ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 17071 Calamus sp. ARECACEAE P. Suksathan 2400 Yala/Thailand
102 7699 Calamus sp. ARECACEAE W. Nanakorn et al. 7699 Chiang Mai/Thailand
103 8131 Calamus sp. ARECACEAE W. Nanakorn et al. 8131 Loei/Thailand
104 80325 Calamus sp. ARECACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-140 Shan State/Myanmar
105 80072 Calamus sp. ARECACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097732 Chin State/Myanmar
106 101325 Calamus sp. ARECACEAE Jittiporn Thasaniyakorn 122-124 Chiang Rai/Thailand
107 78223 Calamus sp. ARECACEAE V. Nguanchoo 376 Chiang Mai/Thailand
108 14478 Calamus sp. ARECACEAE T. Hawanonda 073 Chiang Mai/Thailand
109 106845 Calamus sp. ARECACEAE P. Panyadee and W. Khattiyot 110 Suphan Buri/Thailand
110 66878 Calamus sp. ARECACEAE W. Pongamornkul 3460 Mae Hong Son/Thailand
111 62134 Calamus sp. ARECACEAE D. Khrueasan MS453 Chiang Mai/Thailand
112 94995 Calamus sp. ARECACEAE Ploy Hutasing 025 Chiang Mai/Thailand
113 109602 Calamus sp. ARECACEAE Jittiporn Tassaniyakorn 122 Chiang Rai/thailand
114 106377 Calamus sp. ARECACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 832 Nan/Thailand
115 56846 Calamus sp. ARECACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2036 Nan/Thailand
116 27239 Calamus tetradactylus Hance ARECACEAE K. Wangwasit 051222-17 Ubon Ratchathani/Thailand
117 93134 Calamus tetradactylus Hance ARECACEAE D. Argyriou 198 Preah Vihear/Cambodia
118 31461 Calamus viminalis Willd. ARECACEAE Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 721 Bueng Kan /Thailand
119 31457 Calamus viminalis Willd. ARECACEAE Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 717 Loei/Thailand
120 92942 Calamus viminalis Willd. ARECACEAE D. Argyriou 21 Preah Vihear/Cambodia
121 93058 Calamus viminalis Willd. ARECACEAE N. Turreira-Garcia 111 Preah Vihear/Cambodia
122 94940 Calamus viminalis Willd. ARECACEAE N. Turreira Garcia 455 Stung Treng/cambodia
123 94921 Calamus viminalis Willd. ARECACEAE D. Argyriou 436 Stung Treng/cambodia
124 22890 Caryota gigas Hahn ex Hodel ARECACEAE R. Pongsattayapipat, P. Suksathan and C. Maknoi 15 Nan/Thailand
125 105803 Caryota maxima Blume ex Mart. ARECACEAE Pimsiri PN086 Chiang Mai/Thailand
126 37394 Caryota maxima Blume ex Mart. ARECACEAE J.F. Maxwell 06-197 Krabi/Thailand
127 31442 Caryota maxima Blume ex Mart. ARECACEAE Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 702 Chiang Rai/Thailand
128 70845 Caryota mitis Lour. ARECACEAE Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 056 Luang Prabang/Laos
129 95141 Caryota mitis Lour. ARECACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-180 Luang Prabang/Laos
130 31473 Caryota mitis Lour. ARECACEAE Anders S. Barfod, R. Pongsattayapipat & Katija Anker 733 Chanthaburi/Thailand
131 3842 Caryota mitis Lour. ARECACEAE W. Nanakorn et al. 3842 Loei/Thailand
132 65854 Caryota mitis Lour. ARECACEAE K. Srithi 270 Nan/Thailand
133 88959 Caryota mitis Lour. ARECACEAE K. Chayarop 30 Chiang Mai/Thailand
134 22891 Caryota mitis Lour. ARECACEAE R. Pongsattayapipat, P. Suksathan and C. Maknoi 16 Chiang Mai/Thailand
135 88934 Caryota mitis Lour. ARECACEAE C. Maknoi 8535 Sukhothai/Thailand
136 84736 Caryota mitis Lour. ARECACEAE K. Kertsawang 2223 Chanthaburi/Thailand
137 68435 Caryota mitis Lour. ARECACEAE C. Maknoi 4538 Phitsanulok/Thailand
138 43523 Caryota mitis Lour. ARECACEAE W. Jareansup 012 Chiang Mai/Thailand
139 40960 Caryota mitis Lour. ARECACEAE K. Kertsawang 973 Surat Thani/Thailand
140 82776 Caryota mitis Lour. ARECACEAE C. Maknoi 7677 Sukhothai/Thailand
141 31312 Caryota mitis Lour. ARECACEAE P. Srisanga 2987 Chiang Mai/Thailand
142 28391 Caryota mitis Lour. ARECACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-5 Phongsali/Laos
143 57367 Caryota mitis Lour. ARECACEAE Puangpen et al. N029 Songkhla/Thailand
144 30202 Caryota mitis Lour. ARECACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-3-76B Phongsali/Laos
145 43126 Caryota ochlandra Hance ARECACEAE Chenyu 18960 Yunnan/China
146 50116 Caryota sp. ARECACEAE W. Nanakorn et al. s.n. Chiang Mai/Thailand
147 22892 Caryota sp. ARECACEAE R. Pongsattayapipat, P. Suksathan and C. Maknoi 17 Chiang Mai/Thailand
148 80085 Caryota sp. ARECACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097671 Chin State/Myanmar
149 80324 Caryota sp. ARECACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-139 Shan State/Myanmar
150 57656 Caryota sp. ARECACEAE C. Maknoi 4073 Phitsanulok/Thailand
151 22885 Caryota sp. ARECACEAE R. Pongsattayapipat, P. Suksathan and C. Maknoi 10 Phitsanulok/Thailand
152 57089 Caryota sp. ARECACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9367 Chiang Rai/Thailand
153 92844 Caryota urens L. ARECACEAE D. Argyriou 620 Stung Treng/Cambodia
154 93084 Caryota urens L. ARECACEAE D. Argyriou 139 Preah Vihear/Cambodia
155 93062 Caryota urens L. ARECACEAE D. Argyriou 116 Preah Vihear/Cambodia
156 94975 Caryota urens L. ARECACEAE N. Turreira-Garcia 497 Stung Treng/cambodia
157 110311 Caryota urens L. ARECACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5428 Kanchanaburi/THAILAND
158 25863 Caryota urens L. ARECACEAE W. Nanakorn et al. 25715 Chiang Mai/Thailand
159 29961 Cocos nucifera L. ARECACEAE Sophaphan Intahphuak 001 Chiang Rai/Thailand
160 40069 Corypha lecomtei Becc. ARECACEAE M. Norsaengsri 5174 Nakhon Ratchasima/Thailand
161 54447 Corypha lecomtei Becc. ARECACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6895 Khon Kaen/Thailand
162 105704 Corypha umbraculifera L. ARECACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
163 31471 Daemonorops jenkinsiana (Griff.) Mart. ARECACEAE Anders S. Barfod, R. Pongsattayapipat & Katija Anker 731 Chanthaburi/Thailand
164 17142 Daemonorops sp. ARECACEAE P. Suksathan 2471 Yala/Thailand
165 31455 Daemonorops sp. ARECACEAE Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 715 Loei/Thailand
166 88014 Eleiodoxa conferta (Griff.) Burret ARECACEAE Ubonwan Upho UBON 1154 Narathiwat/Thailand
167 20348 Iguanura bicornis Becc. ARECACEAE P. Suksathan 2905 Yala/Thailand
168 17068 Iguanura polymorpha Becc. ARECACEAE P. Suksathan 2397 Yala/Thailand
169 17069 Iguanura polymorpha Becc. ARECACEAE P. Suksathan 2398 Yala/Thailand
170 17070 Iguanura polymorpha Becc. ARECACEAE P. Suksathan 2399 Yala/Thailand
171 12970 Iguanura polymorpha Becc. ARECACEAE K. Larsen 45694 Narathiwat/Thailand
172 20358 Johannesteijsmannia altifrons (Rchb.f. & Zoll.) H.E.Moore ARECACEAE P. Suksathan 2915 Yala/Thailand
173 20357 Licuala glabra Griff. ARECACEAE P. Suksathan 2914 Yala/Thailand
174 88976 Licuala paludosa Griff. ARECACEAE Ubonwan Upho UBON 1037 Narathiwat/Thailand
175 36738 Licuala poonsakii Hodel ARECACEAE P. Suksathan 4482 Chanthaburi/Thailand
176 31467 Licuala sp. ARECACEAE Anders S. Barfod, R. Pongsattayapipat & Katija Anker 727 Chanthaburi/Thailand
177 54373 Licuala sp. ARECACEAE T. Yingkhachorn 51 Phangnga/Thailand
178 29223 Licuala sp. ARECACEAE S. Watthana 2222 Chanthaburi/Thailand
179 40701 Licuala sp. ARECACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3102 Phangnga/Thailand
180 22603 Licuala sp. ARECACEAE S. Watthana 1709 Phangnga/Thailand
181 34381 Licuala sp. ARECACEAE Warintorn K. 08-210 Rayong/Thailand
182 93146 Licuala spinosa Thunb. ARECACEAE N. Turreira-Garcia 397 Preah Vihear/Cambodia
183 93145 Licuala spinosa Thunb. ARECACEAE D. Argyriou 398 Stung Treng/Cambodia
184 93106 Licuala spinosa Thunb. ARECACEAE N. Turreira-Garcia 169 Preah Vihear/Cambodia
185 93088 Licuala spinosa Thunb. ARECACEAE D. Argyriou 146 Preah Vihear/Cambodia
186 36761 Licuala spinosa Thunb. ARECACEAE P. Suksathan 4505 Trat/Thailand
187 83275 Licuala spinosa Thunb. ARECACEAE C. Maknoi 7792 Rayong/Thailand
188 88975 Licuala spinosa Thunb. ARECACEAE Ubonwan Upho UBON 1160 Satun/Thailand
189 38774 Livistona jenkinsiana Griff. ARECACEAE Panida Zennan 001 Chiang Mai/Thailand
190 33901 Livistona jenkinsiana Griff. ARECACEAE J.F. Maxwell 07-670 Mae Hong Son/Thailand
191 31450 Livistona jenkinsiana Griff. ARECACEAE Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 710 Phitsanulok/Thailand
192 31454 Livistona sp. ARECACEAE Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 714 Phitsanulok/Thailand
193 88899 Livistona sp. ARECACEAE C. Maknoi 8500 Sukhothai/Thailand
194 52728 Livistona speciosa Kurz ARECACEAE C. Maknoi 2897 Phitsanulok/Thailand
195 31474 Maxburretia furtadoana J.Dransf. ARECACEAE Anders S. Barfod, R. Pongsattayapipat & Katija Anker 734 Chanthaburi/Thailand
196 31475 Maxburretia gracilis (Burret) J. Dransf. ARECACEAE Anders S. Barfod, R. Pongsattayapipat & Katija Anker 735 Chanthaburi/Thailand
197 88974 Metroxylon sagus Rottb. ARECACEAE Ubonwan Upho UBON 926 Narathiwat/Thailand
198 92983 Myrialepis paradoxa (Kurz) J.Dransf. ARECACEAE N. Turreira-Garcia 283 Preah Vihear/Cambodia
199 38719 Nenga pumila (Mart.) H.Wendl. ARECACEAE S. Watthana 2945 Phangnga/Thailand
200 53844 Nypa fruticans Wurmb. ARECACEAE C. Maknoi 3126 Chanthaburi/Thailand