ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 33560 Alectorurus yedoensis (Maxim. ex Franch. & Sav.) Makino ASPARAGACEAE K. Takeuchi FOK-612236 Kochi/Japan
2 47711 Alectorurus yedoensis (Maxim. ex Franch. & Sav.) Makino ASPARAGACEAE N. Inagaki et al. FOK-067736 Kochi/Japan
3 77413 Alectorurus yedoensis (Maxim. ex Franch. & Sav.) Makino ASPARAGACEAE Y. Yamashita, K. Yamaoka et al. FOK-074965 Kochi/Japan
4 33786 Alectorurus yedoensis (Maxim. ex Franch. & Sav.) Makino ASPARAGACEAE H. Ookura FOK-614004 Kochi/Japan
5 70224 Asparagus acerosus Roxb. ASPARAGACEAE P. Wessumrit & S. Sawangsawat 176 Chonburi/Thailand
6 109013 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr ASPARAGACEAE C.M.Wang & H.H.Yang 06953 Taiwan
7 77417 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr ASPARAGACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-072000 Kochi/Japan
8 32742 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr ASPARAGACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-072126 Kochi/Japan
9 101754 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 042 Chiang Mai/Thailand
10 76536 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094046 Chin State/Myanmar
11 77545 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE M. Norsaengsri 10827 Chiang Mai/Thailand
12 6994 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE W. Nanakorn et al. 6994 Chiang Mai/Thailand
13 44787 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE Piyawan Winichainan HN1144 Chiang Mai/Thailand
14 88214 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE W. Pongamornkul 5220 Chiang Mai/Thailand
15 25216 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE P. Srisanga 2735 Chiang Mai/Thailand
16 8010 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE W. Nanakorn et al. 8010 Loei/Thailand
17 88401 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE N. Muangyen 253 Phayao/Thailand
18 87061 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE C. Glamwaewwong 354/58 Chiang Mai/Thailand
19 50363 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE Shunsuke Tsugaru T-61834 Chiang Mai/Thailand
20 65853 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE K. Srithi 541 Nan/Thailand
21 34266 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE W. Pongamornkul 1624 Mae Hong Son/Thailand
22 76411 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094397 Chin State/Myanmar
23 78152 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE W. Pongamornkul 4497 Chiang Mai/Thailand
24 11082 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE W. Pongamornkul 100 Chiang Mai/Thailand
25 91053 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE N. Muangyen 1063 Phayao/Thailand
26 11499 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE P. Suksathan 1109 Chiang Mai/Thailand
27 78193 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE V. Nguanchoo 301 Chiang Mai/Thailand
28 27697 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE C. Maknoi 883 Loei/Thailand
29 91920 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE N. Muangyen 1288 Chiang Rai/Thailand
30 84163 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE W. Pongamornkul 4949 Chiang Mai/Thailand
31 116229 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6881 Chiang Mai/THAILAND
32 82040 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE M. Norsaengsri 12073 Phayao/Thailand
33 82991 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE M. Norsaengsri 12375 Phayao/Thailand
34 71306 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE W. Pongamornkul 3746 Chiang Mai/Thailand
35 67115 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE W. Pongamornkul 3697 Mae Hong Son/Thailand
36 38384 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2156 Loei/Thailand
37 68940 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089492 Chin State/Myanmar
38 37527 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE J.F. Maxwell 06-346 Chiang Rai/Thailand
39 1258 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE W. Nanakorn et al. 1258 Chiang Mai/Thailand
40 38870 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE C. Maknoi 2540 Loei/Thailand
41 1948 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE W. Nanakorn et al. 1948 Chiang Mai/Thailand
42 115181 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 716 Lamphun/THAILAND
43 45651 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE D. Khrueasan MS-304 Chiang Mai/Thailand
44 62005 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE Ling Shein Man 087441 Chin State/Myanmar
45 23661 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE P. Srisanga 2670 Nan/Thailand
46 41238 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE S. Watthana 3228 Tak/Thailand
47 35255 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8048 Chiang Mai/Thailand
48 24604 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE C. Glamwaewwong 800 Chiang Mai/Thailand
49 75281 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094955 Chin State/Myanmar
50 1382 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE W. Nanakorn et al. 1382 Chiang Mai/Thailand
51 72016 Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don ASPARAGACEAE N. Muangyen 0107 Chiang Mai/Thailand
52 44786 Asparagus officinalis L. ASPARAGACEAE Piyawan Winichainan “1145 Chiang Mai/Thailand
53 44557 Asparagus oligoclonos Maxim. ASPARAGACEAE Hou Yuan-tong 42071 Yunnan/China
54 24775 Asparagus racemosus Willd. ASPARAGACEAE K. Kertsawang 322 Rayong/Thailand
55 56205 Asparagus racemosus Willd. ASPARAGACEAE M. Norsaengsri 5776 Kalasin/Thailand
56 84699 Asparagus racemosus Willd. ASPARAGACEAE K. Kertsawang 3480 Chaiyaphum/Thailand
57 94057 Asparagus racemosus Willd. ASPARAGACEAE Khin Myo Htwe 024207 Mandalay/Myanmar
58 86590 Asparagus racemosus Willd. ASPARAGACEAE W. Tanming 814 Suphan Buri/Thailand
59 110600 Asparagus racemosus Willd. ASPARAGACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5715 Kanchanaburi/THAILAND
60 86780 Asparagus racemosus Willd. ASPARAGACEAE C. Glamwaewwong 074/58 Chiang Mai/Thailand
61 108640 Asparagus racemosus Willd. ASPARAGACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5244 Kanchanaburi/Thailand
62 62981 Asparagus racemosus Willd. ASPARAGACEAE M. Pinyosak & P. Vessumrit 47 Rayong/Thailand
63 46917 Asparagus racemosus Willd. ASPARAGACEAE M. Tanaros 390 Chumphon/Thailand
64 89997 Asparagus racemosus Willd. ASPARAGACEAE T. Pingyot 011 Tak/Thailand
65 50594 Asparagus racemosus Willd. ASPARAGACEAE M. Norsaengsri 2866 Khon Kaen/Thailand
66 111899 Asparagus schoberioides Kunth ASPARAGACEAE Shunichi Sato 142 JAPAN
67 78886 Asparagus setaceus (Kunth) Jessop ASPARAGACEAE N. Muangyen 130 Chiang Mai/Thailand
68 6872 Asparagus setaceus (Kunth) Jessop ASPARAGACEAE W. Nanakorn et al. 6872 Chiang Mai/Thailand
69 36335 Asparagus setaceus (Kunth) Jessop ASPARAGACEAE W. Pongamornkul 2282 Chiang Mai/Thailand
70 43417 Asparagus sp. ASPARAGACEAE K. Kertsawang 1238 Uttaradit/Thailand
71 105523 Asparagus sp. ASPARAGACEAE C. Maknoi 6866 Phetchabun/Thailand
72 29838 Asparagus sp. ASPARAGACEAE C. Maknoi 1430 Phitsanulok/Thailand
73 60676 Asparagus sp. ASPARAGACEAE Ling Shein Man 087887 Magway/Myanmar
74 20231 Asparagus sp. ASPARAGACEAE M. Norsaengsri 1290 Rayong/Thailand
75 104823 Asparagus sp. ASPARAGACEAE C. Maknoi 5699 Phetchabun/Thailand
76 77395 Aspidistra elatior Blume ASPARAGACEAE N. Ingaki, M. Matsumoto, S. Okunomiya et al. FOK-064605 Kochi/Japan
77 64135 Aspidistra longifolia Hook.f. ASPARAGACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2537 Phayao/Thailand
78 59743 Aspidistra longifolia Hook.f. ASPARAGACEAE Roelfsema, Vogel & Van Balgooy Leiden cult. 960183 Perak/Malaysia
79 43202 Aspidistra longifolia Hook.f. ASPARAGACEAE J.F. Maxwell 09-310 Chiang Rai/Thailand
80 40816 Aspidistra longifolia Hook.f. ASPARAGACEAE P. Phonsena & Chusithong D. 5861 Phetchaburi/Thailand
81 114286 Aspidistra longifolia Hook.f. ASPARAGACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4488 Lampang/THAILAND
82 50339 Aspidistra longifolia Hook.f. ASPARAGACEAE P. Phonsena 6352 Phetchaburi/Thailand
83 62482 Aspidistra sp. ASPARAGACEAE Romklao Botanical Garden 0422/2555 Phitsanulok/Thailand
84 79219 Aspidistra sp. ASPARAGACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-414 Luang Prabang /Laos
85 59817 Aspidistra sp. ASPARAGACEAE Romklao Botanical Garden 0208/2554 Uttaradit/Thailand
86 29836 Aspidistra sp. ASPARAGACEAE C. Maknoi 1428 Phitsanulok/Thailand
87 51046 Aspidistra sp. ASPARAGACEAE W. Pongamornkul 2652 Chiang Mai/Thailand
88 115505 Aspidistra sp. ASPARAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1397 Chiang Rai/THAILAND
89 71331 Aspidistra sp. ASPARAGACEAE W. Pongamornkul 3771 Chiang Mai/Thailand
90 97139 Aspidistra sp. ASPARAGACEAE P. Phaosrichai 523 Krabi/Thailand
91 14505 Aspidistra sutepensis K.Larsen ASPARAGACEAE S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 294 Chiang Mai/Thailand
92 59462 Aspidistra sutepensis K.Larsen ASPARAGACEAE Romklao Botanical Garden 0068/2553 Phitsanulok/Thailand
93 36623 Campylandra siamensis Yamashita & M.N. Tamura ASPARAGACEAE C. Maknoi 1943 Loei/Thailand
94 36497 Campylandra siamensis Yamashita & M.N. Tamura ASPARAGACEAE C. Maknoi 1817 Loei/Thailand
95 36603 Campylandra sp. ASPARAGACEAE C. Maknoi 1923 Loei/Thailand
96 13399 Chlorophytum cooperi (Baker) Nordal ASPARAGACEAE DREYER, L.L. 228 KANGWANE/South Africa
97 21284 Chlorophytum intermedium Craib ASPARAGACEAE P. Srisanga 2135 Nan/Thailand
98 92753 Chlorophytum intermedium Craib ASPARAGACEAE N. Muangyen 1323 Kanchanaburi/Thailand
99 86657 Chlorophytum intermedium Craib ASPARAGACEAE W. Tanming 880 Kanchanaburi/Thailand
100 74633 Chlorophytum malayense Ridl. ASPARAGACEAE Zhou-Shishun 7630 Yunnan/China