ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 86918 Aloe sp. ASPHODELACEAE C. Glamwaewwong 211/58 Chiang Mai/Thailand
2 96675 Aloe sp. ASPHODELACEAE C. Glamwaewwong 191/60 Chiang Mai/Thailand
3 86873 Aloe vera (L.) Burm.f. ASPHODELACEAE C. Glamwaewwong 166/58 Chiang Mai/Thailand
4 86785 Dianella caerulea Sims ASPHODELACEAE C. Glamwaewwong 079/58 Chiang Mai/Thailand
5 39705 Dianella caerulea Sims ASPHODELACEAE M. Norsaengsri 4812 Khon Kaen/Thailand
6 96482 Dianella caerulea Sims ASPHODELACEAE Mahasarakham University 165 Chiang Mai/Thailand
7 63264 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE V. Nguanchoo 353 Chiang Mai/Thailand
8 65511 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE K. Srithi 55 Nan/Thailand
9 65609 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE M. Norsaengsri 10097 Nan/Thailand
10 68715 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE M. Norsaengsri 10626 Nan/Thailand
11 83561 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE Ubonwan Upho UBON 291 Songkhla/Thailand
12 63263 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE V. Nguanchoo 192 Chiang Mai/Thailand
13 78296 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE V. Nguanchoo 580 Chiang Mai/Thailand
14 75453 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095112 Chin State/Myanmar
15 76138 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE C. Maknoi 6684 Trat/Thailand
16 78172 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE V. Nguanchoo 420 Chiang Mai/Thailand
17 73731 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. Pongamornkul 04141 Mae Hong Son/Thailand
18 79899 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097946 Chin State/Myanmar
19 83296 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE C. Maknoi 7813 Rayong/Thailand
20 60826 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE Ling Shein Man 087139 Chin State/Myanmar
21 83957 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE M. Pinyosak & P. Wessumritt 120 Trat/Thailand
22 4286 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. Nanakorn et al. 4286 Chiang Mai/Thailand
23 87368 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-210 Sainyabuli/Laos
24 136000 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. Pongamornkul 7962 Chiang Mai/THAILAND
25 95100 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-139 Luang Prabang/Laos
26 94897 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE N. Turreira-Garcia 409 Stung Treng/cambodia
27 95373 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4185 Lampang/Thailand
28 80386 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-201 Shan State/Myanmar
29 43119 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE Wang Hong 7223 Yunnan/China
30 3981 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. Nanakorn et al. 3981 Loei/Thailand
31 5551 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. Nanakorn et al. 5551 Chiang Mai/Thailand
32 8542 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. Nanakorn et al. 8542 Chiang Mai/Thailand
33 8973 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. Nanakorn et al. 8973 Chiang Mai/Thailand
34 23723 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE K. Kertsawang 63 Rayong/Thailand
35 25126 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE C. Glamwaewwong 1067 Chiang Mai/Thailand
36 31346 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE K. Kertsawang 810 Chumphon/Thailand
37 34383 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE Warintorn K. 08-212 Rayong/Thailand
38 35154 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE C. Maknoi 2382 Phangnga/Thailand
39 35989 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE Jatupol K. 08-330 Chiang Mai/Thailand
40 37110 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE C. Maknoi 1992 Phitsanulok/Thailand
41 63260 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE V. Nguanchoo 173 Chiang Mai/Thailand
42 42048 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE Wang Hong 4675 Yunnan/China
43 62003 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE Ling Shein Man 087530 Chin State/Myanmar
44 45652 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE D. Khrueasan s.n. Chiang Mai/Thailand
45 48144 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. Boonprakop 0117 Loei/Thailand
46 48713 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE K. Iwatsuki, G. Murata & H.G. Gutierrez s.n. Luzon/Philippines
47 51653 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1326 Nan/Thailand
48 52234 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1476 Nan/Thailand
49 52490 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE Yin-Jiantao 1273 Yunnan/China
50 56650 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE Puangpen et al. N104 Songkhla/Thailand
51 57592 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE Sorleehah Delah 1 Songkhla/Thailand
52 60788 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE Ling Shein Man 088228 Chin State/Myanmar
53 60611 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE Ling Shein Man 088041 Chin State/Myanmar
54 93521 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5397 Chiang Mai/Thailand
55 41495 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 71 Rayong/Thailand
56 125342 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. Pongamornkul 7085 Chiang Mai/THAILAND
57 111252 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-200 Luang Prabang/Laos
58 113397 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-98 Phongsaly/LAOS
59 114491 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE N. Muangyen 1929 Nan/Thailand
60 115254 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 789 Phayao/Thailand
61 116410 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-034 Xaignabouri/LAOS
62 96331 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE Mahasarakham University 14 Chiang Mai/Thailand
63 118053 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE N. Pan-in 013 Uttaradit/Thailand
64 120759 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE N. Muangyen 2741 Nan/Thailand
65 122985 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-456 Phongsaly/LAOS
66 122561 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1521 Phrae/THAILAND
67 110042 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE P. Panyadee 126 Rayong/Thailand
68 124986 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE N. Muangyen 3562 Nan/Thailand
69 117241 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE N. Muangyen 2508 Kanchanaburi/Thailand
70 126663 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10028 Chiang Mai/THAILAND
71 126075 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE Stephan Gale & Khin Myo Htwe 035039 MYANMAR
72 127819 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE Natdanai Pan-in 195 Uttaradit/Thailand
73 127852 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE Natdanai Pan-in 228 Uttaradit/Thailand
74 127887 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE Natdanai Pan-in 263 Uttaradit/Thailand
75 129361 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE Akharasit Bunsongthae 229 Chiang Mai/THAILAND
76 133416 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE Natdanai Pan-in V 200 Uttaradit/Thailand
77 133464 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE Natdanai Pan-in V 248 Uttaradit/Thailand
78 133676 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE Natdanai Pan-in V 461 Uttaradit/Thailand
79 133724 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7620 Tak/Thailand
80 123498 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-036 Sainyabuli/LAOS
81 101147 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. Pongamornkul 6168 Chiang Mai/Thailand
82 104199 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE S. Kamonnate 738 Chiang Mai/Thailand
83 106220 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 676 Nan/Thailand
84 102128 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE K. Kertsawang 4392 Trat/Thailand
85 106274 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 730 Nan/Thailand
86 106461 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 916 Nan/Thailand
87 106980 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 691 Nan/Thailand
88 101185 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. Pongamornkul 6206 Phayao/Thailand
89 105973 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. Pongamornkul 6449 Chiang Mai/Thailand
90 107296 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-055 Phongsaly/Laos
91 98339 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-219 Luang Prabang/Laos
92 98283 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-163 Luang Prabang/Laos
93 107499 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-277 Phongsaly/Laos
94 108389 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. Pongamornkul 6597 Chiang Mai/Thailand
95 96516 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE C. Glamwaewwong 032/60 Chiang Mai/Thailand
96 108596 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5198 Kanchanaburi/Thailand
97 102105 Dianella ensifolia (L.) DC. ASPHODELACEAE K. Kertsawang 4369 Trat/Thailand
98 48714 Dianella javanica Kunth ASPHODELACEAE K. Iwatsuki, G. Murata & H.G. Gutierrez P-438 Luzon/Philippines
99 98912 Dianella sp. ASPHODELACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-389 Luang Prabang/Laos
100 118114 Dianella sp. ASPHODELACEAE N. Pan-in 074 Uttaradit/Thailand