ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
501 125645 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE K. Punchay 278 Chiang Mai/Thailand
502 123887 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5809 Chaiyaphum/Thailand
503 121080 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE N. Muangyen 3062 Kanchanaburi/Thailand
504 118767 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE N. Boonruang 0117 Chaiyaphum/Thailand
505 102429 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE V. Nguanchoo 666 Nan/Thailand
506 108328 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE W. Pongamornkul 6536 Chiang Mai/Thailand
507 110428 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5546 Kanchanaburi/Thailand
508 127780 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE Sukanya K47 Uttaradit/Thailand
509 114415 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4758 Lampang/Thailand
510 506 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE W. Nanakorn et al. 506 Chiang Mai/Thailand
511 405 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE W. Nanakorn et al. 405 Chiang Mai/Thailand
512 7268 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE W. Nanakorn et al. 7268 Satun/Thailand
513 46124 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE N. Romkham 212 Lamphun/Thailand
514 95885 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE N. Muangyen 1841 Kanchanaburi/Thailand
515 65856 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE K. Srithi 281 Nan/Thailand
516 61678 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086862 Chin State/Myanmar
517 130787 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2833 Mae Hong Son/THAILAND
518 57880 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE T. Phoonlap 05 Sukhothai/Thailand
519 19747 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE W. La-ongsri 109 Chiang Mai/Thailand
520 56086 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8952 Chiang Rai/Thailand
521 71639 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091080 Chin State/Myanmar
522 51717 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7771 Chiang Rai/Thailand
523 66567 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2827 Phayao/Thailand
524 45483 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE N. Romkham 133 Lamphun/Thailand
525 45477 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE N. Romkham 127 Lamphun/Thailand
526 45456 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE N. Romkham 106 Lamphun/Thailand
527 44940 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE Jitipon Tasaneeyakon HN1802 Chiang Rai/Thailand
528 37117 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE C. Maknoi 1999 Loei/Thailand
529 33374 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE Jatupol K. 07-155 Chiang Mai/Thailand
530 33199 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE Warintorn K. 08-183 Chiang Mai/Thailand
531 52248 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1490 Nan/Thailand
532 78313 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE V. Nguanchoo 215 Chiang Mai/Thailand
533 81769 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE M. Norsaengsri 11804 Chiang Rai/Thailand
534 81990 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE M. Norsaengsri 12023 Chiang Rai/Thailand
535 78287 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE V. Nguanchoo 559 Chiang Mai/Thailand
536 80178 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097277 Chin State/Myanmar
537 89151 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE N. Muangyen 742 Phayao/Thailand
538 89356 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE W. Pongamornkul 5456 Nan/Thailand
539 94539 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE N. Muangyen 1666 Nan/Thailand
540 95636 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE W. Pongamornkul, R. Suksathan and M. Wongnak 5997 Chiang Mai/Thailand
541 80177 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097678 Chin State/Myanmar
542 56696 Trevesia rufo-setosa Ridl. ARALIACEAE Puangpen et al. N459 Songkhla/Thailand
543 82775 Trevesia sp. ARALIACEAE C. Maknoi 7676 Sukhothai/Thailand
544 48326 Trevesia sp. ARALIACEAE M. Norsaengsri 6571 Nan/Thailand
545 58169 Trevesia sp. ARALIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8701 Bueang Kan/Thailand
546 122575 Trevesia sp. ARALIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1535 Phrae/THAILAND
547 130490 Trevesia sp. ARALIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2631 Chiang Rai/Thailand
548 114018 Trevesia sp. ARALIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-268 Phongsaly/LAOS
549 107013 Trevesia sp. ARALIACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 725 Nan/Thailand
550 113930 Trevesia sp. ARALIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-180 Phongsaly/LAOS
551 117475 Trevesia sp. ARALIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1567 Mae Hong Son/Thailand
552 56947 Trevesia sp. ARALIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9257 Chiang Rai/Thailand
553 82670 Trevesia sp. ARALIACEAE C. Maknoi 7571 Sukhothai/Thailand
554 73824 Trevesia sp. ARALIACEAE P. Phaosrichai 66 Phangnga/Thailand
555 73817 Trevesia sp. ARALIACEAE P. Phaosrichai 59 Phangnga/Thailand
556 72799 Trevesia sp. ARALIACEAE M. Norsaengsri 10905 Mae Hong Son/Thailand
557 72789 Trevesia sp. ARALIACEAE M. Norsaengsri 10895 Mae Hong Son/Thailand
558 106904 Trevesia sp. ARALIACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 615 Nan/Thailand
559 74563 Tupidanthus calyptratus Hook.f. & Thomson ARALIACEAE Zhou-Shishun 7856 Yunnan/China