ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
201 113539 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-240 Phongsaly/LAOS
202 111409 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-357 Luang Prabang/Laos
203 13648 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE P. Suksathan 1414 Chiang Mai/Thailand
204 9052 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE P. Thongson 26 Nan/Thailand
205 113875 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-125 Phongsaly/LAOS
206 100805 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-408 Luang Prabang/Laos
207 107466 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-240 Phongsaly/Laos
208 107287 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-046 Phongsaly/Laos
209 101039 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE M. Miyake, S. Kobayashi FOK-057361 Shikoku/Japan
210 88406 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE N. Muangyen 258 Phayao/Thailand
211 7106 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE W. Nanakorn et al. 7106 Chiang Mai/Thailand
212 7984 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE W. Nanakorn et al. 7984 Chiang Mai/Thailand
213 104189 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE S. Kamonnate 749 Chiang Mai/Thailand
214 111227 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-175 Luang Prabang/Laos
215 117127 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE N. Muangyen 2394 Kanchanaburi/Thailand
216 11854 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE S. Sasrirat 59 Phetchaburi/Thailand
217 89651 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE W. Pongamornkul 5637 Chiang Mai/Thailand
218 123364 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-358 Phongsaly/LAOS
219 122899 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-369 Phongsaly/LAOS
220 122769 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-239 Phongsaly/LAOS
221 75760 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE W. Pongamornkul 4345 Mae Hong Son/Thailand
222 90307 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-230 Luang Prabang/Laos
223 3055 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE W. Nanakorn et al. 3055 Loei/Thailand
224 92634 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-025 Luang Prabang/Laos
225 4040 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE W. Nanakorn et al. 4040 Loei/Thailand
226 4262 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE W. Nanakorn et al. 4262 Nan/Thailand
227 4602 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE W. Nanakorn et al. 4602 Chiang Mai/Thailand
228 114060 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-310 Phongsaly/LAOS
229 92601 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE P. Phaosrichai 319 Lampang/Thailand
230 114004 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-254 Phongsaly/LAOS
231 78226 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE V. Nguanchoo 389 Chiang Mai/Thailand
232 120766 Hydrocotyle javanica Thunb. ARALIACEAE N. Muangyen 2748 Nan/Thailand
233 101038 Hydrocotyle maritima Honda ARALIACEAE M. Furusawa, M. MIyake et al. FOK-067316 Shikoku/Japan
234 18096 Hydrocotyle siamica Craib ARALIACEAE P. Srisanga 1649 Nan/Thailand
235 12030 Hydrocotyle siamica Craib ARALIACEAE W. Pongamornkul 316 Chiang Mai/Thailand
236 9658 Hydrocotyle siamica Craib ARALIACEAE W. Nanakorn et al. 9658 Chiang Mai/Thailand
237 12028 Hydrocotyle siamica Craib ARALIACEAE M. Norsaengsri s.n. Chiang Mai/Thailand
238 87026 Hydrocotyle siamica Craib ARALIACEAE C. Glamwaewwong 319/58 Chiang Mai/Thailand
239 14502 Hydrocotyle siamica Craib ARALIACEAE S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 291 Chiang Mai/Thailand
240 6811 Hydrocotyle siamica Craib ARALIACEAE S. Watthana & P. Srisanga 6811 Chiang Mai/Thailand
241 38432 Hydrocotyle siamica Craib ARALIACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2204 Loei/Thailand
242 38851 Hydrocotyle siamica Craib ARALIACEAE C. Maknoi 2521 Loei/Thailand
243 96810 Hydrocotyle siamica Craib ARALIACEAE C. Glamwaewwong 326/60 Chiang Mai/Thailand
244 27716 Hydrocotyle siamica Craib ARALIACEAE C. Maknoi 902 Loei/Thailand
245 126637 Hydrocotyle siamica Craib ARALIACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9999 Chiang Mai/THAILAND
246 2481 Hydrocotyle siamica Craib ARALIACEAE W. Nanakorn et al. 2481 Chiang Mai/Thailand
247 21269 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. ARALIACEAE P. Srisanga 2120 Nan/Thailand
248 76585 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. ARALIACEAE C. Maknoi 7154 Phetchabun/Thailand
249 47511 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. ARALIACEAE M. Matsumoto et al. FOK-066110 Kochi/Japan
250 69253 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. ARALIACEAE Zhou-Shishun 6909 Yunnan/China
251 37480 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. ARALIACEAE J.F. Maxwell 06-297 Chiang Rai/Thailand
252 15674 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. ARALIACEAE P. Suksathan 1757.1 Chiang Mai/Thailand
253 40276 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. ARALIACEAE C. Maknoi 2638 Phitsanulok/Thailand
254 12885 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. ARALIACEAE P. Srisanga 415 Nan/Thailand
255 101037 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. ARALIACEAE N. Inagaki et al. FOK-068942 Shikoku/Japan
256 65885 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. ARALIACEAE K. Srithi 192 Nan/Thailand
257 60311 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. ARALIACEAE Yang-Guoping 572 Yunnan/China
258 32343 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. ARALIACEAE J.F. Maxwell 06-698 Chiang Rai/Thailand
259 18684 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. ARALIACEAE P. Srisanga 1844 Nan/Thailand
260 18993 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE W. Nanakorn et al. 18993 Chiang Mai/Thailand
261 106208 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 664 Nan/Thailand
262 111465 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-413 Luang Prabang/Laos
263 75507 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095207 Chin State/Myanmar
264 54378 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE T. Yingkhachorn 56 Phangnga/Thailand
265 110184 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1057 Chiang Rai/Thailand
266 98868 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-345 Vientiane/Laos
267 110073 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 946 Chiang Rai/Thailand
268 50773 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE S. Watthana 3502 Lampang/Thailand
269 49767 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE M. Norsaengsri 6286 Uttaradit/Thailand
270 113329 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-30 Phongsaly/LAOS
271 76328 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094333 Chin State/Myanmar
272 80994 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097837 Chin State/Myanmar
273 80993 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097307 Chin State/Myanmar
274 80550 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-365 Shan State/Myanmar
275 68709 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE M. Norsaengsri 10620 Nan/Thailand
276 61995 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE Ling Shein Man 087505 Chin State/Myanmar
277 68964 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089417 Chin State/Myanmar
278 68974 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089429 Chin State/Myanmar
279 71772 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091224 Chin State/Myanmar
280 69110 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089382 Chin State/Myanmar
281 76307 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094929 Chin State/Myanmar
282 61487 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE Ling Shein Man 087625 Chin State/Myanmar
283 75456 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095115 Chin State/Myanmar
284 75531 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095400 Chin State/Myanmar
285 75584 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094598 Chin State/Myanmar
286 75601 Hydrocotyle sp. ARALIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094622 Chin State/Myanmar
287 78875 Hydrocotyle umbellata L. ARALIACEAE N. Muangyen 119 Chiang Mai/Thailand
288 113309 Hydrocotyle umbellata L. ARALIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-10 Phongsaly/LAOS
289 114162 Hydrocotyle umbellata L. ARALIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-412 Phongsaly/LAOS
290 115015 Hydrocotyle umbellata L. ARALIACEAE T. Choopan et al. 2018-358 Nakhon Ratchasima/Thailand
291 65888 Hydrocotyle umbellata L. ARALIACEAE K. Srithi 613 Nan/Thailand
292 54149 Hydrocotyle yabei Makino ARALIACEAE Y. Yamashita, K. Yamaoka et al. FOK-061544 Kochi/Japan
293 33793 Hydrocotyle yabei Makino ARALIACEAE K. Miyamato FOK-614042 Kochi/Japan
294 32897 Hydrocotyle yabei Makino ARALIACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-073661 Kochi/Japan
295 32896 Hydrocotyle yabei Makino ARALIACEAE H. Sada et al. FOK-073667 Kochi/Japan
296 32874 Hydrocotyle yabei Makino ARALIACEAE K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-073475 Kochi/Japan
297 33467 Hydrocotyle yabei Makino ARALIACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe et al. FOK-074912 Kochi/Japan
298 26195 Hydrocotyle yabei Makino ARALIACEAE Y. Koukami et al. FOK-066803 Kochi/Japan
299 96907 Kalopanax pictus (Thunb.) Nakai ARALIACEAE K. Hosokawa, S. Kobayashi et al. FOK-067922 Japan
300 33460 Kalopanax pictus (Thunb.) Nakai ARALIACEAE K. Kuroiwa et al. FOK-074863 Kochi/Japan