ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 56707 Aglaonema angustifolium N.E.Br. ARACEAE Puangpen et al. N294 Songkhla/Thailand
2 52156 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1398 Nan/Thailand
3 90768 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3376 Phayao/Thailand
4 50894 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE S. Watthana 3626 Tak/Thailand
5 51735 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7789 Chiang Rai/Thailand
6 102430 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE V. Nguanchoo 667 Nan/Thailand
7 80600 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3102 Phayao/Thailand
8 82771 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE C. Maknoi 7672 Sukhothai/Thailand
9 52215 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1457 Nan/Thailand
10 93090 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE N. Turreira-Garcia 149 Preah Vihear/Cambodia
11 56339 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8976 Chiang Rai/Thailand
12 102446 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE V. Nguanchoo 689 Nan/Thailand
13 65843 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE K. Srithi 500 Nan/Thailand
14 110440 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5558 Kanchanaburi/THAILAND
15 58308 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE M. Norsaengsri 5323 Khon Kaen/Thailand
16 63861 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9879 Khon Kaen/Thailand
17 51380 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7450 Chiang Rai/Thailand
18 77584 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE M. Norsaengsri 11513 Sukhothai/Thailand
19 77681 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE M. Norsaengsri 11600 Sukhothai/Thailand
20 31983 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE Pranee Palee 895 Chiang Rai/Thailand
21 48651 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7402 Chiang Rai/Thailand
22 76013 Aglaonema sp. ARACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095377 Chin State/Myanmar
23 66565 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3386 Saraburi/Thailand
24 89273 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 8121 Sukhothai/Thailand
25 94790 Aglaonema sp. ARACEAE Chusie & K. Srithi HBY156 Nan/Thailand
26 14363 Aglaonema sp. ARACEAE P. Suksathan 1668 Phitsanulok/Thailand
27 88324 Aglaonema sp. ARACEAE N. Muangyen 176 Chiang Rai/Thailand
28 71891 Aglaonema sp. ARACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
29 85405 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 8053 Sukhothai/Thailand
30 85580 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 8279 Sukhothai/Thailand
31 88799 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 8401 Sukhothai/Thailand
32 86059 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-063 Luang Prabang/Laos
33 81355 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 7537 Sukhothai/Thailand
34 81142 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 7323 Sukhothai/Thailand
35 79226 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-421 Luang Prabang /Laos
36 76604 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 7173 Phetchabun/Thailand
37 79220 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-415 Luang Prabang /Laos
38 79041 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-237 Xaignabouri/Laos
39 100706 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-309 Luang Prabang/Laos
40 77787 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-2 Bolikhamxai/Laos
41 101786 Aglaonema sp. ARACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 086 Chiang Mai/Thailand
42 19879 Aglaonema sp. ARACEAE S. Watthana 1182 Kanchanaburi/Thailand
43 110012 Aglaonema sp. ARACEAE TLBG 610 Chiang Mai/THAILAND
44 113228 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3921 Chiang Rai/Thailand
45 36164 Aglaonema sp. ARACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3664.1 Khon Kaen/Thailand
46 37135 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 2017 Loei/Thailand
47 31857 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 1587 Phangnga/Thailand
48 38510 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2282 Loei/Thailand
49 31842 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 1565 Trang/Thailand
50 38904 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 2574 Loei/Thailand
51 41222 Aglaonema sp. ARACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5611 Loei/Thailand
52 31196 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2871 Nan/Thailand
53 17024 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga 1341 Nan/Thailand
54 48238 Aglaonema sp. ARACEAE M. Norsaengsri 1262 Rayong/Thailand
55 66560 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3380 Saraburi/Thailand
56 109797 Aglaonema sp. ARACEAE TLBG 130 Chiang Mai/THAILAND
57 89338 Aglaonema sp. ARACEAE W. Pongamornkul 5438 Nan/Thailand
58 89274 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 8122 Sukhothai/Thailand
59 13864 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga 567 Nan/Thailand
60 56845 Aglaonema sp. ARACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2035 Nan/Thailand
61 89433 Aglaonema sp. ARACEAE W. Pongamornkul 5533 Nan/Thailand
62 53742 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 3023 Phitsanulok/Thailand
63 53077 Aglaonema sp. ARACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7650 Khon Kaen/Thailand
64 46401 Aglaonema tenuipes Engl. ARACEAE P. Wessumritt & W. Boonchai 30 Chanthaburi/Thailand
65 108611 Alocasia acuminata Achott ARACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5213 Kanchanaburi/Thailand
66 92410 Alocasia acuminata Achott ARACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3883 Lampang/Thailand
67 51453 Alocasia acuminata Achott ARACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7523 Chiang Rai/Thailand
68 110655 Alocasia hypnosa J.T.Yin, Y.H.Wang & Z.F.Xu ARACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5770 Kanchanaburi/THAILAND
69 95400 Alocasia hypnosa J.T.Yin, Y.H.Wang & Z.F.Xu ARACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4212 Lampang/Thailand
70 83430 Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don ARACEAE Ubonwan Upho UBON 1049 Phatthalung/Thailand
71 82009 Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don ARACEAE M. Norsaengsri 12042 Chiang Rai/Thailand
72 95877 Alocasia sp. ARACEAE N. Muangyen 1833 Kanchanaburi/Thailand
73 85518 Alocasia sp. ARACEAE C. Maknoi 8217 Sukhothai/Thailand
74 89696 Alocasia sp. ARACEAE W. Pongamornkul 5682 Chiang Mai/Thailand
75 88131 Alocasia sp. ARACEAE W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3606 Phayao/Thailand
76 89265 Alocasia sp. ARACEAE C. Maknoi 8113 Sukhothai/Thailand
77 94738 Alocasia sp. ARACEAE Pornthip Kanta 36 Lamphun/Thailand
78 86253 Alocasia sp. ARACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-257 Luang Prabang/Laos
79 104229 Alocasia sp. ARACEAE S. Kamonnate 707 Chiang Mai/Thailand
80 68207 Alocasia sp. ARACEAE C. Maknoi 4312 Phitsanulok/Thailand
81 36006 Alocasia sp. ARACEAE Jatupol K. 08-347 Chiang Mai/Thailand
82 28483 Alocasia sp. ARACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-12D Phongsali/Laos
83 28308 Alocasia sp. ARACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 220804-10(1) Oudomxay/Laos
84 28384 Alocasia sp. ARACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-26 Oudomxay/Laos
85 1065 Alocasia sp. ARACEAE W. Nanakorn et al. 1065 Phayao/Thailand
86 67345 Alocasia sp. ARACEAE M. Norsaengsri & R. Insea 8168 Phitsanulok/Thailand
87 85350 Alocasia sp. ARACEAE C. Maknoi 7998 Sukhothai/Thailand
88 68272 Alocasia sp. ARACEAE C. Maknoi 4376 Phitsanulok/Thailand
89 81741 Alocasia sp. ARACEAE M. Norsaengsri 11776 Chiang Rai/Thailand
90 85236 Alocasia sp. ARACEAE C. Maknoi 7884 Prachuap Khiri Khan/Thailand
91 96228 Alocasia sp. ARACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4413 Lampang/Thailand
92 20945 Alocasia sp. ARACEAE P. Srisanga 1957 Nan/Thailand
93 100756 Alocasia sp. ARACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-359 Luang Prabang/Laos
94 77668 Alocasia sp. ARACEAE M. Norsaengsri 11587 Sukhothai/Thailand
95 75705 Alocasia sp. ARACEAE W. Pongamornkul 4290 Mae Hong Son/Thailand
96 73813 Alocasia sp. ARACEAE P. Phaosrichai 54 Phangnga/Thailand
97 14578 Alocasia sp. ARACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 790 Nan/Thailand
98 110225 Amorphophallus albispathus Hett. ARACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, S. Satata & P. Tatiya 5313 Kanchanaburi/THAILAND
99 46153 Amorphophallus bulbifer (Roxb.) Blume ARACEAE N. Romkham 241 Lamphun/Thailand
100 92159 Amorphophallus bulbifer (Roxb.) Blume ARACEAE Shigeo Yasuda 053794 Chin State/Myanmar