ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
401 49529 Pentaspadon curtisii (King) Corn. ANACARDIACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2789 Satun/Thailand
402 64332 Pistacia chinensis Bunge ANACARDIACEAE Li-Jianwu 1030 Yunnan/China
403 47688 Rhus ambigua Lavall. ex Dipp. ANACARDIACEAE M. Watanabe, A. Sakamoto et al. FOK-067406 Kochi/Japan
404 13486 Rhus burchellii Sond. ex Engl. ANACARDIACEAE R.D.A. Bayliss 362 South Africa
405 4313 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE W. Nanakorn et al. 4313 Chiang Mai/Thailand
406 4329 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE W. Nanakorn et al. 4329 Chiang Mai/Thailand
407 32368 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE J.F. Maxwell 06-680 Chiang Rai/Thailand
408 3195 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE W. Nanakorn et al. 3195 Loei/Thailand
409 5018 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE W. Nanakorn et al. 5018 Mae Hong Son/Thailand
410 1818 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE W. Nanakorn et al. 1818 Chiang Mai/Thailand
411 111619 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-142 Xiangkhouang/Laos
412 101763 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 051 Chiang Mai/Thailand
413 114149 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-399 Phongsaly/LAOS
414 29499 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE C. Glamwaewwong 1329 Chiang Mai/Thailand
415 845 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE W. Nanakorn et al. 845 Chiang Mai/Thailand
416 49439 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE K. Iwatsuki, H. Koyama, N. Fukuoka & A. Nalampoon T-9373 Chiang Mai/Thailand
417 123635 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-171 Sainyabuli/LAOS
418 125673 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE K. Punchay 370 Chiang Mai/Thailand
419 126037 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung & Kota Yabe 090428 Chin State/MYANMAR
420 126038 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE Ling Shein Man 091703 Chin State/MYANMAR
421 111698 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-218 Xiangkhouang/Laos
422 75436 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095091 Chin State/Myanmar
423 18956 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE W. Nanakorn et al. 18956 Chiang Mai/Thailand
424 65863 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE K. Srithi 559 Nan/Thailand
425 12628 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE W. Nanakorn et al. 12628 Chiang Mai/Thailand
426 12494 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE W. Nanakorn et al. 12494 Phitsanulok/Thailand
427 18157 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE P. Srisanga 1710 Nan/Thailand
428 71907 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
429 14527 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE S. Watthana 316 Chiang Rai/Thailand
430 12003 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE Serm 136 Chiang Mai/Thailand
431 19523 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE W. Pongamornkul 690 Mae Hong Son/Thailand
432 9569 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE W. Nanakorn et al. 9569 Chiang Mai/Thailand
433 55179 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Phetchabun/Thailand
434 8012 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE W. Nanakorn et al. 8012 Loei/Thailand
435 53177 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE Yin-Jiantao 1407 Yunnan/China
436 84312 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE W. Khattiyot 403 Phetchabun/Thailand
437 12051 Rhus chinensis Mill. ANACARDIACEAE W. Pongamornkul 337 Chiang Mai/Thailand
438 13447 Rhus dentata Thunb. ANACARDIACEAE Grieve, G. 2 Mpumalanga/South Africa
439 13487 Rhus glauca Thunb. ANACARDIACEAE R.D.A. Bayliss 65 Cape/South Africa
440 87056 Rhus javanica L. ANACARDIACEAE C. Glamwaewwong 349/58 Chiang Mai/Thailand
441 67054 Rhus javanica L. ANACARDIACEAE W. Pongamornkul 3636 Mae Hong Son/Thailand
442 57423 Rhus javanica L. ANACARDIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-073553 Kochi/Japan
443 36081 Rhus javanica L. ANACARDIACEAE Jatupol K. 08-422 Chiang Mai/Thailand
444 34260 Rhus javanica L. ANACARDIACEAE W. Pongamornkul 1618 Mae Hong Son/Thailand
445 116283 Rhus javanica L. ANACARDIACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6935 Chiang Mai/Thailand
446 34259 Rhus javanica L. ANACARDIACEAE W. Pongamornkul 1617 Mae Hong Son/Thailand
447 105968 Rhus javanica L. ANACARDIACEAE W. Pongamornkul 6444 Chiang Mai/Thailand
448 87837 Rhus javanica L. ANACARDIACEAE Tomitaro Makino s.n. Tokyo/Japan
449 33235 Rhus javanica L. ANACARDIACEAE Jatupol K. 07-016 Chiang Mai/Thailand
450 71295 Rhus javanica L. ANACARDIACEAE W. Pongamornkul 3735 Chiang Mai/Thailand
451 30177 Rhus javanica L. var. chinensis (Mill.) T.Yamaz. ANACARDIACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-42 Phongsaly/Laos
452 28449 Rhus javanica L. var. chinensis (Mill.) T.Yamaz. ANACARDIACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-9 Phongsaly/Laos
453 36286 Rhus javanica L. var. chinensis (Mill.) T.Yamaz. ANACARDIACEAE W. Pongamornkul 2233 Chiang Mai/Thailand
454 88139 Rhus javanica L. var. chinensis (Mill.) T.Yamaz. ANACARDIACEAE W. Pongamornkul 5145 Chiang Mai/Thailand
455 64369 Rhus javanica L. var. chinensis (Mill.) T.Yamaz. ANACARDIACEAE W. Pongamornkul 2918 Mae Hong Son/Thailand
456 105810 Rhus javanica L. var. chinensis (Mill.) T.Yamaz. ANACARDIACEAE Pimsiri PN095 Chiang Mai/Thailand
457 64541 Rhus javanica L. var. chinensis (Mill.) T.Yamaz. ANACARDIACEAE W. Pongamornkul 3090 Mae Hong Son/Thailand
458 64572 Rhus javanica L. var. chinensis (Mill.) T.Yamaz. ANACARDIACEAE W. Pongamornkul 3121 Mae Hong Son/Thailand
459 95049 Rhus javanica L. var. chinensis (Mill.) T.Yamaz. ANACARDIACEAE Chusie & Khwanruethai Kamfachuea LL091 Chiang Mai/Thailand
460 66167 Rhus javanica L. var. chinensis (Mill.) T.Yamaz. ANACARDIACEAE W. Pongamornkul 3201 Mae Hong Son/Thailand
461 61984 Rhus javanica L. var. chinensis (Mill.) T.Yamaz. ANACARDIACEAE Ling Shein Man 087500 Chin State/Myanmar
462 78097 Rhus javanica L. var. chinensis (Mill.) T.Yamaz. ANACARDIACEAE W. Pongamornkul 4442 Chiang Mai/Thailand
463 77029 Rhus javanica L. var. chinensis (Mill.) T.Yamaz. ANACARDIACEAE V. Nguanchoo 393 Chiang Mai/Thailand
464 93578 Rhus javanica L. var. chinensis (Mill.) T.Yamaz. ANACARDIACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5761 Chiang Mai/Thailand
465 71124 Rhus javanica L. var. chinensis (Mill.) T.Yamaz. ANACARDIACEAE Suan Luang Rama IX Staff s.n. Loei/Thailand
466 74011 Rhus javanica L. var. chinensis (Mill.) T.Yamaz. ANACARDIACEAE K. Khwan 120 Chiang Mai/Thailand
467 125360 Rhus javanica L. var. chinensis (Mill.) T.Yamaz. ANACARDIACEAE W. Pongamornkul 7103 Mae Hong Son/THAILAND
468 32495 Rhus javanica L. var. roxburghii (DC.) Rehder & Wils. ANACARDIACEAE M. Matsumoto et al. FOK-067602 Kochi/Japan
469 26616 Rhus javanica L. var. roxburghii (DC.) Rehder & Wils. ANACARDIACEAE M. Tashiro et al. FOK-059718 Kochi/Japan
470 32511 Rhus javanica L. var. roxburghii (DC.) Rehder & Wils. ANACARDIACEAE N. Inagaki et al. FOK-067953 Kochi/Japan
471 33441 Rhus javanica L. var. roxburghii (DC.) Rehder & Wils. ANACARDIACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-074719 Kochi/Japan
472 32902 Rhus javanica L. var. roxburghii (DC.) Rehder & Wils. ANACARDIACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-073708 Kochi/Japan
473 13413 Rhus lancea L.f. ANACARDIACEAE Rodriguez-Oubina, J. & Druces, I. 1973 Northwest/South Africa
474 37355 Rhus rhetsoides Craib ANACARDIACEAE J.F. Maxwell 06-767 Chiang Rai/Thailand
475 32004 Rhus rhetsoides Craib ANACARDIACEAE Pranee Palee 928 Chiang Rai/Thailand
476 123179 Rhus sp. ANACARDIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-173 Phongsaly /LAOS
477 96550 Rhus sp. ANACARDIACEAE C. Glamwaewwong 066/60 Chiang Mai/Thailand
478 32298 Rhus sp. ANACARDIACEAE J.F. Maxwell 06-475 Chiang Rai/Thailand
479 104926 Rhus sp. ANACARDIACEAE C. Maknoi 6083 Phetchabun/Thailand
480 110161 Rhus sp. ANACARDIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1034 Chiang Rai/Thailand
481 116592 Rhus sp. ANACARDIACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-215 Xaignabouri/LAOS
482 85872 Rhus sp. ANACARDIACEAE M. Norsaengsri 12525 Chiang Rai/Thailand
483 19207 Rhus sp. ANACARDIACEAE S. Watthana and T. Riyapan 918 Prachin Buri/Thailand
484 123147 Rhus sp. ANACARDIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-141 Phongsaly /LAOS
485 110018 Rhus sp. ANACARDIACEAE TLBG 616 Chiang Mai/Thailand
486 119008 Rhus sp. ANACARDIACEAE K. Inthamma 595 Loei/Thailand
487 121733 Rhus sp. ANACARDIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1794 Mae Hong Son/Thailand
488 72800 Rhus sp. ANACARDIACEAE M. Norsaengsri 10906 Mae Hong Son/Thailand
489 86703 Rhus sp. ANACARDIACEAE W. Tanming 999 Chiang Rai/Thailand
490 23230 Rhus succedanea L. ANACARDIACEAE C. Glamwaewwong 251 Chiang Mai/Thailand
491 15335 Rhus succedanea L. ANACARDIACEAE S. Watthana, R. Panya, W. Pongamornkul 442 Chiang Mai/Thailand
492 92136 Rhus succedanea L. ANACARDIACEAE Mu Mu Aung & Law Shine 092701 Chin State/Myanmar
493 57435 Rhus succedanea L. ANACARDIACEAE M. Watanabe, A. Sakamoto, H. Fukuhara et al. FOK-077238 Kochi/Japan
494 54291 Rhus succedanea L. ANACARDIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-077798 Kochi/Japan
495 18357 Rhus succedanea L. ANACARDIACEAE S. Watthana et al. 868 Chiang Rai/Thailand
496 113654 Rhus succedanea L. ANACARDIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-355 Phongsaly/LAOS
497 67918 Rhus succedanea L. ANACARDIACEAE M. Norsaengsri 10598 Mae Hong Son/Thailand
498 26464 Rhus sylvestris Siebold & Zucc. ANACARDIACEAE M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK-066436 Kochi/Japan
499 33763 Rhus sylvestris Siebold & Zucc. ANACARDIACEAE Y. Aoki FOK-613566 Kochi/Japan
500 57535 Rhus sylvestris Siebold & Zucc. ANACARDIACEAE N. Inagaki, K, Horiuchi, K. Yamaoka, T. Tanimoto et al. FOK-056261 Kochi/Japan