khon Kaen/Thailand
186 69763 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE Nobuyuki Tanaka & Tomohisa Yukawa 082015 Chin State/Myanmar
187 120902 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE N. Muangyen 2884 Ubon Ratchathani/Thailand
188 64191 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2593 Phayao/Thailand
189 120881 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE N. Muangyen 2863 Kanchanaburi/Thailand
190 16489 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE P. Suksathan 2162 Chiang Mai/Thailand
191 63851 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE P. Thongson 36 Loei/Thailand
192 116173 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6825 Chiang Mai/Thailand
193 61648 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086913 Magway/Myanmar
194 69635 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE V. Nguanchoo 171 Chiang Mai/Thailand
195 8793 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE W. Nanakorn et al. 8793 Chiang Mai/Thailand
196 22200 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE P. Srisanga 2260 Nan/Thailand
197 70571 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021386 Mandalay/Myanmar
198 113172 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6775 Uttaradit/Thailand
199 62807 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE M. Norsaengsri 10019 Mae Hong Son/Thailand
200 61700 Aerva sanguinolenta (L.) Blume AMARANTHACEAE Ling Shein Man 087042 Magway/Myanmar