ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 43169 Ilex chevalieri Tardieu AQUIFOLIACEAE J.F. Maxwell 09-274 Nakhon Nayok/Thailand
2 129893 Ilex cornuta Lindl. & Paxton AQUIFOLIACEAE S. Katayama 179 JAPAN
3 109256 Ilex crenata Thunb. AQUIFOLIACEAE T. Matsuo FOK-608105 Japan
4 32498 Ilex crenata Thunb. AQUIFOLIACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-067795 Kochi/Japan
5 77130 Ilex crenata Thunb. AQUIFOLIACEAE Yuki Tanabe, Katsuya Nakahira, Prachaya Srisanga, Mu Mu Aung & Tin Tin Mu FOS-003615 Kochi/Japan
6 54185 Ilex crenata Thunb. AQUIFOLIACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-067795 Kochi/Japan
7 26961 Ilex crenata Thunb. AQUIFOLIACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066911 Kochi/Japan
8 109255 Ilex crenata Thunb. var. fukasawana Makino AQUIFOLIACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-075153 Japan
9 91554 Ilex crenata Thunb. var. radicans (Nakai ex H. Hara) Murai AQUIFOLIACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
10 102314 Ilex crenata Thunb. var. radicans (Nakai ex H. Hara) Murai AQUIFOLIACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
11 49438 Ilex cymosa Blume AQUIFOLIACEAE T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-8145 Nakhon Si Thammarat/Thailand
12 56705 Ilex cymosa Blume AQUIFOLIACEAE Puangpen et al. N279 Songkhla/Thailand
13 57193 Ilex cymosa Blume AQUIFOLIACEAE Puangpen et al. N567 Songkhla/Thailand
14 13214 Ilex cymosa Blume AQUIFOLIACEAE T.G. Laman, Ismail A. Rachman, Edi Mirmanto TL657 Indonesia
15 56704 Ilex cymosa Blume AQUIFOLIACEAE Puangpen et al. N386 Songkhla/Thailand
16 69770 Ilex dipyrena Wall. AQUIFOLIACEAE Kazumi Fujikawa, Ling Shing Man & Maung Nu 082049 Chin State/Myanmar
17 61013 Ilex dipyrena Wall. AQUIFOLIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086589 Chin State/Myanmar
18 56527 Ilex dipyrena Wall. AQUIFOLIACEAE Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051375 Chin State/Myanmar
19 61930 Ilex dipyrena Wall. AQUIFOLIACEAE Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087345 Chin State/Myanmar
20 68907 Ilex dipyrena Wall. AQUIFOLIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089555 Chin State/Myanmar
21 103701 Ilex englishii Lace AQUIFOLIACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-35 Chiang Mai/Thailand
22 103692 Ilex englishii Lace AQUIFOLIACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-26 Chiang Mai/Thailand
23 26072 Ilex ficoidea Hemsl. AQUIFOLIACEAE S. Kobayashi 3315 Okinawa/Japan
24 26021 Ilex ficoidea Hemsl. AQUIFOLIACEAE S. Kobayashi & Y. Endo 3324 Okinawa/Japan
25 26295 Ilex geniculata Maxim. AQUIFOLIACEAE M. Watanabe et al. FOK059327 Kochi/Japan
26 74554 Ilex godajam Colebr. ex Wall. AQUIFOLIACEAE Zhou-Shishun 7237 Yunnan/China
27 26715 Ilex goshiensis Hayata AQUIFOLIACEAE Y. Koukami 3268 Japan
28 26379 Ilex goshiensis Hayata AQUIFOLIACEAE Y. Koukami 3249 Japan
29 26081 Ilex goshiensis Hayata AQUIFOLIACEAE Shiro Kobayashi 3400 Okinawa/Japan
30 47516 Ilex integra Thunb. AQUIFOLIACEAE T. Matsumoto et al. FOK-070820 Kochi/Japan
31 54184 Ilex integra Thunb. AQUIFOLIACEAE T. Matsumoto et al. FOK-070686 Kochi/Japan
32 109254 Ilex latifolia Thunb. AQUIFOLIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-068109 Japan
33 129892 Ilex latifolia Thunb. AQUIFOLIACEAE M. Takahashi 180 JAPAN
34 32526 Ilex latifolia Thunb. AQUIFOLIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-068109 Kochi/Japan
35 37396 Ilex macrophylla Wall. ex Hook.f. AQUIFOLIACEAE J.F. Maxwell 06-202 Krabi/Thailand
36 109252 Ilex macropoda Miq. AQUIFOLIACEAE Y. Yamashita et al. FOK-076790 Japan
37 33819 Ilex macropoda Miq. AQUIFOLIACEAE M. Nomura FOK-614175 Kochi/Japan
38 32849 Ilex macropoda Miq. AQUIFOLIACEAE M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK-073337 Kochi/Japan
39 26569 Ilex macropoda Miq. AQUIFOLIACEAE M. Matsumoto et al. FOK-057586 Kochi/Japan
40 109253 Ilex macropoda Miq. AQUIFOLIACEAE M. Watanabe et al. FOK-061012 Japan
41 32873 Ilex macropoda Miq. AQUIFOLIACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-073527 Kochi/Japan
42 32940 Ilex macropoda Miq. AQUIFOLIACEAE S. Kamakura et al. FOK-073975 Kochi/Japan
43 32962 Ilex macropoda Miq. AQUIFOLIACEAE R. Kurokawa FOK-074285 Kochi/Japan
44 74350 Ilex micrococca Maxim forma pilosa S.Y. Hu AQUIFOLIACEAE Zhou-Shishun 7670 Yunnan/China
45 74414 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE Zhou-Shishun 8233 Yunnan/China
46 82931 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE M. Norsaengsri 12315 Phayao/Thailand
47 74068 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE Zhou-Shishun 7173 Yunnan/China
48 33767 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE K. Takeuchi FOK-613590 Kochi/Japan
49 59149 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1896 Yunnan/China
50 69575 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE Zhou-Shishun 7050 Yunnan/China
51 69556 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE Zhou-Shishun 7113 Yunnan/China
52 69435 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE Zhou-Shishun 7028 Yunnan/China
53 69392 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE Zhou-Shishun 6857 Yunnan/China
54 129147 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2694 Chiang Mai/THAILAND
55 92637 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-028 Luang Prabang/Laos
56 6595 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE W. Nanakorn et al. 6595 Chiang Mai/Thailand
57 16182 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE N. Drechsler, C. Scholz 59 Chiang Mai/Thailand
58 34850 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE J.F. Maxwell 08-75 Chiang Rai/Thailand
59 13681 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE P. Suksathan 1452 Chiang Mai/Thailand
60 95103 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-142 Luang Prabang/Laos
61 5916 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE W. Nanakorn et al. 5916 Chiang Mai/Thailand
62 53158 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1448 Yunnan/China
63 101114 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE W. Pongamornkul 6135 Chiang Mai/Thailand
64 109251 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE M. Watanabe et al. FOK-613590 Japan
65 9722 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE W. Nanakorn et al. 9722 Chiang Mai/Thailand
66 6332 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE W. Nanakorn et al. 6332 Chiang Mai/Thailand
67 109250 Ilex pedunculosa Miq. AQUIFOLIACEAE N. Inagaki et al. FOK-060132 Japan
68 109249 Ilex pedunculosa Miq. AQUIFOLIACEAE K. Takeuchi FOK-613589 Japan
69 32674 Ilex pedunculosa Miq. AQUIFOLIACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-069831 Kochi/Japan
70 33766 Ilex pedunculosa Miq. AQUIFOLIACEAE K. Takeuchi FOK-613589 Kochi/Japan
71 26445 Ilex pedunculosa Miq. AQUIFOLIACEAE S. Kobayashi et al. FOK-055907 Kochi/Japan
72 26960 Ilex pedunculosa Miq. AQUIFOLIACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066909 Kochi/Japan
73 33823 Ilex pedunculosa Miq. AQUIFOLIACEAE M. Nomura FOK-614179 Kochi/Japan
74 135392 Ilex pedunculosa Miq. AQUIFOLIACEAE Noritoshi Inagaki, Misao Natsui 136 JAPAN
75 129831 Ilex pedunculosa Miq. AQUIFOLIACEAE Shunichi Sato 190 JAPAN
76 109514 Ilex polyneura (Hand.-Mazz.) S.Y. Hu AQUIFOLIACEAE T.Y.A.Yang & S.G.Lu 14245 Taiwan
77 108822 Ilex pubescens Hook. & Arn. AQUIFOLIACEAE C.M.Wang 02722 Taiwan
78 30510 Ilex pubifructa Pruesapan, S. Andrews & D.A. Simpson AQUIFOLIACEAE J.F. Maxwell 09-52 Chiang Mai/Thailand
79 129895 Ilex rotunda Thunb. AQUIFOLIACEAE M. Sasakura 176 JAPAN
80 108867 Ilex rotunda Thunb. AQUIFOLIACEAE C.M.Wang 04083 Taiwan
81 33777 Ilex rotunda Thunb. AQUIFOLIACEAE K. Miyamato FOK-613652 Kochi/Japan
82 108828 Ilex rotunda Thunb. AQUIFOLIACEAE C.M.Wang & H.M.Lin 02007 Taiwan
83 32607 Ilex rotunda Thunb. AQUIFOLIACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-068915 Kochi/Japan
84 108803 Ilex rotunda Thunb. AQUIFOLIACEAE C.M.Wang, H.M.Lin & H.C.Liu 03103 Taiwan
85 52883 Ilex rotunda Thunb. AQUIFOLIACEAE Yin-Jiantao 1369 Yunnan/China
86 87909 Ilex rotunda Thunb. AQUIFOLIACEAE Fumihiro Konta 35506 Japan
87 54183 Ilex serrata Thunb. AQUIFOLIACEAE N. Inagaki et al. FOK-079370 Kochi/Japan
88 96900 Ilex serrata Thunb. AQUIFOLIACEAE K. Kuroiwa et al. FOK-056624 Japan
89 26340 Ilex serrata Thunb. AQUIFOLIACEAE K. Kuroiwa et al. FOK-056624 Kochi/Japan
90 54407 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE T. Yingkhachorn 88 Phangnga/Thailand
91 37263 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE C. Maknoi 2377 Phangnga/Thailand
92 50297 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE H. Takahashi & Minoru N. Tamura T-63342 Loei/Thailand
93 98638 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-115 Luang Prabang/Laos
94 135896 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE W. Pongamornkul 7864 Chiang Rai/THAILAND
95 135799 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE W. Pongamornkul 7767 Chiang Mai/THAILAND
96 132555 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE W. Pongamornkul 7493 Chiang Mai/Thailand
97 131417 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE Chusie Trisonthi BD 6 Nan/THAILAND
98 123321 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-315 Phongsaly/LAOS
99 114253 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-069 Phongsaly/LAOS
100 113861 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-111 Phongsaly/LAOS