ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
401 13580 Schefflera elliptica (Blume) Harms ARALIACEAE S. Watthana & W. Pongamornkul 238 Chiang Mai/Thailand
402 61531 Schefflera elliptica (Blume) Harms ARALIACEAE Ling Shein Man 087082 Chin State/Myanmar
403 6500 Schefflera elliptica (Blume) Harms ARALIACEAE W. Nanakorn et al. 6500 Khon Kaen/Thailand
404 74628 Schefflera heptophylla (L.) Frodin ARALIACEAE Zhou-Shishun 7640 Yunnan/China
405 29099 Schefflera heptophylla (L.) Frodin ARALIACEAE S. Suddee et al. 2687 Nakhon Ratchasima/Thailand
406 103667 Schefflera hypoleucoides Harms ARALIACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-01 Chiang Mai/Thailand
407 6147 Schefflera hypoleucoides Harms ARALIACEAE W. Nanakorn et al. 6147 Chiang Mai/Thailand
408 80180 Schefflera hypoleucoides Harms ARALIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097401 Chin State/Myanmar
409 80179 Schefflera hypoleucoides Harms ARALIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097504 Chin State/Myanmar
410 60717 Schefflera hypoleucoides Harms ARALIACEAE Ling Shein Man 087840 Chin State/Myanmar
411 80155 Schefflera hypoleucoides Harms ARALIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097017 Chin State/Myanmar
412 61948 Schefflera hypoleucoides Harms ARALIACEAE Ling Shein Man 087370 Chin State/Myanmar
413 10369 Schefflera hypoleucoides Harms ARALIACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 46 Chiang Mai/Thailand
414 30384 Schefflera leucantha R.Vig. ARALIACEAE Parirat Khonsung s.n. Chiang Mai/Thailand
415 27447 Schefflera leucantha R.Vig. ARALIACEAE P. Kumphet sn. 131 Chiang Mai/Thailand
416 13036 Schefflera leucantha R.Vig. ARALIACEAE S. Watthana & W. Pongamornkul 206 Chiang Mai/Thailand
417 70156 Schefflera leucantha R.Vig. ARALIACEAE N. Muangyen 0043 Chiang Mai/Thailand
418 60367 Schefflera octophylla (Lour) Harms ARALIACEAE Zhou-Shishun 3327 Yunnan/China
419 32147 Schefflera petelotii Merr. ARALIACEAE J.F. Maxwell 06-121 Chiang Rai/Thailand
420 16850 Schefflera petelotii Merr. ARALIACEAE P. Suksathan 2259 Chiang Rai/Thailand
421 51425 Schefflera petelotii Merr. ARALIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7495 Chiang Rai/Thailand
422 30007 Schefflera petelotii Merr. ARALIACEAE Yupaporn Worpaeng 1 Chiang Rai/Thailand
423 51757 Schefflera petelotii Merr. ARALIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7811 Chiang Rai/Thailand
424 20899 Schefflera poomae Esser ARALIACEAE P. Suksathan 3017 Tak/Thailand
425 126068 Schefflera pueckleri (K.Koch) Frodin ARALIACEAE Ling Shein Man 096129 Chin State/MYANMAR
426 126067 Schefflera pueckleri (K.Koch) Frodin ARALIACEAE Ling Shein Man, Aung Thay & Hung Maung 054003 Chin State/MYANMAR
427 61511 Schefflera pueckleri (K.Koch) Frodin ARALIACEAE Ling Shein Man 087163 Chin State/Myanmar
428 5814 Schefflera pueckleri (K.Koch) Frodin ARALIACEAE W. Nanakorn et al. 5814 Chiang Mai/Thailand
429 10197 Schefflera pueckleri (K.Koch) Frodin ARALIACEAE W. Nanakorn et al. 10197 Chiang Mai/Thailand
430 34866 Schefflera pueckleri (K.Koch) Frodin ARALIACEAE J.F. Maxwell 08-92 Chiang Rai/Thailand
431 20645 Schefflera siamensis W.W. Sm. ex Craib ARALIACEAE S. Watthana 1253 Chiang Mai/Thailand
432 75140 Schefflera sp. ARALIACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2305 Houa Phan/Laos
433 71642 Schefflera sp. ARALIACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091083 Chin State/Myanmar
434 80366 Schefflera sp. ARALIACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-181 Shan State/Myanmar
435 5716 Schefflera sp. ARALIACEAE W. Nanakorn et al. 5716 Chiang Mai/Thailand
436 107331 Schefflera sp. ARALIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-093 Phongsaly/Laos
437 74898 Schefflera sp. ARALIACEAE C. Maknoi 6544 Phetchabun/Thailand
438 75262 Schefflera sp. ARALIACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2464 Houa Phan /Laos
439 113580 Schefflera sp. ARALIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-281 Phongsaly/LAOS
440 74954 Schefflera sp. ARALIACEAE C. Maknoi 6600 Phetchabun/Thailand
441 113864 Schefflera sp. ARALIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-114 Phongsaly/LAOS
442 73757 Schefflera sp. ARALIACEAE W. Pongamornkul 04167 Mae Hong Son/Thailand
443 113620 Schefflera sp. ARALIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-321 Phongsaly/LAOS
444 74765 Schefflera sp. ARALIACEAE W. Pongamornkul 04239 Mae Hong Son/Thailand
445 107547 Schefflera sp. ARALIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-333 Phongsaly/Laos
446 98545 Schefflera sp. ARALIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-022 Luang Prabang/Laos
447 95746 Schefflera sp. ARALIACEAE W. Pongamornkul 6030 Chiang Mai/Thailand
448 95743 Schefflera sp. ARALIACEAE W. Pongamornkul 6027 Chiang Mai/Thailand
449 97533 Schefflera sp. ARALIACEAE C. Maknoi 5514 Phetchabun/Thailand
450 98542 Schefflera sp. ARALIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-019 Luang Prabang/Laos
451 93433 Schefflera sp. ARALIACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
452 91048 Schefflera sp. ARALIACEAE N. Muangyen 1058 Phayao/Thailand
453 91044 Schefflera sp. ARALIACEAE N. Muangyen 1054 Phayao/Thailand
454 90618 Schefflera sp. ARALIACEAE N. Muangyen 881 Phayao/Thailand
455 104563 Schefflera sp. ARALIACEAE W. Pongamornkul 6340 Chiang Mai/Thailand
456 89380 Schefflera sp. ARALIACEAE W. Pongamornkul 5480 Nan/Thailand
457 80439 Schefflera sp. ARALIACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-254 Shan State/Myanmar
458 88138 Schefflera sp. ARALIACEAE W. Pongamornkul 5144 Chiang Mai/Thailand
459 86293 Schefflera sp. ARALIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-297 Luang Prabang/Laos
460 86009 Schefflera sp. ARALIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-013 Luang Prabang/Laos
461 84034 Schefflera sp. ARALIACEAE W. Pongamornkul 4820 Chiang Mai/Thailand
462 82905 Schefflera sp. ARALIACEAE M. Norsaengsri 12289 Phayao/Thailand
463 82739 Schefflera sp. ARALIACEAE C. Maknoi 7640 Sukhothai/Thailand
464 113999 Schefflera sp. ARALIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-249 Phongsaly/LAOS
465 105812 Schefflera sp. ARALIACEAE Chusri Trisonthi & Khwanruethai Kamfachuea PMO186 Chiang Mai/Thailand
466 89633 Schefflera sp. ARALIACEAE W. Pongamornkul 5619 Chiang Mai/Thailand
467 27659 Schefflera sp. ARALIACEAE C. Maknoi 845 Loei/Thailand
468 45128 Schefflera sp. ARALIACEAE M. Tanaros 530 Ubon Ratchathani/Thailand
469 46475 Schefflera sp. ARALIACEAE W. Pongamornkul 2550 Mae Hong Son/Thailand
470 118820 Schefflera sp. ARALIACEAE K. Inthamma 398 Phitsanulok/Thailand
471 40757 Schefflera sp. ARALIACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3180 Phangnga/Thailand
472 38546 Schefflera sp. ARALIACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2318 Loei/Thailand
473 114279 Schefflera sp. ARALIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4481 Lampang/Thailand
474 38545 Schefflera sp. ARALIACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2317 Loei/Thailand
475 67074 Schefflera sp. ARALIACEAE W. Pongamornkul 3656 Mae Hong Son/Thailand
476 55552 Schefflera sp. ARALIACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Phetchabun/Thailand
477 118419 Schefflera sp. ARALIACEAE K. Inthamma 318 Phitsanulok/Thailand
478 116012 Schefflera sp. ARALIACEAE K. Wangwasit 180321-37 Loei/Thailand
479 57035 Schefflera sp. ARALIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9314 Chiang Rai/Thailand
480 53067 Schefflera sp. ARALIACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7640 Khon Kaen/Thailand
481 62480 Schefflera sp. ARALIACEAE Romklao Botanical Garden 0420/2555 Phitsanulok/Thailand
482 96621 Schefflera sp. ARALIACEAE C. Glamwaewwong 137/60 Chiang Mai/Thailand
483 66519 Schefflera sp. ARALIACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3338 Saraburi/Thailand
484 81880 Schefflera sp. ARALIACEAE M. Norsaengsri 11914 Lampang/Thailand
485 66492 Schefflera sp. ARALIACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3311 Saraburi/Thailand
486 35771 Schefflera sp. ARALIACEAE C. Maknoi 1703 Loei/Thailand
487 115853 Schefflera sp. ARALIACEAE K. Wangwasit 180426-15 Loei/Thailand
488 62938 Schefflera sp. ARALIACEAE C. Lakoet 275 Khon Kaen/Thailand
489 37192 Schefflera sp. ARALIACEAE C. Maknoi 2074 Loei/Thailand
490 115771 Schefflera sp. ARALIACEAE K. Wangwasit 180322-21 Loei/Thailand
491 115827 Schefflera sp. ARALIACEAE K. Wangwasit 180425-22 Loei/Thailand
492 58045 Schefflera sp. ARALIACEAE M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9147 Lamphun/Thailand
493 115834 Schefflera sp. ARALIACEAE K. Wangwasit 180425-29 Loei/Thailand
494 28472 Schefflera sp. ARALIACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-2 Phongsaly/Laos
495 65855 Schefflera sp. ARALIACEAE K. Srithi 43 Nan/Thailand
496 8225 Schefflera subintegra (Craib) C.B.Shang ARALIACEAE W. Nanakorn et al. 8225 Loei/Thailand
497 56697 Trevesia arborea Merr. ARALIACEAE Puangpen et al. N511 Songkhla/Thailand
498 83432 Trevesia arborea Merr. ARALIACEAE Ubonwan Upho UBON 460 Phatthalung/Thailand
499 3081 Trevesia lateospina Jebb ARALIACEAE W. Nanakorn et al. 3081 Loei/Thailand
500 3905 Trevesia lateospina Jebb ARALIACEAE W. Nanakorn et al. 3905 Loei/Thailand