ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
2401 6921 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 6921 Chiang Mai/Thailand
2402 62675 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE P. Wessumritt & S. Sawangsawat 182 Chonburi/Thailand
2403 1451 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 1451 Chiang Mai/Thailand
2404 40120 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE M. Norsaengsri 5226 Roi Et/Thailand
2405 89010 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE N. Muangyen 601 Lampang/Thailand
2406 657 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 657 Chiang Mai/Thailand
2407 94557 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE N. Muangyen 1683 Lampang/Thailand
2408 40624 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE T. Toktang 3 Kanchanaburi/Thailand
2409 50142 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38403 Phitsanulok/Thailand
2410 90592 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE N. Muangyen 855 Phayao/Thailand
2411 88477 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE N. Muangyen 329 Phayao/Thailand
2412 61668 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086890 Magway/Myanmar
2413 38306 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE P. Srisanga 3239 Chiang Mai/Thailand
2414 89144 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE N. Muangyen 735 Phayao/Thailand
2415 110593 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5708 Kanchanaburi/Thailand
2416 31905 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE Pranee Palee 943 Lampang/Thailand
2417 110478 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5594 Kanchanaburi/Thailand
2418 110995 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE K. Kertsawang 4564 Surin/Thailand
2419 31234 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2909 Chiang Mai/Thailand
2420 4171 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 4171 Chiang Mai/Thailand
2421 110213 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, S. Satata & P. Tatiya 5301 Kanchanaburi/Thailand
2422 82228 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE M. Norsaengsri 12232 Chiang Rai/Thailand
2423 66570 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2830 Phayao/Thailand
2424 58358 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE K. Chanta 6 Mae Hong Son/Thailand
2425 46423 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE P. Wessumritt 92 Rayong/Thailand
2426 96090 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4274 Lampang/Thailand
2427 64146 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2548 Phayao/Thailand
2428 35423 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8242 Mae Hong Son/Thailand
2429 35748 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8606 Mae Hong Son/Thailand
2430 114450 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4795 Lampang/Thailand
2431 88129 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3604 Phayao/Thailand
2432 3261 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 3261 Loei/Thailand
2433 114484 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4828 Lampang/Thailand
2434 110375 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5492 Kanchanaburi/Thailand
2435 91163 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3530 Phayao/Thailand
2436 87548 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-389 Sainyabuli/Laos
2437 117727 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-097 Sainyabuli/LAOS
2438 77684 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE M. Norsaengsri 11603 Sukhothai/Thailand
2439 72065 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE W. Pongamornkul 03945 Mae Hong Son/Thailand
2440 8582 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 8582 Sukhothai/Thailand
2441 119022 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE K. Inthamma 610 Phitsanulok/Thailand
2442 72470 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095043 Chin State/Myanmar
2443 92960 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE D. Argyriou 3 Preah Vihear/Cambodia
2444 9643 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 9643 Chiang Mai/Thailand
2445 72908 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE M. Norsaengsri 10689 Mae Hong Son/Thailand
2446 72471 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094996 Chin State/Myanmar
2447 91905 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE N. Muangyen 1273 Chiang Rai/Thailand
2448 124618 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE N. Muangyen 3195 Nakhon Sawan/Thailand
2449 19847 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE S. Watthana 1146 Kanchanaburi/Thailand
2450 56478 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051237 Chin State/Myanmar
2451 90698 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE N. Muangyen 960 Chiang Rai/Thailand
2452 123604 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-140 Sainyabuli/LAOS
2453 11070 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE W. Pongamornkul 88 Chiang Mai/Thailand
2454 91250 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE S. Sawangsawat 437 Prachin Buri/Thailand
2455 48263 Wrightia calcicola D.J.Middleton APOCYNACEAE M. Norsaengsri 6506 Nan/Thailand
2456 51661 Wrightia calcicola D.J.Middleton APOCYNACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1334 Nan/Thailand
2457 111059 Wrightia coccinea (Roxb.) Sims APOCYNACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-008 Luang Prabang/Laos
2458 51860 Wrightia coccinea (Roxb.) Sims APOCYNACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7915 Chiang Rai/Thailand
2459 46510 Wrightia coccinea (Roxb.) Sims APOCYNACEAE W. Pongamornkul 2585 Mae Hong Son/Thailand
2460 98694 Wrightia coccinea (Roxb.) Sims APOCYNACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-171 Luang Prabang/Laos
2461 91079 Wrightia coccinea (Roxb.) Sims APOCYNACEAE N. Muangyen 1089 Phayao/Thailand
2462 93745 Wrightia dubia (Sims) Spreng. APOCYNACEAE K. Kertsawang 3664 Phangnga/Thailand
2463 70183 Wrightia dubia (Sims) Spreng. APOCYNACEAE M. Pinyosak & W. Boonchai 142 Trat/Thailand
2464 46817 Wrightia dubia (Sims) Spreng. APOCYNACEAE M. Tanaros 218 Phangnga/Thailand
2465 118507 Wrightia dubia (Sims) Spreng. APOCYNACEAE K. Kertsawang 3813 Krabi/Thailand
2466 96303 Wrightia dubia (Sims) Spreng. APOCYNACEAE Prince of Songkla University 19 Chiang Mai/Thailand
2467 72610 Wrightia dubia (Sims) Spreng. APOCYNACEAE David J. Middleton, P. Karaket, S. Suddee & P. Triboun 5666 Chanthaburi/Thailand
2468 50582 Wrightia dubia (Sims) Spreng. APOCYNACEAE P. Wessumritt 164 Chumphon/Thailand
2469 36158 Wrightia dubia (Sims) Spreng. APOCYNACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 2804 Khon Kaen/Thailand
2470 38226 Wrightia dubia (Sims) Spreng. APOCYNACEAE P. Wessumritt 172 Chumphon/Thailand
2471 31509 Wrightia dubia (Sims) Spreng. APOCYNACEAE C. Maknoi 1631 Ranong/Thailand
2472 50640 Wrightia dubia (Sims) Spreng. APOCYNACEAE P. Wessumritt & W. Boonchai 162 Chanthaburi/Thailand
2473 55479 Wrightia dubia (Sims) Spreng. APOCYNACEAE Sawai & Rob 700 Ranong/Thailand
2474 22584 Wrightia dubia (Sims) Spreng. APOCYNACEAE S. Watthana and P. Thongson 1690 Surat Thani/Thailand
2475 44263 Wrightia dubia (Sims) Spreng. APOCYNACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0682 Phuket/Thailand
2476 44264 Wrightia dubia (Sims) Spreng. APOCYNACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0357 Trang/Thailand
2477 52119 Wrightia karaketii D.J. Middleton APOCYNACEAE D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4541 Chiang Mai/Thailand
2478 52831 Wrightia laevis Hook.f. APOCYNACEAE Yin-Jiantao 1712 Yunnan/China
2479 7279 Wrightia laevis Hook.f. APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 7279 Phatthalung/Thailand
2480 44212 Wrightia laevis Hook.f. APOCYNACEAE S. Gardner ST2667 Surat Thani/Thailand
2481 113579 Wrightia laevis Hook.f. APOCYNACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-280 Phongsaly/LAOS
2482 129437 Wrightia lanceolata Kerr APOCYNACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4295 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
2483 126808 Wrightia lanceolata Kerr APOCYNACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4049 Prachuap Khiri Khan/Thailand
2484 129787 Wrightia lanceolata Kerr APOCYNACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4185 Prachuap Khiri Khan/Thailand
2485 129690 Wrightia lanceolata Kerr APOCYNACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4548 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
2486 126841 Wrightia lanceolata Kerr APOCYNACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4082 Prachuap Khiri Khan/Thailand
2487 50341 Wrightia poomae D.J. Middleton APOCYNACEAE Pooma, R.; Karaket, P.; Pattharahirantricin, N. & Saengrit, S. 6973 Tak/Thailand
2488 59277 Wrightia pubescens R.Br. APOCYNACEAE Yin-Jiantao 1836 Yunnan/China
2489 116548 Wrightia pubescens R.Br. APOCYNACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-172 Xaignabouri/LAOS
2490 1632 Wrightia pubescens R.Br. APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 1632 Khon Kaen/Thailand
2491 125435 Wrightia pubescens R.Br. APOCYNACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong & W. Khattiyot 560 Khon Kaen/THAILAND
2492 76725 Wrightia pubescens R.Br. APOCYNACEAE C. Maknoi 4647 Phitsanulok/Thailand
2493 125469 Wrightia pubescens R.Br. APOCYNACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong & W. Khattiyot 594 Maha Sarakham/THAILAND
2494 106959 Wrightia pubescens R.Br. APOCYNACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 670 Nan/Thailand
2495 129658 Wrightia pubescens R.Br. APOCYNACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4516 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
2496 32119 Wrightia pubescens R.Br. APOCYNACEAE S. Chongko 533 Kanchanaburi/Thailand
2497 73306 Wrightia pubescens R.Br. APOCYNACEAE C. Lakoet 0464 Mae Hong Son/Thailand
2498 40023 Wrightia pubescens R.Br. APOCYNACEAE M. Norsaengsri 5128 Nakhon Ratchasima/Thailand
2499 71164 Wrightia pubescens R.Br. var. laniti (Blanco) Ngan APOCYNACEAE Santi 934 Buriram/Thailand
2500 108473 Wrightia religiosa (Teijsm. & Binn.) Benth. ex Kurz. APOCYNACEAE T. Choopan et al. 2018-80 Maha Sarakham/Thailand